သူ႕ကိုမမွား၊ မလွည့္စားႏွင့္၊ စကားစျမည္ ၊ ျမြက္သည္စစ၊ ေျပာသမွ်ကို မွန္လွေစ။


ဆရာေတာ္ အရွင္မဟာသီလ၀ံသ

No comments: