စိတ္၊

ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “စိတ္” ဆုိတဲ့ တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား ႏွစ္သစ္မွာ တရားေတာ္မ်ား နာယူက်င့္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။

No comments: