သရဏဂံု ေလးမ်ိဳး

၁)အတၱသႏၷိယ်ာတန သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါး၌ေဆာင္ႏွင္း၍ကိုယ္ကိုစြန္႔ျခင္း။၂)တပၸရာယဏ သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါး၌ လည္းေလ်ာင္းျခင္း။
၃)သိႆဘာ၀ူပဂမန သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍မိမိကိုယ္အားရတနာသံုးပါ၌သာ တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ဆည္း ကပ္ျခင္း။

၄)ပါဏိပါတ သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါးတို႕၌ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ အသက္စြန္႔၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လဲေလ်ာင္ျခင္း။(ဆရာၾကီးဦးသုခမွတ္စုမွ...)

No comments: