ကုသိုလ္မယူ၊ အသက္႐ွဴ ၊ ထိုသူေသ၍ ေနေတာ႔သည္။
အကုသိုလ္ယူ၊ အသက္႐ွဴ၊ သူလည္းေသ၍ ေနေတာ႔သည္။
ကုသိုလ္ပဲယူ၊ အသက္႐ွဴ ၊ ထိုသူမေသ ရွင္ေတာ႔သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ

No comments: