သရဏဂံုေဆာက္တည္ျခင္းအေၾကာင္း(၄)ပါး

၁)အမ်ိဳးအမွတ္ျဖင့္္ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊(သရဏဂံုမေျမာက္)။
၂)ေဘးကိုေၾကာက္ေသာအားျဖင့္ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊(သရဏဂံုမေျမာက္)။

၃)ေက်းဇူးရွင္အမွတ္ျဖင့္ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊(သရဏဂံုမေျမာက္)။

၄) ျမတ္ေသာအလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအားျဖင့္ ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊( သရဏဂံုေျမာက္၏)။

(ဆရာၾကီးဦးသုခမွတ္စုစာအုပ္မွ...)

No comments: