ကံအက်ိဳးေပး မတူညီျခင္းအေၾကာင္း

ေလာက၌ သတၱ၀ါတို႔၏စိတ္သည္ အင္မတန္ ဆန္းၾကယ္လွေပ၏။ ထိုသို႔ ဆန္း ၾကယ္လွေသာ စိတ္တို႔၏ျပဳျပဳဖန္တီးခဲ႔သည့္အတိုင္းပင္ ရရွိေနၾကေပျပီ။ ယခုရရွိ ေနေသာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရး၊ လာဘ္လာဘတို႔သည္ အတိတ္၌ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ကံအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အတိတ္ဆိုရာ၌ ျပီးဆံုးခဲ႔ေသာ အခ်ိန္အားလံုးကို ယူရေပမည္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ရေသာ ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ေဒသနာေတာ္အရ အတိတ္က အ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာတို႔ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ၌ ဒုကၡသစၥာၾကီးကို ရရွိေနေပသည္။ အ၀ိဇၨာဆိုရာ၌ သိသင့္သည္တို႔ကို မသိျခင္း၊ မသိသင့္သည္တို႔ကို သိေနျခင္းကို ဆိုလို၏။ တဏွာကေတာ႔ ေတြ႕ၾကံဳေနသမွ် ကာမဂုဏ္တို႔အေပၚ၌ လိုခ်င္တပ္မက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ အ၀ိဇၨာ-မသိမႈႏွင့္ တဏွာ-လိုခ်င္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ယခုဒုကၡသစၥာခႏၶာကိုယ္ၾကီး ကို ရရိွေနသလို ယခုလက္ရွိ အ၀ိဇၨာ-မသိမႈႏွင့္ တဏွာ-လိုခ်င္မႈတို႔ အေတာ မသတ္ အထပ္ထပ္ ျဖစ္ေနျပန္လွ်င္လည္း ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသစၥာခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို ရရွိၾကေပဦးမည္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္လွေပသည္။ ထိုဒုကၡသစၥာခႏၶာတို႔ကို ဘံုအား ျဖင့္ ခြဲျပရလွ်င္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အပါယ္ေလးဘံုဟူ၍ရွိ၏။ ဤ မတူညီေသာ ဘံုဘ၀တို႔သည္လည္း မိမိျပဳမူခဲ႔ေသာ ကံတရားတို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ တဖန္လည္း ထိုဘံုဘ၀ေတြမွာပင္ ရရွိေသာဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီၾကေပ။ လူတို႔၌ လူခ်မ္းသာ၊ လူဆင္းရဲတို႔ရွိသလို နတ္၌လည္း နတ္ခ်မ္း သာ၊ နတ္ဆင္းရဲဟူ၍ ကြာျခားေနေပေသးသည္။ တိရစၧာန္တို႔မွာလည္း ဤသို႔ပင္ ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ ထိုသို႔ ကံ ကံ၏အက်ိဳးေၾကာင့္ မတူညီေသာအခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ျပီး မိမိရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲသင့္လွေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူျပီးကုန္ေသာဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔သည္ထားဦး မြန္ျမတ္ေသာ တရားေတာ္ႏွင့္ကား လြဲေသြခဲ႔ရေလျပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္အၾကံေေပးလိုသည္မွာ က်န္ရွိေသာအခ်ိန္တို႔ကုိ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနမႈတို႔ျဖင့္ ျဖဳန္းတီးမေနေတာ႔ဘဲ တန္ဘိုးရွိေသာလူ႔ဘ၀မွာ တန္ဘိုးရွိေသာ ဗုဒၶေဟာၾကား ခဲ႔သည့္ တရားေတာမ်ားအတိုင္း က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကမွ ေတာ္ေပမည္။

ထိုသို႔ စကားခ်ီး ဆိုျပီးေနာက္ လူတို႔၏ကံအက်ိဳးေပး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတူညီေသာအေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာျပပါအံ႔။ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို မေျပာေသးခင္ မတူညီေသာအခ်က္တို႔ကို အရင္ဦးဆံုး ဆိုရေပဦးမည္။


(၁) တခ်ိဳ႕ အသက္ရွည္၏၊ တခ်ိဳ႕အသက္တိုၾက၏။

(၂) တခ်ိဳ႕ ေ၀ဒနာမ်ား၏၊ တခ်ိဳ႕ေ၀ဒနာမမ်ားၾက။

(၃) တခ်ိဳ႕ ႐ုပ္အဆင္းလွပ၏၊ တခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ဆိုးၾက၏။

(၄) တခ်ိဳ႕ ဘုန္းကံၾကီး၏၊ တခ်ိဳ႕ ဘုန္းကံနည္းၾက၏။

(၅) တခ်ိဳ႕ စီပြားေရးေအာင္ျမင္ၾက၏၊ တခ်ိဳ႕ စီပြားေရးမေအာင္ျမင္ၾက။

(၆) တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးျမတ္၏၊ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးမျမတ္ၾက။

(၇) တခ်ိဳ႕ ဥာဏ္ပညာထက္မ်က္ၾက၏၊ တခ်ိဳ႕ ဥာဏ္ပညာမထက္မ်က္ၾက။


ဤ ျပဆိုခဲ႔ေသာ ကံအက်ိဳးေပး မတူညီၾကျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အတိတ္ ကံတို႔၏အေၾကာင္းမ်ား မတူညီခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ (၁) အၾကင္သူသည္ ထိုထို ဘ၀တို႔၌ သူတစ္ပါးတို႔၏အသက္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ၀၌ အသက္တိုရ၏။ ထိုသို႔မျပဳဘဲ တစ္ပါးေသာသူတို႔၏အသက္တို႔ကို ၾကင္နာသနားတတ္ျပီး မသတ္မျဖတ္ခဲ႔သူူတို႔မွာကား အသက္ရွည္ၾကေပ၏။ (၂) သူတစ္ပါးတို႔အား ညွင္းဆဲခဲ႔သူတို႔မွာ ယခုဘ၀၌ ေရာဂါေ၀ဒနာ ထူေျပာ ၾကျပီး မညွင္းဆဲဘဲ ၾကင္နာတတ္သူတို႔မွာကား အနာေရာဂါမထူေျပာဘဲ ကိုယ္ခ်မ္း သာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကရေပသည္။ (၃) သူတစ္ပါးတို႔အား ေမတၱာတရားထားခဲ႔ၾက သူတို႔မွာ ႐ုပ္အဆင္းလွၾကျပီး ေဒါသစ႐ိုက္ၾကီးခဲ႔သူတို႔မွာကား ႐ုပ္အဆင္းဆိုးၾက ေပသည္။ (၄) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို မေမ႔မေလ်ာ႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသူတို႔မွာ ယခု ဘ၀ ဘုန္းကံၾကီးမားၾကျပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမ႔ေလ်ာ႔ေနခဲ႔ၾကသူတို႔မွာကား ဘုန္းကံနည္းပါးၾကရေပသည္။ (၅) ႏွေမ်ာတြန္႔တိုျခင္း(မစၧရိယ)ကို ႏွင္ထုတ္ျပီး သူတစ္ပါးတို႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသူတို႔မွာ စီပြားေရး ေအာင္ျမင္တိုးတက္ၾကျပီး မိမိရွိတဲ႔ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို မေပးရက္မလွဴရက္ ႏွေမွ်ာ တြန္႔တိုသူတို႔မွာကား စီးပြားေရး မေအာင္ျမင္၊ မတိုးတက္ျခင္းျဖစ္ရေပသည္။ (၆) မာန္မာန ေထာင္လႊားတက္ႂကြျပီး သူတစ္ပါးတို႔အား ႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံတတ္သူတို႔မွာ နိမ္႔က်ေသာအမ်ိဳး၌ လူလာျဖစ္ၾကရျပီး ထိုသို႔ မျပဳမူခဲ႔သူတို႔မွာကား ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳး၌ လူလာျဖစ္ၾကရေပသည္။ (၇) တစ္ပါးေသာသူတို႔အား ေကာင္းမြန္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ေလ႔လာသင္ယူျခင္းစေသာ ပညာပါရမီတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသူတို႔မွာ ယခုဘ၀ ပညာဥာဏ္ထက္မ်က္ၾကျပီး မိမိ၏အတတ္ပညာ၊ အသိပညာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ သူတစ္ပါးတို႔အား ႏွိမ္႔ခ်ဆက္ဆံခဲ႔ျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ပညာဆည္းပူးေလ႔လာမႈ မျပဳခဲ႔ၾကသူတို႔မွာကား ယခုဘ၀ ဥာဏ္နည္းၾကရေပသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ရရွိေနၾကေသာ အက်ိဳးတရားတို႔မွာ မတူေနၾကျခင္းျဖစ္ေပ၏။ မိမိျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ကံအေၾကာင္းတရားမ်ားအတိုင္း ရရွိ ေနၾကသည္ကို လက္ရွိကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားေေသာ အခြင့္အေရးအား မေက်မနပ္ ျဖစ္ျပီး မေရာင့္မရဲမရွိၾကေလႏွင့္။ ရရွိထားေသာအခြင့္အေရးကို မေက်နပ္၍လည္း လမ္းမွားကို မက်င့္ၾကေလႏွင့္။ က်င့္ၾကံေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ အကုသိုလ္ကံအသစ္ တို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနသလိုျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ ယခုဘ၀၌ ေကာင္းမႈတို႔ကိုသာ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ၾကဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဘ၀ ေကာင္းစားဘို႔အေရး ဆိုလိုေနျခင္းလည္း မဟုတ္ပါေပ။ ယခုရရွိထားေသာ ခႏၶာငါး ပါး ဒုကၡသစၥာၾကီးမရွိရာ နိဗ
န္ကိုသာေမွ်ာ္မွန္း၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာတရားမ်ား က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၾကပါကုန္။...။


စားဖတ္သူတို႔အားလံုး စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ။

စာေရးသူ - ထြန္းထြန္းလိႈင္

1 comment:

ႏိုးေဆာ္ခ်က္ said...

ကိုမသိဘူးေရဒီတစ္ခါေတာ့့ ကံကံ၏အက်ုဳိးေပးပံုေလးကိုေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ။္
ေကာင္းတာလုပ္တိုင္း ေကာင္းတာျဖစ္ေၾကးဆိုရင္ ဘုရားထီးတင္ျပီး မိုးၾကိဳးျပစ္ခံရတာ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မတုန္း?
ကိုမသိဘူးေမးထားတဲ႕ေမးခြန္းေလးပါ....
ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကိုမသိဘူးကို ကံ ကံ၏အေႀကာင္းေလးကိုအရင္ရွင္းပါအုန္းမယ္....
ေကာင္းတာၿပဳလုပ္ရင္ေကာင္းတာၿဖစ္မယ္..မေကာင္း
တာၿပဳလုပ္ရင္မေကာင္းတာၿဖစ္မယ္္
လို႔ဘုရားရွင္ေဟာႀကားခဲ႔ပါတယ္...
၁)ရတနာသံုးပါးကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၿခင္း
၂)ငါးပါးသီလလံုၿခံဳၿခင္း
၃)အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္းအတြက္မိစာၦဇီီဝါ ၿဖင္႕အသက္ေမြးၿခင္းကိုေရွာင္ႀကဥ္ၿခင္း၊ ဒီသံုးပါးႏွင့္ၿပည့္စံုၿပီးေသာအခါကံေကာင္းကံဆိုးအမ်ဳိး
မ်ဳးိေဝဖန္တတ္ဖို႔ႏွင့္ထုိကံမ်ား၏ေကာင္းက်ဳးိမေကာင္း
က်ဳိးေပးပံုကိုသိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္....မိစာၦဒိ႒ိအယူမွား
(၁၀)မ်ဳိး
၁။ နတၳိဒိႏၷံ
လွဴၿခင္း၏အက်ဳိးးမရွိ(ယခုဘဝတြင္စြန္႕ႀကဲေပးကမ္း
လွဴဒါန္းၿခင္းေႀကာင္႕ေနာက္ေနာင္ဘဝတြင္အက်ဳိးမရွိ)
၂။နတၳိယိ႒ံ
(အႀကီးအက်ယ္ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္း၏အက်ဳိးမရွိ ၊ဓနရွင္ၿဖစ္ၿပီးအႀကီးအက်ယ္အလွဴေပးၿခင္းကို"ယဇ္
ႀကီးပူေဇာ္ၿခင္းဟုေခၚသည္။ထုိသို႕ပူေဇာ္ၿခင္းၿဖင္႕
ေနာက္ေနာင္ဘဝတြင္အက်ဳိးမရွိ...)
၃။နတၳိိဟုတံ
ယဇ္ငယ္ပူေဇာ္ၿခင္း၏အက်ဳိးမရွိ(လက္ေဆာင္ေပးၿခင္း၊
ဧည္႕သည္အားဧည္႕ဝတ္ၿပဳၿခင္းကဲ႕သို႕အနည္းငယ္ပူ
ေဇာ္ၿခင္းကိုဆိုလိုသည္။ထိုပူေဇာ္ၿခင္းေႀကာင္႕လည္း
ေနာက္ေနာင္ဘဝတြင္အက်ဳိးမရွိ)
၄။နတၳိိသုကတဒုကၠဋာနံကမၼာနံဖလံဝိပါေကာ
ေကာင္းစြာၿပဳအပ္ ၊မေကာင္းသၿဖင္႕ၿပဳအပ္ေသာကံတို႕၏အက်ဳိးရင္း၊အ
က်ဳိးဆက္မရွိ(သုစရုိက္ဆယ္ပါး၊ပုညႀကိယဝတၳဳဆယ္ပါး
"သုကတကမၼ=ေကာင္းမူ ၊ဒုစရုိက္ဆယ္ပါးကို ဒုကၠဋကမၼ=မေကာင္းမူ"ဟုေခၚ၏။ထိုကံတို႕၏တိုက္ရုိက
္ေပးႏူိင္ေသာအက်ဳိးဖလ၊ဆက္သြယ္ကာေပးႏူိင္ေသာ
အက်ဳိးဝိပါကလည္းမရွိ..)
၅။နတၳိိအယံေလာေကာ
ဤေလာကဤဘဝမရွိ(တစ္ၿခားဘဝရွိမွ" ဤဘဝဟုေခၚႏူိင္ရကား၊တစ္ၿခားဘဝမရွိေသာေႀကာင္႕
"ဤဘဝဟုေခၚစရာလည္းမရွိဘဝဆိုသည္မွာတစ္ခုသာ
ရွိ၏။ထိုတစ္ခုဆံုးလွ်င္ေနာက္ထပ္တစ္ခုမရွိေတာ႕ဟုုုဆိုလိုသည္။
၆။နတၳိပေရာေလာေကာ
အၿခားဘဝမရွိ(ဤလူဘဝအၿပင္တစ္ၿခားဘဝတစ္မ်ဳိးမရွိ
ဤလူဘဝ၏ေနာက္တြင္လည္းဘဝတစ္ရပ္ေနာက္ထပ္္
္ၿဖစ္စရာမရွိဤဘဝဆံုးလွ်င္ၿပတ္ေတာ႕၏ဟုဆိုလိုသည္။
၇။နတၳိိမာတာ
အမိမရွိ(ေမြးေသာမိခင္ရွိမွန္းသိ၏။သို႕ေသာ္ထိုမိခင္တြင္
္သားသမီးဝတ္ေက်ေအာင္ၿပဳစုေသာ္လည္းေနာက္ေနာင္
ဘဝတြင္အက်ဳိးမရွိ
ဟုဆိုလိုပါသည္။
၈။နတၳိိပိတာ
အဘမရွိ(ေမြးေသာဖခင္္ရွိမွန္းသိ၏။သို႕ေသာ္ထိုဖ
ခင္တြင္သားသမီးဝတ္ေက်ေအာင္ၿပဳစုေသာ္လည္း
ေနာက္ေနာင္ဘဝတြင္အက်ဳိးမရွိဟုဆိုလိုပါသည္။
၉။နတၳိိသတၱာႀသပပါတိကာ
တစ္ၿခားဘဝတြင္ေသၿပီး၍ဤဘဝတြင္ၿဖစ္လာႏူိင္
ေသာသတၱဝါမရွိ(ၿဖစ္ရာဘဝတြင္တစ္ႀကိမ္သာၿဖစ္၍
ေနာက္ထပ္မၿဖစ္ႏူိင္ပဲၿပတ္စဲေသာေႀကာင္႕အၿခားဘဝ
မွဤဘဝသို႕ေရာက္လာႏူိင္သူမရွိဟုဆိုလိုပါသည္)
၁၀။နတၳိိေလာေကသမဏၿဗဟၼဏာ သမဂၢတာသမၼာပဋိ ပႏၷာေယ မဥၥေလာကံ ပရဥၥေေလာကံ သယံအဘိညာ သစၦိိကတြာာပေဝေဒႏိၱ
ဘဝေနာက္ဘဝကိုကိုယ္တိုင္သိ၍
(မ်က္စိေအာက္ေရာက္ေနသကဲ႕သို႕မ်က္ေမွာက္ၿပဳ၍)
သူတစ္ပါးတို႕ကိုတစ္ဆင္႕သိဖို႕ေဟာေၿပာႏူိင္ေလာက္
ေအာင္ေကာင္းစြာက်င္႕ႀကံက်ဳိးကုတ္အားထုတ္ေသာ
ရဟန္းတို႕ေလာကတြင္မရွိဟုထင္ၿမင္ၿခင္း။

ဒါကေတာ႕မိစာၦဒိ႒ိိ(၁၀)မ်ဳိးပါ..မိစာၦဒိ႒ိမွာက နတၳိိ-မရွိ.သမာဒိ႒ိ(၁၀)မ်ဳိးကေတာ႕ မိစာၦဒိ႒ိႏွင္႕ဆန္႕က်င္ဘက္အတၱိိ-ရွိ၏လို႕ယူလိုက္ရင္
သမာဒိ႒ိိ(၁၀)မ်ဳိးရပါတယ္။
ဒါကေတာ႕ ကံအက်ဳိးေပးပံုအေပၚအယူမွားၿခင္းကိုရွင္ းလင္းၿခင္းပါ...
"ေဗာဓိပင္ပ်ဳိးတဲ႕သူေၿခက်ဳိး ၿပီး ေဗာဓိကိုင္းကိုခ်ဳိးတဲ႕သူေရႊအိုးရသြားတယ္"ဆိုတဲ႕
ကံအက်ဳိးေပးပံုေလးကိုရွင္းၿပခ်င္ပါတယ္... ဒါေလးမေၿပာခင္အားႀကီးေသာကံေလးမ်ဳိးအေႀကာင္း
ေၿပာပါအံုးမယ္။ဂရုကကံ- အားႀကီးေသာကံ ၊ အာသဏၰကံ-ေသခါနီးအက်ဳိးေပးတဲ႕ကံ၊
အာစိဏၰကံ-အၿမဲတမ္းလုပ္တဲ႕ကံ၊
ကတၱတာကံ-ခြအက်ဳိးေပးတဲ႕ကံဆိုၿပီးရွိပါ္တယ္။
အခ်ဳိ႕အတိတ္ဘဝကုိၿပန္လည္မွတ္မိႏူိင္ေသာ
(ဇာတိသာရ)ညဏ္ရတဲ႕သူေတြရွိ ပါတယ္။ခြအက်ဳးိေပးတဲ႕ကံအေႀကာင္း
ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္၊ အရွင္အာနႏၵာ အေလာင္းလ်ာ သည္ သူတစ္ပါး၏မိန္းမကုိၿပစ္မွားဘူးေသာကံေႀကာင့္ မိန္းမဘဝခုႏွစ္ဘဝ
ေရာက္ခဲ႕ေပသည္..မိန္းမအၿဖစ္ေနာက္ဆံုးဘဝတြင္ ဘုရင္တစ္ပါး၏သမီးေတာ္ၿဖစ္ေလသည္၊ ထိုသမီးေတာ္သည္
အတိတ္ကိုၿပန္လည္မွတ္မိႏူိင္ေသာညဏ္ရေလသည္၊ ထိုအတူထိုနန္းေတာ္တြင္ပင္ ဇာတိသာရညဏ္ရေသာပုဂိဳလ္
မ်ားလည္းရွိေပသည္၊ တစ္ဦးေသာအမတ္သည္ အတိတ္ဘဝက အကုသိုလ္ၿဖစ္ေသာသူတစ္ ပါး၏အသက္ကိုသတ္
၍ေသလြန္ၿပီးယခုဘဝတြင္ ဘုရင္နန္းေတာ္တြင္အမတ္ၿဖစ္သၿဖင္႕မေကာင္းမူၿပဳ
လုပ္လွ်ငိမေကာင္းမူမၿဖစ္ပါဟုဘုရင္အားေလွ်ာက္
ေလသည္၊ထိုအခါရွင္ဘုရင္၏ဆံသခဝါသည္ကလည္း
သူလည္းဇာတိသာရညဏ္ရေႀကာင္း ႏွင္႕ အတိတ္ဘဝတြင္မေကာင္းမူမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ္လည္း
ယခုဘဝတြင္လူၿဖစ္လာရေႀကာင္းေၿပာရာ ဘုရင္သည္
မေကာင္းမူလုပ္လွ်င္မေကာင္းမူမၿဖစ္ဟုထင္ၿမင္ကာ
ေကာင္းမူမ်ားမၿပဳလုပ္ ေတာ႕ေပ၊ထိုအခါ အရွင္အာနႏၵာ အေလာင္းလ်ာ သမီးေတာ္သည္ မိမိလည္း အတိတ္ဘဝကိုၿပန္လည္မွတ္မိေႀကာင္းး"မိမိသည္ ဘဝတခုတြင္ သူတစ္ပါး၏သားမယား
အားေစာ္ကားမိသၿဖင္႕ မိန္ းမဘဝရရေႀကာင္း"ေၿပာေသာ္လည္းဘုရင္ကမယံု
ံုႀကည္ေတာ႕ေပ၊ထိုအခါ ဘုရင္႕သမီးေတာ္
သည္"မိမိ၏ဖခမည္းေတာ္တြင္ရွိေနေသာ အယူမွားတို႕အားေဇ်ာက္ဖ်က္ေပးပါရန္" တိုင္တည္ ရာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္
နတ္သားသည္ရေသ႕အသြင္ေဆာင္လွ်က္ရွင္ဘုရင္
အားေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ေကာင္းတာၿဖစ္၍မေကာင္း
တာလုပ္လွ်င္မေကာင္းတာၿဖစ္ေႀကာင္းေဟာေလရာမွ
အရွင္ဘုရင္အယူမွန္ၿပန္ရေလသည္။ဤကတၱတာကံ
သည္ယခုဘဝမေကာင္းတာလုပ္၍ေနာက္ဘဝင္တြင္
မခံစားရေသးဘဲ ခြ၍အက်ဳိးေပးၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။
ကုသိုလ္အကုသိုလ္ၿပဳလုပ္ရာမွာေဇာ(၇)ေဇာနဲ႕
ၿပဳလုပ္ႀကပါတယ္၊ပထမေဇာေစတနာၿဖင္႕ၿပဳလုပ္ပါက ဤဘဝတြင္ခ်က္ၿခင္းအက်ဳိးေပးႏူိင္သည။္
သတၱမေဇာေစတနာၿဖင္႕ၿပဳလုပ္ပါက ဒုတိယဘဝတြင္အက်ဳိးေပးႏူိင္သည။္
အလယ္ေဇာငါးေဇာၿဖင္႕ၿပဳလုပ္ပါက နိဗၺာန္မေရာက္မၿခင္းထ၍ အက်ဳိးေပးတတ္ပါတယ္၊

ခုနကေဗာဓိပင္ပ်ဳိးတဲ႕သူကအတိတ္ ဘဝမွာၿပဳလုပ္ေသာအကုသိုလ္ေႀကာင္႕ ရုပ္၊နာမ္ႏွစ္ပါးခ်ဳပ္ရမည္မွန္ေသာ္
လည္း ေဗာဓိပင္ပ်ဳိးေသာကုသိုလ္စိတ္ႀကီးမားေသာေႀကာင္႕ ေၿခေထာက္က်ဳိးရုံသာ ရရွိခဲ႕တယ္္။ေဗာဓိပင္ဖ်က္
ဆီးတဲ႕သူကေရႊအိုးရၿခင္းမွာအတိတ္ဘဝကၿပဳခဲ႕
ေသာေကာင္းမူေႀကာင္႕ၿဖစ္ၿပီးခ်က္ၿခင္းအက်ဳိးေပးၿခင္း
မေပးၿခင္းကအေပၚတြင္ရွင္းၿပခဲ႕ေသာၿပဳလုပ္သူ၏
ေဇာ၇ေဇာေပၚမွာမူတည္ၿပီးအက်ဳးိခံစားရပါလိမ္႕မယ္...
ဒီလိုဆိုရင္ကုသိုလ္အက်ဳိးေပးပံုနဲ႕အကုသိုလ္အက်ဳိးေပး
ပံုကိုခြဲတတ္မယ္ထင္ပါတယ္...ေနာက္တစ္ခုက လူ႕ၿပည္ အႏွစ္(၁၀၀)မွာနတ္ၿပည္(၁)ရက္ဆိုေတာ႕ယခုဆိုလွ်င္
သာသနာသကရာဇ္၂၅၅၁ ခု
ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံဝင္တာ နတ္ၿပည္မွာဆို ရက္ေပါင္း(၂၅)ရက္ပဲရွိပါအံုးမယ္၊ပူပူေႏြးေႏြးပဲရွိပါေသး
တယ္၊ဘုရားရွင္တရားကိုကိုယ္တိုင္နာႀကားဘူးေသာ
နတ္မ်ားနတ္ၿပည္(၆)ထပ္မွာရွိေနအံုးမွာပါ။နတ္ၿပည္(၆)
ထပ္မွာလည္းသူ႕သက္တမ္းနဲ႕သူရွိပါတယ္။နတ္ၿပည္(၆)
ထပ္အေႀကာင္းသိခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ႕ေနာက္
တစ္ခါမွာရွင္းေပးပါ အုန္းမယ္၊ နတ္ေတြမွာ ဒိဗၺစကၡဳ = နတ္မ်က္စိ ၊ဒိဗၺေသာတ= နတ္နားေတြရွိ ပါတယ္။ ကိုမသိဘူးေၿပာသလိုအႏွစ္
သိႀကားမင္းႀကီးသိဖို႕အတြက္ အႏွစ္(၆၀၀)ေတြေစာင္႕စရာမလုိပါဘူး။ မိမိၿပဳတဲ႕အတိတ္ဘဝကကုုသိုလ္၊အကုသိုလ္ကပဲ
မိမိကိုအက်ဳိးေပးပါလိမ္႕မယ္၊သိႀကားမင္းႀကီးကိုေမွ်ာ္
မေနပါနဲ႕။
ဒါေလာက္ဆိုနားလည္မယ္လို႕ယူဆပါတယ္...
ေမတၱာပုိ႕ၿခင္းနဲ႕ပက္သက္ၿပီးေတာ႕....
ေမတၱာပုိ႕တယ္ဆိုတာ ေမတၱာပို႕တဲ႕သူကေလာဘ၊ ေဒါသ ၊ေမာဟကင္းရမွာပါ..သူတစ္ ပါးေကာင္းက်ဳိးကိုလို လား
လို႕ေမတၱာပို႕တာပါ...ေလာဘ၊ ေဒါသ ၊ေမာဟကင္းၿပီးေမတၱာပို႕ရင္ေမတၱာအစြမ္းကပိုထက္
ပါတယ္။အဲဒါေႀကာင္႕လူတိုင္းၿဗဟၼစိုတရားေလးပါးၿဖစ္
တဲ႕(ေမတၱာ၊ဂရုဏာ၊ဥေပကၡာ၊မုဒိတာ)တရားေတြကို
လက္ကိုင္ထားႏူိင္ရင္ကမၻာေပၚမွာစစ္ပြဲေတြ၊အႏူိင္ထက္
က်င္႕မူေတြရွိမွာမဟုတ္ေတာ႕ပါဘူး..ေမတၱာတရားပြား
မ်ားေနၿခင္းေႀကာင္႕မိမိစိတ္ႏွလံုး
လည္းေအးခ်မ္းပါတယ္၊တကယ္႕ခ်မ္းသာအစစ္ကိုလ
ိုခ်င္ရင္ေတာ႕အို၊နာ၊ေသေဘး ကင္းရာနိဗၺာန္ကိုေရာက
္ရွိႏူိင္မယ္႕ဝိပသာနာတရားကိုလက္ေတြ႕က်င္႕ႀကံႀကည္႕
ပါလို႕လည္း အက်ဳိးေမွ်ာ္ႏူိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ပံုဥပမာေလးေတြနဲ႕ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္...ပို႕စ္ကအရမ္း
ရွည္ေနလို႕ပါ...ေနာက္ကိုဘုရားရွင္လက္ထက္ပံု၀တၴဳမ်ား
ႏွင္႕ေရးသားေဖာ္ၿပေပးပါမည္....ဘုရား၊တရား၊သံဃာ
အားအစဥ္ဦးခိုက္လွ်က္....ကိုမင္းေဝ။