မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံကို ျပဳၾကကုန္သည့္ ပညာမဲ႔ကုန္ေသာ သူမိုက္တို႔သည္ မိမိသည္ပင္ ရန္သူကဲ႔သို႔ျဖစ္၍ သံသရာ၌ က်င္လည္ၾကရကုန္၏။

(ဓမၼပဒ-သုပၸဗုဒၶကု႒ိ၀တၴဳ)

No comments: