နိ၀ါေတာစ မဂၤလာ

မာန္မာနၾကြယ္၊ ထိုသူ၀ယ္၊ မ်ိဳးႏြယ္ညံ့မည္ဆို။
ထိုက္သူ႐ိုက်ိဳး၊ မာန္ကိုခ်ိဳး၊ အမ်ိဳးျမတ္သကို။
ေျခသုတ္ပုဆိုး၊ ေျမြစြယ္က်ိဳးလား၊ မလႊားမပ၊ စိတ္ကိုခ်၊ မုခ်မဂၤလာ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: