ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႕တရားေတာ္၊

ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေတာ္စင္ အေပါင္းတုိ႔ …
သာသနာေတာ္ႏွစ္ (၂၅၅၂)ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၁)ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ (၈.၅.၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ ေသာၾကာေန႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဗ်ာဒိတ္ခံယူသည့္ေန႔၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေန႔၊ ဘုရားျဖစ္သည့္ေန႔၊ ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းေဟာၾကားသည့္ေန႔၊ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူသည့္ေန႔ စသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဖြား၊ ပြင့္၊ ေဟာ၊ စံ၊ ဗ်ာဒိတ္ခံ မွတ္ရန္ လျမတ္ကဆုန္)။
သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားသည့္ “ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔” တရားေတာ္ကုိ နာယူမွတ္သားၾကၿပီး စိတ္၏ေအးခ်မ္းမႈကုိ ရရွိခံစား ႏုိင္ၾကပါေစ။