ကိုယ္က်ိဳးမနည္းဘူးလား .....

အားမွလုပ္မယ္၊ အားမွလုပ္မယ္ဆိုၿပီး အားရက္ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ ေခါင္း(အေလာင္းပံုး) ထဲ၀င္ မယ့္ေန႔ပဲ။ ဒီလိုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အားရက္ကိုမေစာင့္နဲ႔ေတာ့။ ဒီကေန႔သည္ကိုယ့္ အတြက္ ေနာက္ေန႔သည္ ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ဘူးေလ။ အနာဂတ္ဆိုတာမေသ ခ်ာဘူးတဲ့။ မေတာ္ ေကြးေသာလက္မဆန္ခင္၊ ဆန္႕ေသာလက္မေကြးခင္ ဆိုသလို ညေသသြားဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ ကိုယ္က်ိဳးမနည္းဘူးလား။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

No comments: