ျပည့္စံုေသာ သီလရွိကုန္ေသာ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ ( ဥာဏ္ျဖင့္ ) သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ ေသာ ထိုသူတို႔၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္းကို မာန္နတ္သည္ မသိမေတြ႔ မျမင္ႏိုင္ေပ ။

(ေဂါဓိကေတၱရ၀တၳဳ ၊ ပုပၹ၀ဂ္ ၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္)

No comments: