မိုက္သူသည္ မိမိလုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္လွ်င္ တစ္ျခားသူမ်ားအေပၚ အျပစ္ဖို႔၏။ ထို႔ထက္ လိမၼာသူသည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္ဖို႔၏။ အလိမၼာဆံုးပုဂၢိဳလ္္ကေတာ႔ ဘယ္သူ႔ကုိ မွ အျပစ္မဖို႔။

ဓမၼပဒ
ကိေလသာတည္းဟူေသာ အာသေ၀ါတရားတို႔ မကုန္ခန္းေသးဘဲနဲ႔ ငါခ်မ္းသာလိုက္တာ ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ မေတြးေတာလိုက္ပါနဲ႔။

ဆရာေတာ္ရွင္ဆႏၵာဓိက

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တရားနာျခင္း ...

အခါတစ္ပါး၌ ဘုရားရွင္သည္ နႏၵမေထရ္ တရားေဟာေသာေနရာသို႔ သြားၿပီးညဥ္႔ သံုးယံ ကာလပတ္လံုး တရားနာၾကားၿပီး သာဓုေခၚဆိုေတာ္မူ၏။ နႏၵမေထရ္သည္ ထိုသို႔ရပ္လ်က္ တရားနာေနေသာ ဘုရားရွင္ အားျမင္၍လာေရာက္ကာ လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုး၍ ဤသို႔ေလွ်ာက္၏- “ ျမတ္စြာဘုရား...ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားရွင္၏ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း ရွိေတာ္မူပါလ်က္ လြန္စြာျပဳႏိုင္ခဲေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူပါေပစြ” ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က... “အို...ခ်စ္သားနႏၵ ၊ သင္သည္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္အံ႔။ ငါဘုရားသည္လည္း ရပ္လ်က္ပင္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး တရားနာေတာ္မူအံ႔” ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလ၏။