ရျခင္းအေၾကာင္းတရား(၄) ပါး...

ပညာရွိထံ၊ ႐ိုက်ိဳးႏြံ၍၊ နည္းခံသင္မွ၊ ပညာရ၏။
ထၾကြလံု႔လ၊ ဥ႒ာနျဖင့္၊ လံု႔လရွိမွ၊ ဥစၥာရ၏။
မခြႏႈတ္လွ်ာ၊ မွန္ကန္စြာလွ်င္၊ သစၥာတည္မွ၊ ေက်ာ္ေစာရ၏။
ကိုယ္ကဥစၥာ၊ စြန္႔လႊတ္ကာလွ်င္၊ ေမတၱာေရွး၍၊ ေပးကမ္းတတ္မွ၊
ကုသိုလ္ရ၏။

(မဃေဒ၀လကၤာ)

1 comment:

mahakayunar said...

ဟုတ္ကဲ့ ကိုေအာင္ေရး ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာစအုပ္ေတြအလိုရွိေနပါတယ္ .. လွဴမယ္ဆိုလို႕၀မ္းသာပါတယ္ ... လွဴေသာစာအုပ္မ်ားကို .. ဒီလိမ့္စာအတိုင္းေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္ .. (မဟာကရုဏာ စာၾကည့္တိုက္)
79/133 (Room-201), Mu-7 Thasai, A Muang Samutsakhon, 74000
ဖုန္း . 087 4109326