တရားမသိတဲ႔သူဟာ ျငဳပ္သီးထဲကပိုးနဲ႔ တူ၏။ ျငဳပ္သီးထဲကပိုး အပူမေၾကာက္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္၏။


ဆရာေတာ္ ရွင္ဇ၀န

No comments: