အျပဳ၊ အဖ်က္ဤႏွစ္ရပ္ကို ပိုင္းျခားထင္ထင္သိျမင္ပါေလာ့..၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟုခံယူလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မိမိတုိ႔သည္ အမွန္တရားကိုသာ ခြန္အားသတၱိျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံလ်က္ အမွန္တရားကိုသိျမင္ေရး အတြက္ တက္စြမ္းသမွ်ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ဟု စိတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တရား (သစၥာတရား)မ်ား၊ ထုိတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဟာၾကားသြားေသာ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေဟာၾကားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္သာ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္သည္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းလက္ခံၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလ်င္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ


ကလြဲၿပီး အျခားေသာ အယူမ်ားကို အားထားေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ လူေတြက လတ္တေလာ အဆင္ေျပမႈကို လုိလားေသာေၾကာင့္ အျခားအယူအဆမ်ားလုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ထုိသူမ်ိဳးမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ကမၼႆကတသမာဒိ႒ိ ကိုပင္မရွိတာ ျဖစ္သြားပါမည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားေတြကို မိမိတုိ႔လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပင္ မိမိ၏တန္ဖုိးကုိ ျဖတ္ရာေရာက္ပါသည္။ လူေတြ၏ ယံုၾကည္မႈေတြမွာ အတုေယာင္ေတြ လြမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အမွားမ်ားစြာျဖစ္ၾကရသည္။ အားလံုးကိုအေသးစိတ္ေျပာရရင္ ေျပာလို႔မဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀င္းသိန္းဦး ေရးသားေသာ “ေရွးဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဗုဒၶမေ၀ဖန္” စာအုပ္မွ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္႐ႈသိေသာ အသိအနည္းငယ္ကိုသာ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

ယခုတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအားရွည္စူး၍ တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚတြင္ ဘုိးေတာ္၊ ဘေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္ အမည္ခံ ၀ိဇၨာဓိုလ္ႏွင့္ နတ္မ်ားက ဘုရား ႏွင့္စင္ၿပိဳင္ အကုိးကြယ္ခံေနၾကသည္မွာ အျမင္မေတာ္မလွပါဘူး။ သူတုိ႔အားကိုးကြယ္သူအခ်ိဳ႕ ကေျပာၾကသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုဘ၀မွာပင္ ၀ိပႆနာလမ္းကိုလုိက္၍ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ပါက မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ကို လ်င္ျမန္စြာရၿပီး နိဗၺာန္အားမ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အ၀ိဇၨာလႊမ္း၍ မသိနားမလည္ မုိက္မဲၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းကို သနားသက္ညွာလွသျဖင့္ ထုိက္သင့္သူတုိ႔အား ကယ္တင္ေစာင္မရင္း သာသနာျပဳေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါတုိ႔အေပၚ မိဘ၊ ဆရာသမားသဖြယ္ ေစာင့္မၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားျဖစ္၍ အနေႏၲာအနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူုတို႔အား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ထုိက္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ (ဤေနတြင္သတိျပဳရန္မွာ ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးတုိ႔၏ ကြဲျပာျခားနားမႈ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အေနႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ထုိက္သည္မွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါးသာ လွ်င္ျဖစ္သည္။ ေနာက္လူတုိ႔က မိဘႏွင့္ဆရာေပါင္းထည့္ကာ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ေသာ္လည္း ရတနာသံုးပါးႏွင့္တန္းတူထား ကိုးကြယ္ရန္မဟုတ္ေပ)။

မိဘႏွင့္ဆရာသမားတုိ႔အား ေက်းဇူးရွင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ သားသမီးက်င့္၀တ္၊ တပည့္က်င့္၀တ္တုိ႔ႏွင့္အညီ အရိုအေသေပး၊ အလုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္တန္းတူထား၍ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ရန္ကား မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္၄င္းတုိ႔ေျပာသလို သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ကယ္ တင္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ပဲ ထားဦးေတာ့၊ စစ္မွန္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ကား ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္ တန္းတူထား၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။

တရံေရာအခါက ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ၀ိဇၨာဓိုလ္တစ္ဦးသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ မိဖုရားႀကီးအေဆာင္ေတာ္သို႔ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ျဖင့္၀င္ေရာက္ကာ ကာမဂုဏ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ထုိကိစၥကုိ မင္းႀကီးသိရွိသြားသျဖင့္ ၄င္းအားလိုက္လံဖမ္းဆီးေစခဲ့ရာ ၀ိဇၨာဓိုလ္သည္ ရဟန္းအသြင္ေဆာင္၍ သုသာန္အတြင္း၌ ညာေျခတစ္ဖက္တည္းႏွင့္ရပ္ကာ မႏၲာန္ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ရင္း ေနကိုရွိခိုးဟန္ျပဳေနေလသည္။ ထုိရဟန္းတုအား မင္းခ်င္းမ်ားက လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ၀ိဇၨာဓိုလ္ တန္ခိုးျဖင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရဟန္းစစ္ႏွင့္ ရဟန္းတုမခြဲျခားတက္ေသာ ျဗဟၼဒတ္မင္းသည္ ရဟန္းမွန္သမွ် မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္ေစသျဖင့္ ရဟန္စစ္မ်ားပါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရရာ ကိုးကြယ္ရာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရဖူးသည္။ (၀ိဇၨာဓရဇာတ္၊ ဆကၠ နိပါတ္၊ ဇာတက၀တၳဳ။)

ဤသည္ကား ၀ိဇၨာဓိုလ္ဆုိတိုင္း ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္လိုသူမ်ားအတြက္ သတိျပဳစရာ သာဓက တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၀ိဇၨာဓိုလ္ဆုိသူမ်ားသည္ သတၱ၀ါအေပါင္းကို ကယ္တင္ရင္း ေနာင္ပြင့္မည့္ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေျမာ္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ကာလရွည္ၾကာစြာ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ သက္တမ္းကိုရွည္သည္ထက္ ရွည္ေအာင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ ေနၾကသည္ဟုလည္း ဆိုၾကျပန္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ပညာဉာဏ္ရွိသူတုိ႔ လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေသာ ဆင္ေျခတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အလိုအရမူ မတည္ၿမဲေသာ၊ ဆင္းရဲေသာ၊ အစုိးမရေသာ ဤေလာကမွ တစ္စကၠန္႔ေစာ၍ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ တစ္စကၠန္႔ေစာ၍ ခ်မ္းသာသုခရၿပီဟု မွတ္ယူရမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔မ်က္ေမွာက္၌ပင္ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ တရားစစ္တရားမွန္တုိ႔ ရွင္သန္ထြန္းကားေနပါလ်က္ မလိုက္နာမက်င့္ၾကံေသးဘဲ ေနာက္ဘုရားအပြင့္ကိုေစာင့္ဆုိင္းမည္ဆုိျခင္းမွာ ဉာဏ္ပညာနည္းေသာလုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သာသာသနာျပဳေနၾကသည္ဟု ေျပာေနၾကသူမ်ားသည္လည္း လူ“အ” မ်ားပင္ျဖစ္ေပမည္။

ဆရာေတာ္အရွင္သုမဂၤလက တရားထဲတြင္ ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘိုးမင္ေခါင္တုိ႔ အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္း ေဟာၾကားတဲ့အခါ၊ ထုိပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕တပည့္က သူတုိ႔ဆရာေတြဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိပြား ေနတာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို အပါယ္ေရာက္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလားဟု ေလ်ာက္ၾကားသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္က သူတုိ႔ ဗုဒၶါႏုႆတိကို ႏွလံုးသြင္းၿပီးေသတယ္လို႔ အာမခံမလားေမးပါတယ္။ သူတုိ႔ယူဆထားတဲ့အယူကိုက မၿမဲတဲ့သေဘာ(အနိစၥ)ကို ၿမဲတယ္(နိစၥ) လို႔ယူဆထားတဲ့အတြက္ မိစာၦဒိ႒ိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မိစာၦဒိ႒ိတုိ႔၏ သြားရာသည္ အပါယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္အားထားရာ မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အားထားမႈမလုပ္သင့္ပါ။ မိမိတုိ႔ကုိ လြမ္းမိုးေနေသာ အ၀ိဇၨာ အမိုက္ေမွာင္ကို ဉာဏ္အလင္းျဖင့္ခြင္း၍ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါသည္။ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔သည္လည္း အားလံုး၏ အက်င့္ေပၚမွာ မူတည္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားမ်ားကို လုိက္နာ က်င့္သံုးေနၾကသ၍ သာသနာသည္လည္း တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာဆုိင္ရာ သာသနိကအေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာၾကသည့္ ဘုိးေတာ္၊ ဘေတာ္၊ မယ္ေတာ္ မ်ားကိုဤအတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္ေနပါက မသင့္ေတာ္ပါ။ လူတုိင္းကိုသိေစခ်င္ပါသည္။ အသိတရားကိုလည္း က်င့္ေစခ်င္ပါသည္။


“စာဖတ္သူမ်ား အသိအျမင္တုိးပြားကာ သာသနာအက်ိဳး၊ မိမိအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ”


“သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္တရားျမတ္ လႊမ္းပတ္ကမာၻတည္ေစေသာ္..”

အရိပ္မဲ့ပန္း မႏြမ္းေစခ်င္…၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသည္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ဘုိးဘြားမိဘမ်ားကို ျမင္သိ၊ ၾကားသိရေသာအခါ..“ေၾသာ္..သနားစရာေကာင္းလိုက္တာ၊ စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ..” စသျဖင့္ ၀ဇီကံမႈ၊ မေနာကံမႈတုိ႔ျဖင့္ က႐ုဏာျဖစ္ေန႐ံုႏွင့္ ရပ္ေနလုိ႔မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ သူတုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔ေတြ တက္ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈ ကာယကံ က႐ုဏာေျမာက္ေအာင္ လုပ္မွသာလွ်င္ သူတုိ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္။ လွဴဒါန္းမႈနည္းသည္၊ မ်ားသည္ကေတာ့ မိမိတို႔ ၀င္ေငြႏွင့္မိမိအတိုင္းအတာေၾကာင့္ ကြဲျခားမႈေတာ့ရွိပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔စိတ္မွာ


ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ သက္၀င္လွဴဒါန္းမႈ၊ ေစတနာထက္သန္မႈကသာ ပဓာန ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္လည္း တက္ႏိုင္တဲ့ဘက္မွ၊ တက္စြမ္းသေလာက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္း ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မုိးစက္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေပါင္းရာမွ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းေတြျဖစ္လာရသလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြအားလံုး အနည္းငယ္မွ်ပင္ ျဖစ္ပါေစ တေထာင့္တေနရာမွ လွဴဒါန္းမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြလုပ္သြားၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြရဲ႕ ညီ၊ အကုိ၊ ေမာင္ႏွမ၊ ဘုိးဘြား၊ မိဘေတြမွာ အႏိႈင္းမရတဲ့ ပီတိအၿပံဳးနဲ႔ စားသံုး ႏိုင္ၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ နည္းသည္၊ မ်ားသည္ ပဓာန မထားဘဲ၊ အသင္းလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လို္က္ျဖစ္ေစ၊ လစဥ္စုေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ အမိေျမမွ သားခ်င္းမ်ားကို တက္စြမ္းသမွ် ေဖးကူရေအာင္လို႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။

အရိပ္မဲ႔ပန္း ၊မႏြမ္းေစခ်င္၊

ကရုဏာ၀င္၍၊

တတ္စြမ္းသမွ်၊ လွဴဒါနျဖင္႔၊

ကူညီေဖးမ၊ ပရဟိတ…….။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးေတြဟာ အလွဴအတန္းမွာေတာ့ အင္မတန္ ရက္ေရာၾကတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဆြမ္းတစ္နပ္မရေသးတဲ႔ ဆရာေတာ္ကို လွဴလိုက္ရမွာ၊ ဒုကၡအတိေရာက္ေနတဲ႔ ကေလးသူငယ္တို႔ကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ၀န္ေလးတတ္ၾကတယ္။ ပါးစပ္ကပဲ သနားလြယ္ၾကပါတယ္။ ကာယကံေျမာက္ကရုဏာ မျဖစ္ၾကပါဘူး။ မလိုအပ္တဲ႔ ေနရာေတြမွာ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး ဘုရားဒကာျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႔ ေနရာမွာ အိမ္သာေတာင္ မေဆာက္ေပးခ်င္ၾကပါဘူး။ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္မွာ လိုအပ္ေနတာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနတယ္။ ဒါေလးေတြကို သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခဲ႔တာေလး ရွိပါတယ္။ “ဒါနအေၾကာင္းကို ငါဘုရားေလာက္သာ သိမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္စားမယ့္ ထမင္း လုပ္ကိုေတာင္ မစားဘဲ လွဴဒါန္းၾကလိမ္႔မယ္လို႔” မိန္႔ဆိုခဲ႔ပါတယ္။ တစ္ကယ္သာသနာျပဳ တယ္ဆိုတာကလည္း ဘုရားတည္ ေက်ာင္းေဆာက္တာမွ သာသနာျပဳတယ္မေခၚဆိုပါဘူး။ သာသနာသည္လည္းဘဲ အေဆာက္အဦး မဟုတ္ပါဘူး။ သာသနာျပဳတယ္ဆိုတာ ဗုဒၶအဆံုး အမေတြကို ကိုယ့္ႏွလံုးသားနဲ႔ အျခားသူေတြရဲ႕ႏွလံုးသားမွာ တည္ေအာင္ႀကိဳးစားတာကမွ တကယ့္သာသနာျပဳတာပါ။ ဗုဒၶအဆံုးအမေတြက ဘာလဲဆိုတာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အတုိဆံုးျခံဳေျပာရရင္.. ေကာင္းမႈမွန္တာမွ်အကုန္လုပ္၊ မေကာင္းတာမွန္သမွ် ဘာမွ မလုပ္နဲ႔၊ စိတ္ကိုျဖဴေအာင္ထားဖုိ႔ပါ။ ဒါ႕ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈဒါနလုပ္ရာမွာလည္း “မေရြးခ်ယ္ဘဲ ရမ္းလွဴေသာဒါနသည္ ျဖစ္ရာဘ၀တြင္ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာ္လည္း ဉာဏ္ထုိင္းသူ မဂ္ဖုိလ္မရႏိုင္သူျဖစ္ရသည္။ ေလာကအတြက္၊ သာသနာအတြက္ ဉာဏ္ယွဥ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းသူမ်ားသည္ ျဖစ္ရာဘ၀တြင္ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ား ခ်မ္းသာရသလို ဉာဏ္လည္းေကာင္းသည္။ တရားတစ္ႀကိမ္နာ႐ံုႏွင့္ မဂ္ဖုိလ္ရႏိုင္သည္။ ပညာမဲ့သူသည္ ဘ၀ကို ကာမဂုဏ္ ခံစားဖုိ႔အတြက္ အသံုးခ်၍ အပယ္ေလးပါးသို႔သြားသည္။ ပညာရွိသည္ လူ႔ဘ၀ ကုသိုလ္ရဖုိ႔အတြက္အသံုးခ်၍ နိဗၺာန္သို႔သြားသည္” ဟု ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္)က ဆံုမတရားေရးေပးခဲ့ပါတယ္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ ေနရာေလးတစ္ခုကို ညႊန္ျပလိုပါတယ္။ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ခိုလႈံ ေရာက္ရွိလာရေသာ မိဘမဲ့ကေလးေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ႀကီးမားေသာ က႐ုဏာႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထားလ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေနထုိ္င္စားေသာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအတြက္ ဘက္စံုျပည့္စံုရန္မွာ အင္မတန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေနရာ၊ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္၊ လိုအပ္တာေလးေတြကို လွဴရတာဟာ အင္မတန္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဒါနမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုသူတုိ႔ေလးေတြဟာ…

ဂ်င္းတစ္တက္နဲ႔ ဟင္းခ်က္ေနၾကရရွာတယ္။

ဗလာတစ္အုပ္နဲ႔ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရြတ္ေနၾကတယ္။

တီရွပ္တစ္ထည္နဲ႔ ရယ္တတ္ေနၾကတယ္။

ဆားတစ္ဆုပ္နဲ႔ တအားတုတ္ ေနၾကတယ္။

ေဂၚရခါးသီးနဲ႔ အေပ်ာ္တအားၾကီးေနၾကတယ္။

အ၀တ္တစ္ထည္နဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။

အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္တတ္ ေနတတ္ စိုးရိမ္တတ္ၾကတယ္။


“အပင္ရွင္သန္ ပန္းတိုင္းပြင္႔ဖို႔ ေျမဆီ၊ ေရေန လိုအပ္သလို ထမင္းနွစ္နွပ္နဲ႔ ေရရွည္ ရပ္တည္ဖုိ႔ သူတို႔ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ လူလားေျမာက္ဖို႔ သူတို႔ အနာဂါတ္ေလးေတြ လွပရွင္သန္ေစဖို႔
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၊ ကၽြန္မတို႔ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာ ေစတနာနဲ႔ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ၾကပါစို႔……………၊”
ဦးပ႑၀ (ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္)

ဒုိး၀င္ေအာင္ကံသာ ပရဟိတလူငယ္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးေက်ာင္း၊

လူမ်ဳိးစုံျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန၊

ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႔၊

မႏၲေလးတုိင္း၊

၃၃မုိင္ ၇ဖာလုံ၊ မႏၲေလး+ျပင္ဦးလြင္ လမ္းေဘးအတက္လမ္း။ဒိုးပင္သုိ႔ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုလွ်င္….. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပရဟိတ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမာင္သစ္လြင္ထြန္း (starfalls.nazy@gmail.com) ph 02-80211, 02-80322

မသန္းသန္းႏု (wgwhitegirl@gmail.com) ph 09-2018506

ကို၀င္းေက်ာ္သူ (wkthu2006@gmail.com)

Global Net ,Room 1,building 7,Hlaing tsp (01-652232,652324,507054)
ရုံးခ်ိန္(မနက္၉း၀၀ မွညေန ၅း၃၀ ထိ)(တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕အထိ)


စကၤာပူ မွာဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္...

ပိစိ - ၀၆၅-၉၂၃၉၂၄၄၁ (moethu.may@gmail.com)

မၿငိမ္း - ၀၆၅-၈၁၅၂၆၈၁၁ (khinchothet@gmail.com)

ကိုသက္ - ၀၆၅-၉၃၃၉၂၂၇၀ (kothetsince1986@gmail.com)


ေရးသားတင္ျပသူ- ေအာင္ဦး


အရိပ္မဲ့ပန္း မႏြမ္းေစခ်င္…၊

လူသားတုိ႔ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး က်င့္စဥ္(၇)သြယ္။

ကမာၻေပၚတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ၾကေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ေလာကလူသားတုိ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ မိမိတို႔အျမင္ မိမိတုိ႔႐ႈ႕ေထာင့္အသီးသီးကေန ေဟာေျပာညႊန္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိဘုရားတုိ႔တြင္ အိႏၵိယတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေဂါတမဗုဒၶသည္ ပစၥဳပၸန္လက္ေတြ႔ ေလာကႀကီးပြားခ်မ္းသာတုိးတက္ေရး၊ တမလြန္ဘ၀ႀကီးပြားခ်မ္းသာတိုးတက္ေရး၊ ေနာက္ဆံုး ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးတုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားကို သုတၱန္ေဒသနာေတာ္ျဖင့္တစ္မ်ိဳး၊ ၀ိနည္းေဒသနာျဖင့္တစ္သြယ္၊ အဘိဓမၼာနည္းျဖင့္တစ္ဖံု နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လမ္းညႊန္ေဟာ ၾကားခဲ့ပါသည္။


ေဂါတမဗုဒၶက“အတၱဟိ အတၱေနာ နာေထာ” မိမိကိုယ္ကုိ အားကိုလုပ္ပါ၊ ဆုေတာင္း၍မရ လုပ္မွရမည္။ လုပ္ရာတြင္ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ိရိယ၊ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ လံု႔လ၀ိရိယျဖင့္ ကံဆုိေသာ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ ပစၥဳပၸန၊္ တမလြန္ ဘ၀သံသရာ အဆက္ဆက္တုိ႔၌ ေကာင္းက်ိဳးအစဥ္အဆက္ ရရွိခံစားရၿပီး ေနာက္ဆံုးခ်မ္းေျမ႕ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္မည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဘ၀တုိးတက္ႀကီးပြားေရးအတြက္ က်င့္စဥ္ (၇)ခ်က္မွာ-

(၁) ထၾကြလံု႕လရွိရမည္။

(၂) သတိရွိရမည္။

(၃) စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္မႈ၊ ႏႈတ္မႈ၊ ၾကံစည္မႈ ရွိရမည္။

(၄) စူးစမ္းဆင္ျခင္ စီစစ္၍ ျပဳလုပ္တက္ရမည္။

(၅) ေစာင့္စည္းေသာဣေျႏၵရွိရမည္။

(၆) တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးရမည္။

(၇) မေမ့မေလ်ာ့ရွိရမည္။


ထၾကြလံု႔လလံုမႈ၊

ေလာကီေလာကုတ္ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို အလိုရွိၾကေသာ သူတုိ႔သည္ ထၾကြလံု႔လရွိမႈ၊ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားထုတ္ထက္သန္မႈမ်ား ရွိရန္အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ပ်င္းရိေသာသူအား အဘယ္မွာ အတက္ပညာတက္ပါအံ့နည္း။ အတက္မရွိေသာသူအား ဥစၥာဘယ္မွာ ရပါအံ့နည္း။ ဥစၥာမရွိေသာသူအား အေဆြခင္ပြန္း အဘယ္မွာရပါအံ့နည္း။ အေဆြခင္ပြန္းမရွိေသာ သူအား ခ်မ္းသာအဘယ္မွာ ရပါအံ့နည္း။ ခ်မ္းသာမရွိေသာသူအား ေကာင္းမႈအဘယ္မွာရွိပါအံ့နည္း။ ပညာရွာရာတြင္ျဖစ္ေစ။ ဥစၥာရွာရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုသိုလ္ရွာရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လံု႔လ၀ီရိယ ဇြဲသတၱိသည္ လိုအပ္သည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ရွိပါမွ ဥစၥာခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ လူခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတုိ႔ကို ရရွိခံစား ၾကရပါမည္။


သတိရွိျခင္း၊

သတိဟူသည္ ပုိသည္မရွိ၊ လိုသည္သာ ရွိပါသည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္းတစ္ခုေကာင္း၊ မေကာင္း၊ သင့္၊ မသင့္၊ ေတာ္၊ မေတာ္၊ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၀ယ္ သတိတရားသည္ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။ သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူေတာ့ ျမဴျမင္သည္ဟူ၍ ပညာရွိတုိ႔ ဆိုထားပါသည္။ မတက္ကၽြမ္း၊ နားမလည္ေသးေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၀ယ္ တက္ကၽြမ္းနားလည္မႈရရွိေအာင္ သတိထား၍ ၾကည့္႐ႈေလ့လာစူးစမ္ ဆင္ျခင္ရပါသည္။ ဗိုလ္ငါးပါးတြင္ အထိန္းအခ်ဳပ္အင္အားအျဖစ္ အၿမဲလိုအပ္ေနေသာ လက္ကိုင္စြဲတရား ျဖစ္ပါသည္။


စင္ၾကယ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ဘ၀၏ပညာေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ မ်ားသည္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးေသာ ေသာ့ခ်က္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံတုိ႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွရတက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ ၾကာရွည္စြာ အက်ိဳးေပးတက္ေသာ သေဘာရွိပါသည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ စင္ၾကယ္စြာမရွိ ေကာက္က်စ္လိမ္ညာ၍ ျပဳမူ၊ ေျပာဆုိ၊ ၾကံစည္သူတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အေပၚယံ တခဏခ်င္းအားျဖင့္ အက်ိိဳးရရွိသည္။ အက်ိဳးေပးေကာင္းသည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း ၾကာရွည္မခံေပ၊ အက်ိဳးေပးမၿမဲပါ။ ေရရွည္အားျဖင့္ အခံရဆုိးေသာ စိတ္ညစ္စိတ္ဆုိး ဖြယ္ရာသာယာမႈမရွိေသာ ဆုိးက်ိဳးကိုသာ ရရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တခဏ အက်ိဳးကိုသာ မၾကည့္ရ။ ေရရွည္အက်ိဳးကိုၾကည့္၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ဒုစ႐ိုက္တုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရ မည္ဟူ၍ ဗုဒၶကေဟာၾကားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ၏စိတ္သည္ “ပါပသၼိ ံရမတိ မေနာ” မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္တက္သည္ျဖစ္၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ စင္ၾကယ္ဟန္ ေျဖာင့္မတ္ဟန္ရွိ ေသာ္လည္း မေနာကံမႈကား ေျဖာင့္မတ္ရန္ ခဲယဥ္းလွပါသည္။ လိမ္ညာေကာက္က်စ္ေသာ စိတ္၊ သူတစ္ပါးကို မနာလုိေသာစိတ္၊ သူတစ္ပါးကို မရေစခ်င္၊ မိမိသာရလိုေသာ ၀န္တုိစိတ္၊ ေထာင္လြားေသာစိတ္တုိ႔သည္ အျပင္ကမျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း မ်က္စိတ္တမိွတ္ လွ်ပ္တျပက္ အတြင္းျဖစ္ေပၚတက္သျဖင့္ စိတ္စင္ၾကယ္မႈကို အထူးသတိထားၾကရသည္။


စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၊

အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကို စပ္ဟပ္၍ စိစစ္စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္းသည္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အဘိဓမၼာသဘာ၀အရ ပညိေျႏၵေစတသိတ္ႏွင့္ယွဥ္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေစတသိတ္ရွင္သန္အား ျပင္းေစရန္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း လူလိမၼာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ ပညာဗဟုသုတတုိ႔ကို ဆည္းပူးထားရပါမည္။ ထုိသုိ႔ပညာရွိၿပီး ပညာႏွင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္တက္ေသာ္ မိမိလိုအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ား ၿပီးစီးေစႏိုင္ပါသည္။


ဣေျႏၵေစာင့္စည္းျခင္း၊

သက္ရွိသတၱ၀ါတုိ႔တြင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ဟူေသာ ဣေျႏၵ(၆)ပါးရွိသည္။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀သံသရာ အဆက္ဆက္ ဘ၀ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကို ရရွိခံစားၾကေသာသူတုိင္း ဣေျႏၵ(၆)ပါးကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ထိန္းကြပ္ေစာင့္စည္းတက္ရပါမည္။ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိအာ႐ံုတုိ႔ကို တပ္မက္မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးရပါမည္။ တစ္ဘက္က ထုိအာ႐ံုမ်ားကို စြဲမက္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထဲ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ၌ စူးစိုက္မႈအားနည္းသြားတက္၍ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးသြားတက္ပါသည္။


တရားသျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း၊

မတရားသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈတြင္ တစ္ခါတစ္ရံအက်ိဳးတရားကား ရလြယ္ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္ ၾကာရွည္မခံပါ။ ျမန္ျမန္ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ မတရားျပဳထားက စိုးရိမ္ပူပန္ရသည္။ မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈကံက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မေကာင္းက်ိဳးျပန္ေပးမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိကာယ၊ ဉာဏ လုပ္အားျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာအက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ယူရပါမည္။ အျပစ္ရွိ၍ အေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ အကုသိုလ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ မတရားျပဳကာ စားသံုးျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ႀကီးစားျခင္း၊ လုပ္အားစိုက္မထုတ္ဘဲ အေခ်ာင္ခိုေရသာလိုက္၍ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ အဓမၼရယူျခင္းသည္ မတရားေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခင္ေကာင္း၍
ယခုေကာင္းသည္။ ယခုေကာင္းမွေနာင္ေကာင္းမည္ဟု ဆုိသကဲ့သို႔ ယခုပစၥဳပၸန္လုပ္ရပ္မ်ားက အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေနာင္အခါအက်ိဳးေပးရာတြင္လည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။


မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၊

ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းရပ္မ်ား စူးစမ္းရွာေဖြ မွတ္သားရေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာေနေသာ လုပ္သားမ်ားတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္ၿပီး၊ တက္ၿပီး၊ သိၿပီးေသာအခ်က္လက္မ်ား မေမ့မေလ်ာ့ေစရန္ သတိမူေနေစရန္ အေလ့အက်င့္ ျပဳဖန္မ်ားေနရပါမည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေလာကတြင္ မတက္ကၽြမ္းေသးေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ နားမလည္ေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေလ့လာစရာ သိစရာပညာရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကို တက္ကၽြမ္းနားလည္ႏုိင္သမွ် တက္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳမွတ္သားရမည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေနရပါ။ အၿမဲမေမ့မေလ်ာ့ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ သင္ယူေနရပါမည္။ ရွင္မဟာရ႒သာရဆံုးမစာ၌ မိမိသိရွိၿပီးေသာ ဗဟုသုတမ်ား မေမ့မေပ်ာက္ေစရန္-

သုေဏယ်- ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ၾကားနာရမည္။

စိေႏၲယ်- ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ၾကံစည္ရမည္။

ပုေစၧယ်- မွန္၊ မမွန္ပညာရွိမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္စံုစမ္းရမည္။

ဘာေသယ်- တက္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရမည္။

၀ိစာေရယ်- ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စီစစ္တက္ရမည္။

လိေခယ်- ေရးသားမွတ္သားရန္လိုက ေရးသားမွတ္သားရမည္။

သိကၡယ်- လက္ထပ္သင္ၾကားရန္လိုက သင္ၾကားရမည္။

ဓာေရယ်- အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ ေဆာင္ထားရမည္။

ဤသို႔လွ်င္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဂါထာေတာ္အရ ေဆာင္ရြက္က်င့္ၾကံလုပ္ကိုင္ရမည့္ အခ်က္(၇)ခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္က်င့္ၾကံေသာ္ အလုပ္ဟူသမွ် မုခ်ေအာင္ျမင္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကမည္သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာ ထုိ(၇)ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ

တကၠသိုလ္ သွ်င္သီရိ

(ဓမၼစရိယ၊ ဘီေအ)


၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ေထရ၀ါဒဓမၼစာေစာင္ မွ ေရးသားလိုက္ပါသည္။


သာသနာသည္ အေဆာက္အအံု မဟုတ္၊

ဗုဒၶဘုရား၊ ပြင့္ျငားေပၚလာ၊
ေဟာကာညႊန္ၾကား၊ တရားေဒသနာ၊
အကုသလ၊ ကုသလဓမၼာ၊
သိခြင့္ထူး၊ ေက်းဇူးႀကီးလွတာ။
~~~
ဘုရားဂုဏ္ထူး၊ ေက်းဇူးကိုရွာ၊
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔၊ အၿပီးဆပ္မွာ၊
ပရိယတ္ႏွင့္၊ ပဋိပတ္ႏွစ္ျဖာ၊
မျပတ္ပြား၊ ဆပ္ျငားေက်းဇူးသာ။
~~~


သာသနာထဲ၊ ၾကံဳခဲၾကံဳလာ၊
ၾကံဳပါေသာ္လည္း၊ ျပဳခဲေပရွာ၊
သတိရလို႔၊ သိၾကေသာ္သာ၊
ခြင့္သာခိုက္၊ ျပဳလိုက္သာသနာ။


သာသနာျပဳသည္ဆုိရာမွာ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီး လွဴဒါန္းမႈျပဳေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ယေန႔လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထုိကုသိုလ္အလုပ္ကိုပင္ သာသနာျပဳသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ ထုိအလုပ္မ်ားကို အက်ိဳးမရွိဟု ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ သာသနာျပဳျခင္း အစစ္မဟုတ္ဟုသာ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ့္သာသနာတည္ၿမဲေအာင၊္ ျပန္႔ပြားေအာင္၊ သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြက တက္ႏိုင္တာမဟုတ္ပါ။ ပရိယတၱိသာသနာႏွင့္ ပရိပတၱိကိုအေျခခံေသာ လမ္းမွန္သည့္ ပဋိပတၱိသာသနာကသာ သာသနာကို အရွည္တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဒုတိယသဂၤါယနာတင္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ဘုရားႏွင့္တကြ ရဟႏၲာႀကီးမ်ား သီတင္းသံုးေနထုိင္သြားတဲ့ သာ၀တၳိေဇတ၀န္ ေက်ာင္းတုိက္ေတာ္ႀကီး၊ ပုဗၺာ႐ံု ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္က ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ထင္ရွားစြာကိုယ္ စားျပဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားပါတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ အက်င့္သီလနဲ႔ေနတဲ့ အျခားေသာ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ ရဟန္းေတြသာ ဦးေဆာင္ၿပီး သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုေခတ္ၾကည့္ရင္လည္း အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔၊ အာဖဂန္နစၥတန္တုိ႔ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အိႏၵိယျပည္ႀကီး တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔၊ ပါကစၥတန္ အစရွိတဲ့ ျပည္မ်ားမွာ ေက်ာက္စာ သုေတသန႒ာန အသီးသီးက ရွာေဖြတူးေဖာ္ၾကရာ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ ဗုဒၶႏွင့္ဆုိင္ရာ ႐ုပ္ထုေတာ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ ေစတီႀကီးမ်ားကိုေတြ႔ရေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာဟူ၍ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မေတြ႔ရေလာက္ေအာင္ ရွိေနၿပီမဟုတ္ပါလား။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာတည္ေဆာက္ဖုိ႔ဆုိတာ အေဆာက္အအံုေတြတုိးေအာင္၊ ခံ့ညားေအာင္ လွပေအာင္ ျပဳေနျခင္းသည္ အဓိကမဟုတ္ပါ။ အမ်ားနားလည္ႏိုင္ေသာ ပရိယတၱိစာေပမ်ား ျပန္႔ပြားျခင္း၊ စာေပပရိယတၱိ မွန္ကန္ေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရျခင္း၊ က်င့္သံုးေနၾကျခင္းသည္သာ ပဓာန ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိသာသနာသည္သာ လွ်င္ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ၾကာ ျပန္႔ပြားေစမည့္ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကို မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေလ့လာသိရွိထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ သင္ယူေနၾကေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားကို မိမိတုိ႔တက္အားသ၍ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူအမ်ားတရားသိေစဖုိ႔ တရားပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္သာ သာသနာအတြက္ ပိုမိုအေရးပါမည္ ထင္မိပါသည္။

“စာဖတ္သူမ်ား အသိအျမင္မွန္ရရွိကာ သာသနာအက်ိဳး၊ မိမိအက်ိဳးသယ္ပုိးႏိုင္ပါေစ”


“သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ တရားျမတ္ လႊမ္းပတ္ကမာၻတည္ေစေသာ္…။”က်မ္းကိုး။ ။ ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ (ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)


ဘ၀အႏွစ္သာရႏွင့္ ဘာသာအႏွစ္သာရ…၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသည္ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘ၀ကို ရရွိေနခ်ိန္အတြင္း ဘ၀အႏွစ္သာရ ကို ထုတ္ယူတက္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔ဘ၀ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး အတြက္ စီးပြားရွာျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုိ အားလံုးအသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ တကယ့္ ဘ၀၏ အႏွစ္သာရဟူသည္ ကုသုိလ္တရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပုထုဇဥ္၏စိတ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွတစ္ပါး ကုသိုလ္စိတ္ (သို႔မဟုတ္) အကုသိုလ္စိတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက အၿမဲတမ္းျဖစ္ေနရသည္။ ကုသိုလ္စိတ္


မ်ားမ်ားျဖစ္ျခင္းသည္ ဘ၀အႏွစ္ မ်ားမ်ားရျခင္းျဖစ္၏။ သနပ္ခါးပင္သည္ ႏွစ္ၾကာ ေလေလ အႏွစ္မ်ားၿပီး အဖုိးတန္ေလျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ မိမိဘ၀ကိုလည္း ထုိ႔အတူျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္။ ဘ၀၏အႏွစ္သာရမ်ားကို ေဖာ္ျပရင္းပင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္၊ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား တစ္ဆက္တည္း ပါ၀င္သြားပါလိမ့္မည္။ ဘ၀၏အႏွစ္သာရသံုးပါးကို…၊


“စည္းစိတ္ဥစၥာ၊ အႏွစ္ရွာျပဳပါ ဒါနမွတ္၊


မိမိခႏၶာ အႏွစ္ရွာ၊ ေစာင့္ပါသီလမွတ္၊


အသက္ဇီ၀ါ အႏွစ္ရွာ၊ ဘာ၀နာဟုမွတ္၊

လွဴပါ၊ ေစာင့္ပါ၊ ပြားမ်ားပါ၊ သံုးျဖာအႏွစ္မွတ္”။

ဟူေသာ လကၤာအတုိင္း မွတ္သားရပါမည္။ ထုိသံုးပါးတုိ႔တြင္ စည္းစိမ္၏အႏွစ္သာရကား ဒါနျပဳျခင္းျဖစ္၏။ တခ်ိဳ႕က ဒါနကုိ သံသရာရွည္ေစတက္ေသာ တရားဟုေျပာတက္ၾကပါသည္။ အမွန္ေတာ့ ဒါနကား သံသရာမရွည္ပါ။ ဒါနျပဳၿပီး ဘံုဘ၀ေတြ၊ ေလာကီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြကို တမ္းမက္ေသာ တဏွာသည္သာလွ်င္ သံသရာကို ရွည္ေစတက္ပါသည္။ ဒါနဟူသည္ ေလာဘတဏွာကို ပါးသထက္ပါးေစေသာ အစြမ္းသတၱိရွိသည္။ ေငြတစ္ေထာင္ကို ေပးလွဴလိုက္ေသာ အလွဴရွင္သည္ ထုိေငြတစ္ေထာင္အေပၚ တြယ္တာတပ္မက္ေသာ ေလာဘတဏွာကို ပယ္သတ္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဖက္ခန႔္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို ျဖစ္ၾကရာ၌ အဆင့္ျမင့္ေသာ စက္လႊႏွင့္ျဖတ္လွ်င္ ျမန္ျမန္ျပတ္၏။ စက္လႊမေျပာႏွင့္ ငမန္းစြယ္လႊကိုပင္ မ၀ယ္ ႏိုင္ေသာ ေတာသူေတာင္သားမ်ားကား ရဲဒင္းျဖင့္သာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖတ္ၾကရသည္။ လက္နက္၏စြမ္းအားအလိုက္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ျဖတ္ႏိုင္မႈကား ကြာျခားေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတူ တဏွာ(ေလာဘ၊ လုိခ်င္တမ္းမက္မႈ) ကုိပယ္သတ္ၾကရာ၌ ရဲဒင္းႏွင့္တူေသာ ဒါနျဖင့္ပယ္သတ္သူလည္းရွိသည္။ စက္လႊႏွင့္တူေသာ မဂ္တရားျဖင့္ပယ္သတ္သူလည္းရွိသည္။ ဒါနျဖင့္ေလာဘကို ပယ္သတ္ေနသူကို မဂ္တရားျဖင့္ မပယ္သတ္ရေကာင္းေလာဟု အျပစ္မတင္အပ္ေပ။ အျပစ္ရွိသူကုိ သာလွ်င္ အျပစ္တင္ရသည္။ အကယ္၍ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕လွ်င္လည္း အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာရွိတဲ့ မစၧရိယတရားဟာ အင္မတန္စက္ဆုပ္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္ စေသာအားျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ရသည္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ႏွေျမာတယ္ စေသာအားျဖင့္ လူကို ရည္ရြယ္၍ မေျပာေကာင္းေပ။ ယခုဘ၀၊ ယခုအခ်ိန္မွာပင္ ဘာသာတရားရဲ႕ အႏွစ္သာရကို သိၿပီး ဒါန၊ သီလမွသည္ မဂၤဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ ထိေရာက္ေအာင္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ အလုပ္ကိုလည္း မလြဲမေသြလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ တခ်ိဳ႕က ေကာင္းတာလုပ္ေနေသာ္လည္း ရျခင္းမေကာင္းတာမ်ိဳး ရွိတက္သည္။ ဒီအခ်က္ကို ပိုင္းျခားသိဖုိ႕ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ စကားပံုေလးတစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါမည္။ “ေဗာဓိပင္ပ်ိဳးေတာ့ ေျခက်ိဳးရ၊ ေဗာဓိကုိင္းခ်ိဳးေတာ့ ေရႊအုိးရတဲ့”။ “ေဗာဓိပင္ပ်ိဳး ေတာ့ ေျခက်ိဳးရ” ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္ဟာ အမ်ားသူငါ ကုသိုလ္ပြားဖုိ႔အတြက္ ေဗာဓိပင္စိုက္တယ္၊ အဲဒၤီလို ေဗာဓိပင္ပ်ိဳးတဲ့ အခါက်မွ တုိင္တစ္လံုးက ေျခေထာက္ေပၚက်ၿပီး ေျခက်ိဳးသြားရတယ္။ အေပၚယံအျမင္ေတာ့ ကုသိုလ္လုပ္လို႔ ေျခေထာက္က်ိဳးရသလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ အဲလိုမဟုတ္ပါ။ အဲဒီလူဟာ တကယ္လို႔ေဗာဓိပင္ပ်ိဳးတဲ့ကုသိုလ္သာ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ သူဟာေသရမွာပါ။ ေသရမဲ့ အကုသိုလ္ ကံ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဗာဓိပင္ပ်ိဳးတဲ့ ကုသိုလ္ကို အားထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ေသရမယ့္ဆုိးက်ိဳးကေန ေျခေထာက္က်ိဳးရတဲ့ ဆုိးက်ိဳးကုိေလ်ာ့သြားတာပါ။ “ေဗာဓိကိုင္းခ်ိဳးေတာ့ ေရႊအုိးရ” ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘုရားနဲ႔မျခား အမ်ားကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့ ေဗာဓိပင္က အကုိင္းတစ္ကိုင္းကို ခ်ိဳးပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီလို ခ်ိဳးပစ္လိုက္ခါမွ ေဗာဓိပင္ေပၚက ေရႊအုိးတစ္လုံးက်လာၿပီးရသြားလို႔ ခ်မ္းသာသြားပါတယ္။ ဒီမွာလည္း အေပၚယံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အကုသိုလ္လုပ္ခါမွ ေကာင္းက်ိဳးေပးၿပီး ခ်မ္းသာသြားသလို ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အမွန္က အဲဒီလူဟာ ေဗာဓိပင္ကိုင္းခ်ိဳးတဲ့ အကုသိုလ္သာ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ေရႊအုိးအလံုးေပါင္းမေရတြက္ ႏိုင္ေအာင္ရရွိမယ့္ ကုသိုလ္ကံေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဗာဓိကိုင္းကိုခ်ိဳးတဲ့ အကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္မိတဲ့အတြက္ ကုသိုလ္အက်ိဳးေတြေလွ်ာ့သြားၿပီး ေရႊအိုးအလံုးေပါင္းမ်ားစြာမရဘဲ တစ္လံုးသာရတာပါ။ အကုသိုလ္ႏွင့္ အက်ိဳးေပးတယ္ ဆုိသူမ်ား ဒုတိယစကားပံုေလးကို သင္ခန္းစာမ်ားမ်ားယူသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေတြသည္ ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္အလုပ္ေတြကို အျမဲလုပ္ေဆာင္ေနသင့္သည္။ ေကာင္းမႈလုပ္ေနသူ အဖုိ႔ေကာင္းက်ိဳးဆုိတာ ရွိႏွင့္ၿပီးသားပါ။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္၊ ေလးေလးစားစား လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။တစ္ခဏျဖစ္ရ၊ လူ႔ဘ၀မွာ အႏွစ္သာရရွိေအာင္ၾကိဳးစား အားထုတ္ျခင္းျဖင့္၊ ဒုကၡခပ္သိမ္းၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္သို႔တုိင္ေအာင္ တက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ…။မွတ္ခ်က္။..။ အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)၏ “မ်က္ရည္မက်ခင္သိေစခ်င္” စာအုပ္ကို ကိုးကားေရးသားပါသည္။


ေက်းဇူးႀကီးလွ ျမတ္ဓမၼ...

စာဖတ္သူ အစ္ကို တစ္ေယာက္မွ ေပးပို႔လာေသာ စာမူကို မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဤကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မွန္ စာစုကုိ ျမတ္စြာဘုရားအား ေက်းဇူးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ေရးပါသည္။

ဤစာေရးသူသည္ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္းေရာဂါဟု ျမန္မာ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ADHD ေရာဂါကုိ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ကတည္းက ခံစားခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။ေရာဂါ၏ ထိုးႏွက္ျခင္းကုိ သိသိသာသာ ခံစားလာရသည္မွာ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္မွာ အတန္းထဲတြင္ အမွတ္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္း၊ ပညာရည္ခၽြန္ဆုမ်ား မရေတာ့ျခင္း၊ အာ႐ံုမစုိက္ႏုိင္သျဖင့္ ဆရာ စာသင္လွ်င္ ဘာသင္မွန္း လုိက္မမွတ္ႏုိင္ဘဲ စိတ္ျပန္႔လြင့္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ငယ္စဥ္က မိဘမ်ားက အိ္မ္ျပင္ထြက္၍ အိမ္နီးခ်င္း ကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေဆာ့ ကစားသည္ကုိ မႏွစ္သက္သျဖင့္ အိမ္ခန္းထဲမွာသာ ေနေစျခင္း၊ အိမ္ထဲတြင္လည္း ေဆာ့ကစားသည္ကုိ ခြင့္မျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အထီးက်န္ကာ အိမ္ခန္းက်ဥ္းထဲတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ဟုိေငးဒီေငး လုပ္ေနရရင္း ထုိေရာဂါ ၾကီးထြားလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးျပင္း၍ သိရွိလာေသာအခါ မိမိ ဘ၀ကံ ၀ဋ္ေၾကြးဟုသာ နားလည္လုိက္ရျပီး အက်ိဳးဆက္ကုိ မသိ၍ စည္းကမ္းခ်ဳပ္ခ်ယ္မိေသာ မိဘမ်ားကိုလည္း အျပစ္မတင္ ေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သားသမီးကုိ ခ်စ္လြန္း၍ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေပးမေရာေႏွာ ျခင္း၊ အိမ္ထဲမွာသာ ေနေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳမိသည့္ ငယ္ရြယ္သူ မိဘအခ်ိဳ႕ကုိ စာေရးသူ၏အျဖစ္ဆုိးျဖင့္ သတိျပဳေစလုိပါသည္။


၁၀ တန္းမွာေရာ တကၠသုိလ္မွာေရာ တဖုန္းဖုန္း က်ပါသည္။ စာက်က္မရေၾကာင္း၊ အာ႐ံုစုိက္မရေၾကာင္း မည္သူ႔ကုိ ေျပာျပ အကူအညီေတာင္းရမွန္းလည္း မသိ။ ေျပာျပစရာ လူလည္း မရွိပါ။ ကုိယ္စိတ္ဆင္းရဲ ၾကီးစြာ ခံခဲ့ရပါသည္။
အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ေသာအခါ ADHD ေၾကာင့္ ၾကာေလ ဒုကၡေရာက္ေလ ျဖစ္လာပါ သည္။ အာ႐ံုစုိက္မႈ အားမေကာင္း၊ စိတ္အျမဲျပန္႔လြင့္ေနသျဖင့္ အလုပ္ေနာက္က် ျခင္း၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ား အခ်ိန္မီ မျပီးျခင္းမ်ား ၾကံဳရပါသည္။
သံဃာေတာ္မ်ား၊ တရားဓမၼ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ဆရာၾကီးမ်ား ေရးသား ေသာ တရားစာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈရ၊ တရားေခြမ်ားကုိ နာၾကားရသည့္ အခါ ကံ ကံ၏ အက်ိဳး ဆုိသည္ကုိ သိနားလည္လာပါသည္။ တရားစခန္း ရိပ္သာမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ တရားထုိင္ေသာအခါ စိတ္ပုိၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလာျပီး အေၾကာင္း အက်ိဳးကုိ ပုိ၍ ပုိင္းျခားဆင္ျခင္ႏုိင္လာပါသည္။ ဆရာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ ADHD ေရာဂါသည္ တရားဓမၼ နယ္ပယ္တြင္ သမာဓိအားနည္းျခင္းအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္ ေၾကာင္း သိလာပါသည္။
ယခုလုိ နာတာရွည္ ADHD ေရာဂါသည္ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယခင္ဘ၀က သူတပါးကုိ သမာဓိပ်က္ေအာင္ လုပ္ခဲ့မိျခင္း၊ စိတ္ျပန္႔လြင့္ အာ႐ံုမစူးစုိက္ႏုိင္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ခဲ့ မိျခင္း (အေႏွာင္အက်ဥ္း ထားမိျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္)တုိ႔ေၾကာင့္ ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ျပန္ခံစားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္လာပါသည္။


စာေရးသူ ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း၊ အသက္ကလည္း ၃၀ ေက်ာ္လာပါျပီ။ ဒီေရာဂါ ဆုိးေၾကာင့္ ဘာမဆုိ ဖင့္ေႏွးေနာက္က်ေနသျဖင့္ ဒုကၡေတြ ေရာက္ရသည္မွာလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရား ခုိင္းသည့္အတုိင္း ဒါနသီလ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ဒီဘ၀ မွာပင္ ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးခဲ့သည္မွာလည္း ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူမွာ ေဆြမ်ိဳးအိမ္ (အေမြပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိေသာအိမ္ ျဖစ္ပါသည္) တြင္ အျငိဳျငင္ အဆူေဆာင့္ ခံျပီး ေနထုိင္ရသည့္ ဘ၀မွ အခန္းေလးတခန္းျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ ေနထုိင္ရေသာ ဘ၀သုိ႔ မထင္မွတ္ဘဲ တုိးတက္ရရွိခဲ့ပါသည္။ နာမက်န္းလွ်င္ပင္ ေဆးခန္းသြားစရာ ေငြမရွိ၊ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္ ဓာတ္စာဖုိး မတတ္ႏုိင္သည့္ ဘ၀မွလည္း အေတာ္ ကေလးတုိးတက္ အဆင္ေျပလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ မ်က္ႏွာငယ္ ေအာက္က်ျခင္းမ်ားကုိ ဘုရားခုိင္းတုိင္း ျပဳခဲ့ေသာ ဒါနသီလ တန္ခုိးျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ ခဲ့သည္မွာ "အကာလိေကာ-ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးေသာတရား" ဆုိတာ မွန္ကန္ ေၾကာင္း မိမိဘ၀က မိမိကုိ သက္ေသျပသည့္ႏွယ္ ရွိပါသည္။


ADHD ေရာဂါမွာမူ သမာဓိ အားနည္းျခင္း ျဖစ္၍ သူ႔ကုိ တရားဘာ၀နာႏွင့္ ေခ်ဖ်က္ ျခင္းသည္ အထက္ျမက္ဆံုးလက္နက္ ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာဦးကံညြန္႔ ဘာသာျပန္ဆုိ ဓမၼဒါန ျဖန္႔ေ၀ေသာ ဓမၼစၾကာႏွင့္ အနတၱလကၡဏသုုတ္ တရားေတာ္ ျမန္မာျပန္ကုိ ဖတ္႐ႈ၊ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ၾကီး ေဟာၾကားအပ္ေသာ ခႏၶကမၼဌာန္း စီးျဖန္းပံုကုိ နာၾကားရျပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား ခုိင္းသည့္အတုိင္း "႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ ၀ိညာဥ္ ခႏၶာ ငါးပါ သည္ အနိစၥ-မျမဲပါတကား၊ ဒုကၡ-ဆင္းရဲစြတကား၊ အနတၱ-အစုိးမရ၊ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဟာမဟုတ္ပါတကား"ဟု စီးျဖန္းႏွလံုးသြင္းပါေတာ့သည္။ (ေက်းဇူးရွင္ ဆရာၾကီး ဦးကံညြန္႔ႏွင့္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ၾကီးတုိ႔ကုိ ရွိခုိးကန္ေတာ့လုိက္ပါသည္။ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာကံညြန္႔ကုိ လြႏ္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္က ေရႊတိဂံု ေစတီတြင္ တရားစာအုပ္မ်ား ဓမၼဒါန ေပးလွဴေနစဥ္ ေတြ႔ရသျဖင့္ ေရွ႔တြင္ ဦးခ်ရွိခုိး ကန္ေတာ့ ခဲ့ပါသည္။ မည္မွ် ေက်းဇူးၾကီးမွန္းေတာ့ ဆရာၾကီးကုိ ေျပာမျပခဲ့ရပါ။)


အလုပ္မွ တလခြဲခန္႔ အနားယူကာ တရားဘာ၀နာကုိ အိမ္တြင္ ၾကိဳးစားအား ထုတ္ပါေတာ့သည္။ စစခ်င္း လံုး၀ မလြယ္ကူပါ။ ADHD ေရာဂါသည္တုိ႔၏ဘာ၀ သမာဓိအား နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ တရားထုိင္ရ၊ တရားမွတ္ရျခင္းသည္ ဧရာမ အခက္အခဲၾကီး ျဖစ္ေနပါသည္။
တရက္ျပီးတရက္ သမာဓိမရဘဲ စိတ္ေတြျပန္႔လြင့္ျပီး အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားပါသည္။ တလ ေက်ာ္လာေသာအခါလည္း စိတ္ျပန္႔လြင့္မႈေတာင္ကုိ မေက်ာ္ႏုိင္ေသးပါ။ အခ်ိန္ေတြကုန္ျပီးရင္းသာ ကုန္ေနရပါေတာ့သည္။
အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္လုပ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားမွာေရာ၊ တရားဓမၼမွာေရာ လံုး၀ အမွားမရွိ၊ အားနည္းခ်က္မရွိ၊ ငါ့ဘ၀ကံ၀ဋ္ေၾကြး ၾကီးလြန္းျခင္းႏွင့္ ၀ီရိယ နည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု အမွန္အတုိင္း ႏွလံုးသြင္းပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ သမာဓိ အားနည္းသည့္ၾကားမွ ဆက္အားထုတ္ပါသည္။ ငါ့သမာဓိ မေကာင္း၍ ငါ့မွာ ဒီေရာဂါဆုိးၾကီး ရွိေန၍ ခရီးေရာက္မည္မဟုတ္ဆုိျပီး အေလွ်ာ့ေပး လွ်င္ အက်ိဳးမရွိ၊ ဒီေတာ့ ရသေလာက္ အားထုတ္မည္ဟူေသာ စိတ္ျဖင့္ ဆက္လုပ္ ပါသည္။
ရွိသမွ် အကုန္ ဘုရားလွဴျပီး လူက တရားကုိ ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါသည္။ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ အိမ္မွာေန၍ တရားေနာက္ သဲသဲမဲမဲ လုိက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး၊ ပညာေရး စသည္ နစ္နာေႏွးေကြးဖြယ္မ်ားကုိလည္း အခုိက္အတန္႔ ဥေပကၡာထား လုိက္ပါသည္။
႐ုပ္နာမ္တုိ႔သည္ အနတၱ-ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဟာမဟုတ္ ဟု ႏွလံုးသြင္း စီးျဖန္းပါသည္။ အေသးစိတ္ အမူအရာမ်ားလည္း မွတ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ၾကိဳးစားလုိက္ေသာအခါ သမာဓိ မရႏုိင္၍ လက္ေလွ်ာ့ရမည့္ အေျခအေနမွ တရားတက္လာပါေတာ့သည္။
တရားျပ ဆရာေတာ္တပါးကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား၍ ဘယ္လုိ ဆက္ လက္ ရႈမွတ္သင့္သည္ကုိ နည္းနာခံယူပါသည္။ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ ျဖစ္ပ်က္ (အနိစၥသ ေဘာ)ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္လာခ်ိန္တြင္ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ေလာကီ ကာမဂုဏ္ မ်ားကုိ စိတ္ကုန္ညည္းေငြ႔ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္၍ တရားသာ ဆက္မွတ္ရန္ ဆရာေတာ္က ညႊန္ၾကားပါသည္။
တရားမွတ္ေသာအခါ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာေရး သံုးပါးတြင္ ႐ႈမွတ္သူ တဦးႏွင့္တဦး ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာ မတူေၾကာင္း မဟာျမိဳင္ဆရာေတာ္ ဦးေဇာ တိက ေဟာၾကားသည္ကုိ ဖတ္ဖူးပါသည္။ စာေရးသူမွာ အနတၱ လကၡဏာကုိ ႐ႈမွတ္ ရတာ ပုိအားသန္ျပီး အနတၱကုိ အဓိက အားစုိက္ ရႈျဖစ္ပါသည္။ (အနတၱ၏ အဓိပၸာယ္မွာ အစုိးမရ၊ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဟာမဟုတ္ ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး၊ ဘာမွ မရွိဘူးဟူ၍ မမွတ္သင့္ပါ။ ဒီလုိမွတ္လွ်င္ အနတၱ မဟုတ္ဘဲ နတၱိက၀ါဒ ျဖစ္သြားပါမည္။ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔သည္ ဧကန္ ရွိပါသည္။ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရွိေန တာ ျဖစ္ျပီး လံုး၀ မရွိျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျမဲေသာရွိျခင္း မရွိတာကုိသာ ဆုိလုိပါသည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ အနိစၥ-မျမဲ၊ ဒုကၡ-ဆင္းရဲ၏၊ အနတၱ-အစုိးမရ၊ ငါမဟုတ္၊ ငါ့ဟာ မဟုတ္ဟုသာ မွတ္သင့္ပါသည္)။


ဤသုိ႔ ရႈမွတ္ရင္း တလခြဲ ေက်ာ္လာေသာအခါ ADHD ေရာဂါဆုိးကုိ ခံစားရစဥ္ ကာလမွာ လႏွင့္ ႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ မလုပ္ႏုိင္ခ့ဲေသာ အမႈကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္လာသည္ကုိ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္။ ADHD ေရာဂါဆုိးေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲ စိတ္ဓာတ္ က်ကာ မရွင္းလင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ခန္းမွာ အတန္ငယ္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္လာပါ သည္။ ဟုိေတြးဒီေတြးျဖင့္ အက်ိဳးမဲ့ စိတ္ေတြ ျပန္႔လြင့္ရင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ ေတြ ႏွေျမာဖြယ္ ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ ဘ၀မွ စိတ္ကုိ တရားထဲ ႏွလံုးသြင္းျပီး ေနႏုိင္သည့္ ဘ၀ ေရာက္လာပါသည္။ ျပန္႔လြင့္ေနက် အက်ိဳးမဲ့အာရံုတုိ႔ကုိလည္း သံေယာဇဥ္ ျဖတ္ႏုိင္လာပါသည္။
ADHD ေရာဂါ၏ သဘာ၀ ဘာမွ ျပီးေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ တုိ႔လုိ႔တန္းလန္း အဆံုးမ သတ္ ျဖစ္တတ္သည့္ စိတ္အေျခအေနမွ တခုခုဆုိ ျပီးေအာင္ လုပ္လုိက္ခ်င္စိတ္မ်ား ၀င္လာပါသည္။ (တရားအားထုတ္စဥ္ က်န္ကိစၥမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳျပီး တရားကုိသာ ခရီးေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ခ်င္စိတ္ကလည္း ျပန္အက်ိဳးေပးသြားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။)
ဤသုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာေသာ စိတ္အေျခအေနမွာ သာမန္လူမ်ားအတြက္ "ဘာထူးဆန္းလုိ႔လဲ။ ဒီလုိ တခုခုဆုိ စြဲစြဲျမဲျမဲ ျပီးေအာင္ လုပ္ခ်င္စိတ္၊ ပစၥည္းအသံုး အေဆာင္ေတြကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ထားခ်င္စိတ္၊ ဟုိေတြးဒီေတြး အခ်ိန္ျဖဳန္းမေနဘဲ တခုခုမွာ အာ႐ံုစူးစုိက္ခ်င္စိတ္ေတြ ငါတုိ႔မွာ ရွိျပီးသားပဲ"ဆုိလွ်င္ ထုိစိတ္မ်ားမွာ သာမန္လူမ်ားမွာ မထူးဆန္းဘူး ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ADHD ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ မ်ားအတြက္ အလြန္ေတာင့္တေသာ၊ ရခ်င္ပါလ်က္ မရႏုိင္ ျဖစ္ရေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ က်န္းမာသူ တေယာက္သည္ အျမင့္တက္ႏုိင္၊ ေျပးလႊားႏုိင္ ေသာ္လည္း နာတာရွည္ ႏွလံုးေရာဂါသည္မွာမူ ထုိအလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိ သည့္ႏွယ္ ျဖစ္ပါသည္။


ဤေရာဂါအတြက္ Ritalin လုိ အေနာက္တုိင္းေဆးမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဘးထြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား အႏၱရာယ္ၾကီးေၾကာင္း အေနာက္တုိင္းတြင္လည္း ျငင္းခုန္ေ၀ဖန္ ေနၾက ပါသည္။ အလားတူ ေရာဂါသည္ တေယာက္က သူ ရီတာလင္ မေသာက္ရလွ်င္ စိတ္ဂဏွာမျငိမ္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာျပဖူးပါသည္။
စာေရးသူ အျမင္မွာ တရားထုိင္ျခင္း၊ တရားဓမၼ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ျခင္းသည္ ထုိေရာဂါအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆး ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူသည္ တရားရႈမွတ္ရင္း တဖက္ကလည္း ADHD ေရာဂါ ကုသဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳ ေဆး၀ါး ျဖစ္သည့္ ငါးၾကီးဆီ၊ ဗီတာမင္ဘီ ေဆးျပားမ်ား၊ သံဓာတ္အားေဆးမ်ား ပံုမွန္ေေသာက္ပါသည္။
ဆုိးေဆးပါ အစားအေသာက္မ်ား၊ ဆုိဒီယမ္ဘန္ဇုတ္ (E211) ပါေသာ အစား အစာမ်ား (ကုိလာႏွင့္ ဂက္စ္ပါ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား)ကုိလည္း ေရွာင္လုိက္ ပါသည္။ ထုိအစားအစာမ်ား စားသူတုိင္း ADHD ျဖစ္ပြားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ADHD စြဲကပ္လာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ထုိဓာတ္မ်ားပါသည့္ အစာမ်ား ျဖတ္လုိက္ေသာအခါ ေရာဂါအေျခအေန တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု အေမရိ ကန္ ေဆးသုေတသန တရပ္က ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသာက္ေနက် ကုိလာႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ ဆုိးေဆးပါ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကုိ လံုး၀ ျဖတ္လုိက္ပါသည္။ ေ၀ဒနာ မရွိသူ အတြက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ADHD သမားအတြက္ ေရွာင္လုိက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးတုိးသမား အငံႏွင့္ အခ်ိဳအဆိမ့္ ေရွာင္သလုိ ျဖစ္ပါ သည္။
အစားစားရာတြင္လည္း ဆုိးေဆးႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းပါေသာ အစာမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္ သမွ် ေရွာင္၍ ေရာဂါမေပ်ာက္မခ်င္း သဘာ၀ အစားအစာႏွင့္ အသီးအရြက္သာ အားျပဳစားရန္ စီစဥ္ရပါသည္။ အသင့္လုပ္ အစားအစာမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္သည့္ အမယ္မ်ားထဲတြင္ ဆုိဒီယမ္ဘန္ဇုတ္ သုိ႔မဟုတ္ E-211 ဆုိေသာ ဓာတုပစၥည္း ပါ၊ မပါ ဖတ္ျပီး ပါလွ်င္ ေရွာင္ရပါသည္။
ADHD သမားမ်ားမွာ စိတ္ျပန္႔လြင့္တတ္သလုိ အိပ္ခ်ိန္ မ်ားလြန္းျခင္း၊ မအိပ္ဘဲ အိပ္ရာထဲ လဲေလ်ာင္းအခ်ိန္ျဖဳန္းေနျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နိသဇၨိက ဓုတင္ေခၚ ေလ်ာင္းေသာ ဣရိယာပုဒ္ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ ဓုတင္ကုိ တရားမွတ္ရင္း အခ်ိန္ပုိင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေဆာက္တည္ရပါသည္။ ေတာင္ပုလု ဆရာ ေတာ္ၾကီး၊ အီတာလ်ံလူမ်ိဳးဆရာေတာ္ ဦးေလာကနာထတုိ႔ ေဆာက္တည္ၾက ေၾကာင္း ဖတ္ဖူးပါသည္။ စာေရးသူမွာ ထုိဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားေလာက္ စြမ္းႏုိင္ဖုိ႔ေ၀း စြ၊ ေန႔စဥ္ ၂၄ နာရီအျပည့္ပင္ မေဆာက္တည္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အိပ္ခ်ိန္သာ လွဲအိပ္ျပီး က်န္သည့္အခ်ိန္ေတြမွာ ေလ်ာင္းစက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ရပ္၊ ထုိင္၊ သြား ဣရိယာပုဒ္မ်ားျဖင့္သာ ေနျခင္းျဖင့္ အိပ္ရာထဲ အျမဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတတ္သည့္ ADHD လကၡဏာကုိ တုိက္ဖ်က္ရပါသည္။
အစား၊ အအိပ္ ဂရုျပဳရသလုိ အေနအထုိင္တြင္လည္း ADHD ကုိ အားေပးသည့္ စိတ္ျပန္႔လြင့္ေစေသာ အမူအက်င့္ အားလံုးကုိ ေရွာင္ရပါသည္။ တရားကမၼဌာန္း တခုခုကုိ အျမဲ စီးျဖန္းမိေနေအာင္ စိတ္ကုိ အေလ့အက်င့္ လုပ္ရပါသည္။ ဥပုသ္ ေၾကာင့္ တီဗီမွ အကအခုန္ပြဲမ်ား ၾကည့္ျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းမ်ား မလုပ္ရ ေသာအခါ စိတ္ျပန္႔လြင့္စရာ ထြက္ေပါက္တခုကုိ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားပါ သည္။ ဆရာၾကီး ဦးဂုိအင္ကာသည္ ဦးေခါင္းတျခမ္းကုိက္ေသာ မုိင္ဂရိန္း ေ၀ဒနာ ကုိ ခံစားေနရသျဖင့္ မိတ္ေဆြတဦး၏ အၾကံေပးခ်က္အရ ဆရာၾကီး ဦးဘခင္၏ ရိပ္သာသုိ႔ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္ရာ စြဲကပ္ေနေသာ မုိင္ဂရိန္း ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသြား႐ံုမက တရားသိသြားသျဖင့္ ရတနာသံုးပါးအေပၚ အလြန္ သက္၀င္ ၾကည္ၫိဳျပီး ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ေျပာင္းလဲခံယူလုိက္ျခင္းေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ မိသားစု ကုိပါ ရိပ္သာသုိ႔ ေစလႊတ္တရားအားထုတ္ေစရာ မိသားစုပါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ ကုန္ေၾကာင္း ဆရာၾကီး ျပန္လည္ ေဟာၾကားသည့္ တရားေခြ ျမန္မာျပန္ကုိ နာၾကား ရဖူးပါသည္။
စာေရးသူႏွင့္ ဘ၀တူ ADHD ေ၀ဒနာရွင္ အေနာက္တုိင္းသား လူငယ္မွာ တရား ထုိင္ျခင္း၊ တရားဓမၼ အားထုတ္ျခင္း မရွိသူ ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ေရာဂါအတြက္ ရီတာလင္ လုိ စားေဆးကုိသာ အားကုိးခဲ့ရပါသည္။ တရားဓမၼသည္ ေဆးစြမ္းေကာင္းျဖစ္ ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ သိေသာ္လည္း မိမိဘာသာသုိ႔ ဆြယ္ရာ ေရာက္မည္စုိး၍ မေျပာ ျဖစ္ပါ။ ADHD ေ၀ဒနာရွင္တေယာက္အတြက္ စိတ္အာ႐ံု စုစည္းရေသာ တရားထုိင္ ျခင္းသည္ အခက္ခဲဆံုး အလုပ္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႔ သိထား၍လည္း လုပ္ႏုိင္ခဲေသာ အလုပ္ကုိ လြယ္လြယ္ ေျပာ၍ မသင့္သျဖင့္ မေျပာမိပါ။


စာေရးသူမွာမူ ဗုဒၶျမတ္စြာကုိ သက္၀င္ၾကည္ၫုိသူ ျဖစ္သျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာရ လွ်င္ ဘ၀တူ ထုိလူငယ္ထက္ တပန္းသာ အခြင့္အေရး ရွိေနပါသည္။ စာေရးသူ သည္ ေလာကတြင္ အေတာ္ဆံုး သမားေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာထံတြင္ ဤ ေရာဂါအတြက္ ေဆးကုသခြင့္ ရျပီ၊ ထုိသမားေတာ္ၾကီး တုိက္ေကၽြးေသာ တရား ေဆးကုိလည္း ေရာဂါႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေဆးစြမ္းေကာင္းအျဖစ္ ယံုယံုၾကည္ ၾကည္ ေသာက္သံုးအပ္ျပီ။ အကယ္၍ မေပ်ာက္ကင္းခဲ့လွ်င္ပင္ ကုိယ္ ၾကိဳးစားအား ထုတ္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ၀ဋ္ေၾကြးၾကီးမားျခင္း၊ ေရာဂါကၽြမ္းေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရမည္၊ ဘုရားရွင္ႏွင့္ တရားေတာ္ျမတ္မွာ ဘာအားနည္းခ်က္မွ မရွိဟုလည္း သိနားလည္ ယံုၾကည္အပ္ျပီ။ ကုသခံဖုိ႔သာ ကုိယ့္တာ၀န္ က်န္ပါေတာ့သည္။
စာေရးသူသည္ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱကုိ ႐ႈမွတ္သည့္ ခႏၶကမၼဌာန္းကုိ ေန႔စဥ္ အားထုတ္ပါေတာ့သည္။ အခ်ိန္တန္၍ အလုပ္ျပန္၀င္ရေတာ့လည္း ရသမွ် အခ်ိန္မွာ ဆက္လက္ အားထုတ္ပါသည္။
မိမိ၏ ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ အသက္၊ အရြယ္၊ ဘ၀၊ အခ်ိန္၊ ဥာဏ္ပညာ စသည္ အားလံုးကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းပါ၏ဟု အျပီး လွဴဒါန္းလုိက္ပါသည္။ အသက္ရွင္ ေနျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ လုပ္ေကၽြးေက်းဇူးဆပ္ဖုိ႔သာ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူ လုိက္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေနရျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည့္သား သံဃာမ်ားကုိ ဘုရားကုိယ္စားမွတ္၍ လုပ္ေကၽြးလွဴဒါန္းဖုိ႔ ၀င္ေငြရွာေနရျခင္းဟု ခံယူထားလုိက္ပါသည္။


လစဥ္ ရသမွ် ၀င္ေငြကုိလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား အကုန္လွဴဒါန္းျပီး ထုိထဲမွ တလစာ မိမိစားစရိတ္ကုိသာ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ ခြင့္ေတာင္းသံုးစြဲပါသည္။ ထုိ သုိ႔ သံုးစြဲရာတြင္လည္း ဆီ၊ ဆန္၊ ဟင္းခ်က္စရာ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ဆပ္ျပာ၊ သြားတုိက္ေဆးလုိ တကုိယ္ေရသံုး ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ကပ္လွဴပူေဇာ္ဖုိ႔ ပန္းႏွင့္ ဆီမီးပူေဇာ္ဖုိ႔ ဖေယာင္းတိုင္ဖုိးကုိေတာ့ ထုိေငြထဲမွ ျပန္လည္သံုးစြဲရပါသည္။ ငါသည္ ဘ၀ကံ၀ဋ္ေၾကြး အလြန္ၾကီးေလးခဲ့သူ ျဖစ္သည္၊ ဘုရားစကားနားေထာင္၍ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳခဲ့သျဖင့္သာ ဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါး လြတ္ေျမာက္ရသည္ဟု နားလည္သျဖင့္ မိမိရသမွ် လာဘ္လာဘ အားလံုး ႏွင့္ မိမိခႏၶာကုိပါ ဘုရားရွင္သုိ႔ ျပန္လွဴလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ျပန္လည္ ေက်းဇူးဆပ္ လုပ္ေကၽြးဖုိ႔ အသက္ရွင္ေနသည္ဟု ခံယူထားျခင္းႏွင့္ ျဗဟၼစရိယငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ထားျခင္း၊ ေမတၱာ ကမၼဌာန္း စီးျဖန္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိစိတ္လည္း မရွိေတာ့ပါ။
ဤသုိ႔ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေသာအခါ စိတ္ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္းလာျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ ခံစားရျခင္း အက်ိဳးမ်ား လက္ေတြ႔ ေပးလာပါေတာ့သည္။ စာေရးသူမွာ ကေလးဘ၀ ကတည္းက ADHD ေရာဂါေၾကာင့္ ေငးေငးငုိင္ငုိင္ ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ မသြက္လက္ မခ်က္ခ်ာ၊ ႏံုအသည္ဆုိကာ အထီးက်န္၊ အပယ္ခံ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုမူ လူခ်စ္ လူခင္ တုိးလာျခင္း၊ လူေကာင္းမ်ား စိတ္ေကာင္းရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေပါင္းသင္း ရျခင္းမ်ား ဘ၀တြင္ ထူးျခားမႈအျဖစ္ ေတြ႔ၾကံဳလာရပါသည္။ ဒုကၡေရာက္လွ်င္ ယခင္ က ကယ္မည့္ကူမည့္သူ မရွိေသာ မ်က္ႏွာမြဲ ဘ၀မွ ယခု တစိမ္းတရံဆံကအစ ေစတနာထား ကူညီသြားျခင္းမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရပါေေတာ့သည္။


ျမတ္စြာဘုရား စကား နားေထာင္သျဖင့္ ကံကေတာ့ တက္လာပါျပီ။ စာေရးသူမွာ ADHD ေရာဂါေၾကာင့္ ဘြဲ႕တခုသာ အႏုိင္ႏုိင္ ရခဲ့ျပီး ပညာေရးဆက္မတုိးႏုိင္ခဲ့သည့္ ဘ၀မွ ယခု ဘြဲ႕လြန္ပညာမ်ား ဆည္းပူးသင္ၾကားလုိစိတ္ ၀င္လာပါသည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကားမ်ား သင္ယူရန္ ေစတနာထား သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာေကာင္းကုိေရာ၊ ဆက္သြယ္စီစဥ္ေပးသည့္ ေစတနာရွင္မ်ားေရာ ရရွိျပန္ပါ သည္။ အလုပ္တဖက္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္လည္း အခက္အခဲမရွိဘဲ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း လစာျပည့္ သင္ၾကားရန္ အခြင့္ရျပန္ပါသည္။ ေနာက္မွ သိရသည္မွာ စာေရးသူ၏ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည့္ ဘ၀ႏွင့္ ADHD ေ၀ဒ နာခံစားရသည့္ အျဖစ္ကုိ သိနားလည္သည့္ လူၾကီးသူမ တဦးက စာေရးသူကုိ မေျပာဘဲ အဆင္ေျပေအာင္ ေနာက္ကြယ္္မွ ပံ့ပုိးေထာက္ခံေပးေနသည့္ အျဖစ္ကုိ သိရပါေတာ့သည္။ တခ်ိန္က အလုပ္အကုိင္ အဆင္မေျပ၊ ေနစရာမရွိ စားစရာ ဆင္းရဲလွသည့္ မ်က္ႏွာမြဲ လူငယ္တဦးသည္ ဘုရားခုိင္းတုိင္း လုပ္ခဲ့သည့္ ဒါန စ ေသာ ေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကံၾကမၼာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါျပီ။
ယခု စာေရးေနခ်ိန္တြင္ စာေရးသူသည္ မိမိေနရာ အခန္းကေလးကုိ ၾကည့္လုိက္ရာ တခ်ိန္က ADHD ေရာဂါသည္တုိ႔၏ဘာ၀ (သမာဓိအားနည္း စိတ္မစူးစုိက္ႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္) သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ရွင္းလင္းႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေပေရရႈပ္ပြေနေသာ အခန္းသည္ ၾကမ္းလည္း ေျပာင္ေအာင္ တုိက္လ်က္၊ ယခင္ကထက္ စာလွ်င္ အတန္ငယ္ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ ေတြ႔ရပါသည္။ ေ၀ဒနာ သက္သာလာျပီဆုိသည့္ သေကၤတ ျဖစ္ပါသည္။


သဒၶါတရားမ်ား တက္လာေသာ စာေရးသူသည္ ေနထုိင္ရာ အခန္းကုိပါ "ဘုရား အမွဴးရွိေသာ သံဃာအား ေက်ာင္းအျဖစ္ လွဴဒါန္းပါ၏"ဟု လွဴဒါန္းလုိက္ပါသည္။ စိတ္တြင္လည္း သံဃိကေက်ာင္းတြင္ ေနထုိင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ အလုပ္ အေကၽြးအျဖစ္သာ မိမိကုိယ္မိမိ သေဘာပုိက္လုိက္ပါသည္။ ထုိအခါ အခန္း သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရာတြင္လည္း ဘုရားေက်ာင္း၊ သံဃာ့ေက်ာင္းကုိ ရွင္းလင္းေပး ေနရသည့္ အျဖစ္ျဖင့္ ကုသုိလ္စိတ္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ကုိယ့္အခန္းကုိယ္ သန္႔ရွင္း ေရး လုပ္တာပဲဆုိသည့္ စိတ္ထက္ သာသြားပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားအား ရည္စူးလွဴဒါန္းထားေသာ စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ ေရတြက္လုိက္ ေသာအခါ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနျပီကုိ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သိလုိက္ရပါေတာ့သည္။ တခ်ိန္က ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္ခ်ိန္မွာ ကုစရာ ေဆးဖုိးလည္းမရွိ၊ ေသသြားလွ်င္ပင္ အသုဘစရိတ္ မရွိသည့္ အျဖစ္ကုိ ေတြးေတာ စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ရေသာ ဘ၀ကုိျပန္ သတိရမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထူးဆန္းသည္မွာ ထုိေငြမ်ားကုိ စကတည္းက ဘုရားလွဴ ထားျပီး ျဖစ္သျဖင့္ မိမိပုိင္ဟု တပ္မက္ျခင္း လံုး၀ မရွိေတာ့ပါ။ "ေက်ာင္းေလး တေက်ာင္းေတာ့ ေဆာက္လွဴလုိ႔ ရေလာက္ပါျပီ၊ သီလရွိတဲ့ သံဃာေတြအတြက္ တရားရိပ္သာေက်ာင္း ေဆာက္လွဴမွပဲ။ စာသင္သား ကုိယ္ေတာ္ေတြအတြက္ စာသင္တုိက္ လွဴရရင္လဲ ေကာင္းမယ္" စသည္ျဖင့္ စိတ္ထဲက ေတြးေတာၾကံစည္ ကုသုိလ္စိတ္ ျဖစ္ေနမိပါသည္။ "ရွိသမွ်အကုန္ ဘုရားလွဴေတာ့ မင္းက အေရးဆုိ ဘာနဲ႔ သြားစားမလဲ"ဟု ေမးလာလွ်င္ လံုး၀ကုိ ေခါင္းထဲ ထည့္မစဥ္းစားမိပါ။ ေနစရာ မရွိ သည့္ဘ၀မွ ဘုရားေက်းဇူးေၾကာင့္ ေက်ာခ်စရာေလး တေနရာ ရလာျခင္း၊ စား ဖုိ႔ ရွိေနျခင္းသည္ပင္ ေက်းဇူးၾကီးလွပါျပီ။ ထုိေက်းဇူးကုိ ဆပ္ဖုိ႔သာ အဓိက ျဖစ္ပါ သည္။


ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဖုိ႔ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေဆာင္းလွဴဒါန္းျပီးေသာ စာေရးသူမွာ ျခဴးတျပားမွ လက္၀ယ္အပုိင္မရွိေတာ့ပါ။ ဒါကုိပင္ သေဘာက်ျပီး ေပ်ာ္ေနမိပါသည္။ လကုန္ထိ စားဖုိ႔ အစားအေသာက္ ရွိေနျပီ၊ လမ္းစရိတ္က ဒီလအတြက္ေရာ ေနာက္ႏွစ္လစာပါ သီးျခား စီစဥ္ျပီးျပီ။ လူမွာ ၀တ္စရာ အ၀တ္ အတန္အသင့္ရွိ သည္၊ ဒါဆုိ လံုေလာက္ျပီ၊ ဘာမွ မလုိေတာ့ပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးရန္မွတပါး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္ သြားတတ္သူ မဟုတ္၍လည္း အပုိကုန္စရာ မရွိပါ။ မိတ္သဂၤဟမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးရန္၊ ဧည့္သည္ ဧည့္၀တ္ျပဳရန္ စသည္တုိ႔ အတြက္ ေငြ ေျခာက္ေသာင္းခြဲခန္႔ ဖယ္ထားျပီး ရွိပါသည္။ ကုိယ္ သံုးဖုိ႔အတြက္ ေတာ့ တျပားမွ မရွိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားရွင္ကုိ ဆြမ္းလွဴဒါန္းခြင့္ မဲက်သည့္ ဆင္းရဲသား မဟာဒုက္လုိ စိတ္အလြန္္ၾကည္ႏူးခ်မ္းသာေနပါသည္။
ဤသုိ႔ႏွင့္ တရားဓမၼကုိ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရာ အခ်ိဳ႕ရက္မ်ားတြင္ သမာဓိအား ျပန္က်လာျပီး အခ်ိန္ေတြ အလဟႆ ဆံုးရႈံးသြာျခင္းလည္း ၾကံဳရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ဆက္ၾကိဳးစားပါသည္။ တရားထုိင္ရာမွ ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္း လာေသာ အေနာက္တုိင္းသား မိတ္ေဆြတဦးကလည္း အားေပးပါသည္။
ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတခုကုိ လံုး၀နီးပါး ပစ္ထားသျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား ပ်က္လာျခင္း၊ လုပ္ငန္းရပ္တန္႔ေနေၾကာင္း သတိေပး ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားသည့္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ အလယ္္အလတ္ လမ္းစဥ္ဆုိ ေသာ စကားကုိ ႏွလံုးသြင္းကာ အစြန္းမေရာက္ရန္ မိမိကုိယ္မိမိ ျပန္ဆန္းစစ္ပါ သည္။


တရားအားထုတ္ရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ျမင္၍ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ လကၡဏာမ်ား ထင္ရွားလာခ်ိန္တြင္ ေလာကီကုိ စိတ္ကုန္ညည္းေငြ႔ျခင္း၊ ေလာကီကိစၥမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဘယဥာဏ္ (အပ်က္ကုိသာ ျမင္ေန႐၍ ထိတ္လန္႔ျခင္း)၊ အာဒီန၀ဥာဏ္ (မွတ္တုိင္း အပ်က္ကုိသာ သတိျပဳမိေန၍ မေကာင္းမွန္း သိျမင္ျခင္း)၊ နိဗၺိဒါဥာဏ္ (အပ်က္ကုိ ျမင္ေနရ၍ ပ်င္းရိေျခာက္ေသြ႔ ညည္းေငြ႔ျခင္း)၊ မုဥၥိတုကမၼတာဥာဏ္ (အပ်က္ႏွင့္ ဆင္းရဲကုိ မွတ္ဆဲမွာ ေတြ႔ရ၍ လြတ္ေျမာက္လုိျခင္း)မ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ရိပ္သာ၀င္ တရားအားထုတ္ရာမွ တခါတည္း ရဟန္းျပဳ၊ သီလရွင္၀တ္သြားေသာ စာေရးသူတုိ႔ထက္ သာလြန္ပါရမီ ထူးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ထုိဥာဏ္မ်ား ထင္ရွားအားေကာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေလာကီ ကုိ တခါတည္း စြန္႔သြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တရားအားထုတ္ရာတြင္ ထိုုဥာဏ္မ်ား တက္ေနခုိက္တြင္ ေလာကီကိစၥမ်ားကုိ စိတ္ကုန္ညည္းေငြ႔ေနတတ္ပါသည္။ ထုိအခါ မိမိမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴျပဳ၍ မရေသးသျဖင့္ မွ်မွ်တတ ႏွလံုးသြင္းရန္၊ အလုပ္ကုိလည္း သည္းခံျပီး လုပ္ရန္ ဦးပဥၥင္းတပါးက ညႊန္ၾကားပါသည္။ ထုိဦးပဥၥင္း မွာလည္း တရားထုိင္ရင္း တရားကုိ သိျမင္ကာ လူ၀တ္ေၾကာင္ကုိ စြန္႔လႊတ္သြားသူ ျဖစ္ပါသည္။


စာေရးသူသည္ တရားမွာ ေလာကီစည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္သိမ္မ်ားထက္ တုႏႈိင္းမရ တန္ဖုိးၾကီးသျဖင့္ တရားတက္ေနခုိက္ တရားေနာက္ ဦးစားေပးလုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ လုိက္ပါသည္။ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအစ္မၾကီး၏ ေျမးတစ္ဦးသည္ ၀ါတြင္းကာလမွာ သဒၶါတရားမ်ား ထက္သန္ေနခုိက္ ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္ပန္ေသာ္လည္း သံဃာေတာ္ မ်ားက ၀တ္မေပးသျဖင့္ မ၀တ္လုိက္ရပါ။ ၀ါတြင္းေက်ာ္လြန္၍ ရဟန္းျပဳေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားလာေသာအခါ ထက္သန္ေနေသာ သဒၶါတရား က်ဆင္းသြားျပီ ျဖစ္ သျဖင့္ ရဟန္းျပဳလုိစိတ္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း တံု႕ျပန္သည္ဟု ဖတ္ရဖူးပါသည္။ ထုိအ ခါ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအစ္မၾကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါတြင္း ကာလတြင္ ရဟန္းျပဳေပးရန္ မျငင္းဆန္ရဟု ပညတ္ခဲ့ရပါသည္။
စာေရးသူသည္ တရားတက္ေနခုိက္ က်န္တာေတြ ယာယီ အနာခံ၍ တရားကုိ ဦးစားေပး အားထုတ္လုိက္မည္၊ ခုလုိ တရားတက္ေနသည့္ အခြင့္ေကာင္းကုိ လြတ္သြားလွ်င္ ေနာက္ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေန႔စဥ္ အားထုတ္ေသာ္လည္း အျခား ေလာကီအာ႐ံုမ်ားေၾကာင့္ ယခုလုိ တရားတက္သည့္အခ်ိန္ တရက္ေတာင္ ရခ်င္မွ ရမည္ဟု ႏွလံုးပုိက္ကာ ဦးစီးလုပ္ကုိင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းကုိပါ ယာယီ ပစ္ထားျပီး တရားသာ အားထုတ္ပါသည္။ အတုိင္းအတာ တခုထိ တရားရရွိ ပုိင္ဆုိင္သြားျပီး စိတ္တည္ၾကည္သန္႔ရွင္းသြားလွ်င္ ထုိသမာဓိ၊ ပညာစြမ္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိလည္း ပုိေကာင္းေအာင္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ လုပ္ႏုိင္မည္ဟူေသာ အသိလည္း ပါပါသည္။


တရားကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္လွ်င္ တရားတန္ခုုိးေၾကာင့္ လုိသမွ် ျပည့္စံုသည္ဟု သီလရွင္ ဆရာေလးတပါး အမိန္႔ရွိဖူးပါသည္။ တရားကိစၥ သိလုိသည္မ်ားကုိ တရား ျပ သံဃာေတာ္တပါးအား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ထုိသံဃာေတာ္က လည္း အလားတူ အမိန္႔ရွိပါသည္။ ဦးဇင္းလည္း ပုိင္ဆုိင္မႈအားလံုးစြန္႔ျပီး ရဟန္းျပဳ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားတန္ခုိးေၾကာင့္ ယခုလုိ ျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ရွိပါ သည္။ ထုိဦးဇင္းမွာ တရားျပရိပ္သာ တခု ဖြင့္လွစ္ျပီး ဒကာဒကာမမ်ားကုိ တရားျပ ေပးေနပါသည္။ ဦးဇင္းမွာ န၀ကမၼ ၀တၳဳပင္ မကုိင္ေသာ္လည္း ရိပ္သာမွာ ေယာဂီ မ်ားအတြက္ ဆြမ္းေဆးကအစ မပူပန္ရပါ။
စာေရးသူလည္း မိမိကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ၾကည့္ရာ အလားတူပင္ လွဴဒါန္းဖုိ႔ သတ္မွတ္စြန္႔ လႊတ္ထားျပီး ေငြမ်ားသာမက ေနစရာ အာ၀ါသေလးတခု (ေရရွည္ မေရရာေသာ္ လည္း) ရွိေနျခင္း၊ ေန႔စဥ္ စားစရာ ဖူလံုေနျခင္းမ်ား ေတြ႔ရပါသည္။ လူ႔ဘ၀မွာ ေနဖုိ႔ႏွင့္ စားဖုိ႔မွာ လုိအပ္ခ်က္တခုျဖစ္ျပီး ဒါေလးမွ အဆင္မေျပ ဒုကၡေရာက္ ေနရသူေတြ ဒုႏွင့္ေဒး၊ ကုိယ္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သူမုိ႔ ယခု အေရးၾကီးသည့္ လုိအပ္ခ်က္တခု ျပည့္စံုေနျပီ ဆုိရပါမည္။ တေန႔ ၁၃ နာရီ၊ ၁၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ ညလံုးေပါက္ပါ အလုပ္ဆင္း၍ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႐ုန္းကန္ရွာေဖြေသာ္လည္း ဆင္းရဲ တြင္းနက္ခဲ့သည့္ ဘ၀မွ ယခု လစာျပည့္ ခြင့္ရျပီး ေန႔စဥ္ တရားအားထုတ္ ေနႏုိင္ျခင္းမွာလည္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈက ေပးလာသည့္ အျမတ္တခု ျဖစ္ပါသည္။


စာေရးသူမွာ ကေလးဘ၀က ဘာသာေရးကုိ အလုိမရွိသူ လူၾကီးမိဘမ်ား မႏွစ္ျမိဳ႕သည့္ၾကားမွ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖေယာင္းတုိင္ အတုိအစမ်ားႏွင့္ မီးပူေဇာ္ခဲ့ဖူး ပါသည္။ အိမ္မွာ ဘုရားစင္ မရွိပါ။ သူငယ္ခ်င္းတဦး ဆြဲေပးသည့္ ဘုရားပံုကုိ အိပ္ရာေခါင္းရင္းမွာ ထား၍ ကုိးကြယ္ခဲ့ရပါသည္။ ထုိသုိ႔ အဆူပူခံျပီး ဘုရားကုိ မီးပူေဇာ္ခဲ့သည့္ အက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ ၾကီးျပင္းေသာအခါ ဥာဏ္ရည္ အားေကာင္းလာပါသည္။ ADHD ေရာဂါေၾကာင့္ သမာဓိအား နည္းေနေေသာ္လည္း ဥာဏ္ထက္သန္ေစသည့္ ေကာင္းမႈကုိ အခက္အခဲၾကားမွ ျပဳခဲ့ျခင္းက ကံအက်ိဳးေပး သျဖင့္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္စေသာ ေလာကီေရးမ်ားမွာလည္း ADHD ေရာဂါ ဆုိး ႏွိပ္စက္သည့္ၾကားမွ အတန္အသင့္ ခံသာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁၀ ႏွစ္၀န္းက်င္ ကေလးဘ၀ကတည္းက စြဲကပ္ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ ေရာဂါဆုိးသည္ ယခုအခါ ႏွစ္အစိတ္္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ပန္းနာ၊ ရင္က်ပ္ ေရာဂါ စေသာ လူသိမ်ားသည့္ နာတာရွည္ ေရာဂါဆုိးမ်ား ခံစားရသူမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေရာဂါသက္တမ္း ရင့္လာေသာအခါ လူစဥ္မမီ ႐ွဴနာရႈိက္ ကုန္း ျဖစ္လာျခင္း၊ အသက္ဆံုးရႈံးရျခင္းမ်ား ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။
ယခုမူ စာေရးသူမွာ ဘုရားေက်းဇူး၊ သံဃာ့ေက်းဇူး၊ တရားဓမၼ ျဖန္႔ေ၀ေပးလွဴသည့္ လူဆရာၾကီးမ်ား ေက်းဇူးေၾကာင့္ တရားေဆးကုိ မွီ၀ဲရသျဖင့္ ေရာဂါသက္တမ္း ႏွစ္ အစိတ္ေက်ာ္ျပီး လက္ေျမွာက္ရမလုိ အျဖစ္ဆုိးမွ လြတ္ေျမာက္ရပါျပီ။ တရားကုိ ဖိဖိ စီးစီး အားထုတ္လုိက္ရာမွ အလုပ္တခုကုိ ဖိဖိစီးစီး လုပ္ခ်င္ေသာ စိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္း လာျပီး ADHD ေရာဂါသည္တုိ႔မွာ ျဖစ္တတ္သည့္ ဘာဆုိဘာမွ မျပီးစီး အလုပ္ေတြ တပုိင္းတစ တုိးလုိ႔တန္းလန္း အက်င့္ဆုိးကုိလည္း ထိန္းကြပ္ႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။
ေန႔စဥ္ ျပဳဖြယ္ရွိေသာ အမႈကိစၥမ်ားကုိလည္း ယခင္လုိ လႏွင့္ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ပစ္ထားျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္လာႏုိင္ပါျပီ။ ADHD သမားမ်ား၏ အာ႐ံုမ်ားတတ္သည့္ အက်င့္ဆိုးကုိလည္း တရားသမားမ်ား၏ အာ႐ံုမေထြျပား လုပ္သင့္တာကုိသာ ေရြးလုပ္ေသာ အက်င့္ေကာင္းက ျပန္လည္တုိက္ဖ်က္ေနပါျပီ။
အေပ်ာ္အပါးျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း မရွိေတာ့သည့္အတြက္လည္း အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း အလုပ္အျပင္ တရားထုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ပါ ပုိထြက္လာပါသည္။ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေနရင္း ပန္းကန္ေဆး အစားစား ခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ လဲေလ်ာင္းရင္း ႏုိးေနစဥ္ျဖစ္ေစ ေမတၱာပုိ႔လွ်င္ပုိ႔၊ မဟုတ္လွ်င္ တရားရႈ မွတ္ေနတတ္သည့္ အက်င့္ေကာင္း ျဖစ္လာသျဖင့္ ADHD ေရာဂါသည္တုိ႔ဘာ၀ ေရာက္တတ္ရာရာ စိတ္ျပန္႔လြင့္တတ္ေသာ အက်င့္ဆုိးကုိ တရားျဖင့္ ခုခံႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။
႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ လကၡဏာေရး သံုးပါးကုိ ႐ႈမွတ္ရင္း သတိျပဳမိသည္မွာ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ အားနည္းေသာ ေရာဂါဆုိး၏ ႏိွပ္္စက္မႈေအာက္တြင္ စြမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ခဲလွေသာ ကိစၥျဖစ္သည့္ အာ႐ံုတခုတြင္ စိတ္ကုိ စူးစုိက္တည္ၾကည္ေစျခင္း တရားဘာ၀နာ မႈကုိ လုပ္ႏုိင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာေသာ အေျခအေနထူး အတြက္ ၀မ္းသာေက်းဇူးတင္လွသျဖင့္ တရားရႈမွတ္ရင္း ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးဦး ခုိက္မိသည္အထိ ျဖစ္ပါသည္။


ငယ္တုန္း တရားကုိ ဦးစားေပးအဆင့္တစ္ ထားျပီး အားထုတ္ျဖစ္ေနျခင္းကုိလည္း ကုိယ့္မွာ ရွိဆဲ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ႏွင့္ အရြယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေပးလွဴျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံယူလုိက္သျဖင့္ သဒၶါပီတိ ပုိအားေကာင္းလာပါသည္။ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ သဘာ၀ျဖစ္ေသာ မျမဲျခင္းကုိ ရႈမွတ္ပါမ်ားေသာအခါ ခ်မ္းသာသုခ ေတြလည္းမျမဲ၊ ဆင္းရဲဒုကၡေတြလည္း မျမဲဟု အသိ၀င္လာပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္းကုိ ရႈမွတ္ပါမ်ားေသာအခါ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔၏ တရားကုိယ္ကုိက ဒုကၡမွန္း သိနားလည္လာ၍ အပရိက ဒုကၡမ်ားကုိ သည္းခံႏုိင္လာပါသည္။ ေနေရးစားေရးကုိ ဇာမခ်ဲ႕ဘဲ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္႐ံုျဖင့္ ေရာင့္ရဲႏုိင္လာျခင္း၊ ဗာဟီရ မမ်ားဘဲ အပုိကိစၥမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴျပဳျပီး အေရးအၾကီးဆံုး အလုပ္တုိ႔ကုိသာ ဦးစားေပး လုပ္ရမွန္း သိလာျခင္း၊ အေသးအဖြဲ အဆင္မေျပမႈဒုကၡမ်ားကုိ ညည္းတြားအခ်ိန္ျဖဳန္းမေနဘဲ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံျပီး လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ႏုိင္လာျခင္း စသည့္ အက်ိဳးထူးမ်ား ခံစားလာရပါသည္။
အခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြမ်ား ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ တရားဓမၼေရး စသည့္ အေရးတၾကီး လုပ္သင့္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ မၾကိဳးစားဘဲ အျပိဳင္အဆုိင္ ကိစၥမ်ား၊ ေနေရးစားေရး ဇိမ္ခံႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေပးလြန္းျခင္းမ်ား၊ အေပ်ာ္အပါးမ်ားေၾကာင့္ ဘ၀မွွာ အခ်ိန္ေတြ အလကားျဖစ္ေနရသည္ကုိ ေတြ႔ေသာအခါ တရားအားထုတ္မိျခင္း၏ အက်ိဳးကုိ ျမင္လာပါသည္။ ငါ့မွာ တရားႏွင့္ေတြ႔၍ ဒီလုိ အေရးမၾကီးတာေတြႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းမိ ေနမည့္ အျဖစ္မွလြတ္္ရသည္၊ ဤမိတ္ေဆြမ်ားလည္း တရားအားထုတ္မိလွ်င္ ဒီလုိ အက်င့္မ်ိဳး ေပ်ာက္ျပီး သူတုိ႔ဘ၀ေတြ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကအစ ပုိမုိတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေတြးမိပါသည္။ တရားဟူသည္ မလုိသူကုိ ဇြတ္တုိက္ တြန္း၍ အရာထင္မည္ မဟုတ္၍သာ ေစတနာ ရွိေသာ္လည္း မေျပာျဖစ္ပါ။


မိဘအသုိင္းအ၀ုိင္းမဲ့ အထီးက်န္ ဘ၀ကုိ တခ်က္တခ်က္ အားငယ္မိရာမွ ယခုမူ ဘုရားကုိ မိဘျပဳ၍ တရားကုိ အေဆြခင္ပြန္းဖြဲ႕ကာ ေနမည္ဟူေသာ စိတ္ခြန္အား မ်ား ၀င္လာပါေတာ့သည္။ အျခံအရံ ၁၀၀၀ ရွိေသာ္လည္း တရားမရွိသည့္ အျဖစ္ ထက္ ေဆြမ်ိဳးမရွိ မိတ္ေဆြတဦးမွ မရွိေသာ္လည္း တရားဓမၼ ရွိသည့္ အျဖစ္က ျမတ္ သည္ဟု အသိ၀င္လာပါသည္။ မိဘေဆြမ်ိဳး အသုိင္းအ၀န္းအျခံအရံ အားနည္းျခင္း ကုိလည္း ေရွးအတိတ္က အကုသုိလ္၏ အက်ိဳးဆက္ ၀ဋ္ေၾကြးအျဖစ္ တရားႏွလံုး သြင္းကာ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္လာပါသည္။ ေမတၱာကမၼဌာန္း စီးျဖန္းမိေသာအခါ ငါဘယ္ အေျခပဲ ေရာက္ေနေန၊ ငါ့ကုိ ဘယ္သူဘာပဲ လုပ္လုပ္ေျပာေျပာ ငါက အားလံုး အေပၚ ေမတၱာထားမည္ဟူေသာ စိတ္မ်ား ၀င္လာပါသည္။ အထီးက်န္ဘ၀ကုိ အားငယ္၀မ္းနည္းေနစိတ္ကုိ တေလာကလံုး ကုိယ့္ကုိ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ရင္ေန၊ ကုိယ္က တေလာကလံုးအေပၚ ေမတၱာပြားေနမည္ဟူေသာစိတ္က လႊမ္းမုိးလာပါသည္။
အေမရိကန္တြင္ သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ADHD ေ၀ဒနာရွင္လူငယ္ တ၀က္နီး ပါး၏ ပညာေရးမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းပင္ မျပီးဆံုးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ ပ်မ္းမွ်လူ ၁၀၀ လွ်င္ ၂၈ ဦးသည္ တကၠသုိလ္ဘြဲ႕ ရၾကေသာ္လည္း ADHD ေ၀ဒနာသည္မ်ားထဲမွ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ ရသူမွာ ၁၀၀ လွ်င္ ၅ ဦးႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။


ဥာဏ္ရည္ ပံုမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္အထက္ ရွိေနေသာ္လည္း အိမ္စာမ်ား ျပီးေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ ျခင္း၊ ဘာမဆုိ အခ်ိန္မီ မျပီးစီးျခင္းမ်ားမွာ ADHD ေ၀ဒနာသည္ ကေလးမ်ား၏ သေကၤတ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးျပင္းလာေသာအခါတြင္လည္း ထုိ္ေရာဂါေၾကာင့္ ဘ၀ တြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရပါသည္။ စာေရးသူထက္ ေလးႏွစ္ငယ္ေသာ ADHD ေ၀ဒနာရွင္ အေမရိကန္ လူငယ္တဦးမွာ မူးယစ္ေဆးပါ သံုးတတ္လာျပီး ဘ၀အေျခ အေနေကာင္းမ်ား ရပါလ်က္ ပညာေရးေရာ လူမႈေရးပါ မထူးခၽြန္ေတာ့ပါ။
ထုိသုိ႔ ဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ အလွမ္းေ၀းေစသည့္ ေၾကာက္စရာ ေရာဂါဆုိးကုိ ျမတ္စြာဘုရား တုိက္ေကၽြးသည့္ ဓမၼေရေအး အျမိဳက္ေဆးျဖင့္ ကုစားႏုိင္ခဲ့ပါျပီ။ ယခု စာေရးရင္း ခဏရပ္ျပီး တရားရႈမွတ္ၾကည့္ေသာအခါ ADHD ေရာဂါ၏ စိတ္မတည္ ျငိမ္ျပန္႔လြင့္ေအာင္ ႏွိပ္စက္မႈမွ ကင္းလြတ္၍ စိတ္ၾကည္လင္တည္ျငိမ္စြာ တရားမွတ္ ႏုိင္ေနသည္ကုိ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္။ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေသးသျဖင့္ နိ၀ရဏ တရားမ်ားကေတာ့ လူမွာ ကုန္ဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ADHD ေရာဂါ သည္ အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္၍ က်န္းမာလာျခင္းကပင္ အံ့ဖြယ္အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ပါ သည္။


ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ၊ စိတ္ဓာတ္၊ ပညာ အဓိပတိတပ္၍ ၾကိဳးစားလွ်င္ အမႈကိစၥတုိ႔ ျပီးစီးေအာင္ျမင္သည္ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမႏွင့္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ႐ုိေသစြာ ရွိခုိးဦးခုိက္လုိက္ပါသည္။