သမၼသနသုတၱန္တရားေတာ္၊

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သမၼသနသုတၱန္တရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္အခ်ိန္ကာလမွာ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားေတာ္ကုိ ႐ုိေသစြာနာယူမွတ္သား လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္မွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ၿပီး အသံုးက်တဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္က်င့္ၾကံႏုိင္ၾကပါေစ။