ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တရားနာျခင္း ...

အခါတစ္ပါး၌ ဘုရားရွင္သည္ နႏၵမေထရ္ တရားေဟာေသာေနရာသို႔ သြားၿပီးညဥ္႔ သံုးယံ ကာလပတ္လံုး တရားနာၾကားၿပီး သာဓုေခၚဆိုေတာ္မူ၏။ နႏၵမေထရ္သည္ ထိုသို႔ရပ္လ်က္ တရားနာေနေသာ ဘုရားရွင္ အားျမင္၍လာေရာက္ကာ လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုး၍ ဤသို႔ေလွ်ာက္၏- “ ျမတ္စြာဘုရား...ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားရွင္၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း ရွိေတာ္မူပါလ်က္ လြန္စြာျပဳႏိုင္ခဲေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူပါေပစြ” ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က... “အို...ခ်စ္သားနႏၵ ၊ သင္သည္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္အံ႔။ ငါဘုရားသည္လည္း ရပ္လ်က္ပင္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားနာေတာ္မူအံ႔” ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။

No comments: