ျမတ္ေသာအက်င့္သီလမရွိဘဲ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွင္ေနရတာထက္ ျမတ္ေသာအက်င့္သီလရွိၿပီး တစ္ရက္မွ် အသက္ရွင္ေနရတာက သာ၍ျမတ္၏။

(ဓမၼပဒ)

No comments: