"ဧည့္သည္"

လာတုန္းကလည္း တစ္ေယာက္တည္းေနာ့၊
လက္တြဲေခၚကာ အေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကိုယ္ထီးတည္း။
ျပန္သြားေတာ့လည္း တစ္ေယာက္တည္းေနာ့
လက္တြဲေခၚကာ အေဖာ္မပါဘူး
ဥစၥာခ်ည္းႏွီး ကိုယ္ထီးတည္း။
လာျပီးေတာ့နား မသြားေသးခင္ ခ်ိန္ေလးတြင္မွ
၀န္းက်င္ခက္ႏြယ္ - ေႏွာင္ၾကိဳးသြယ္ၾက
ျပံဳးရယ္မဲ႔ငို - ခ်စ္မုန္းပိုုၾက
မလိုေဒါသ - လိုေလာဘနဲ႔
ဘ၀ရိပ္ျမံဳ - ကၾကိဳးစံုခဲ႔
ကံကုန္မိုးခ်ဳပ္ - လက္တြဲျဖဳတ္ကာ
သုတ္သုတ္ေဆာလ်င္ - ခရီးႏွင္သည္
တို႔မ်ား ' ဧည့္သည္ ' ပါတကား။

"သင္သိျပီးျပီလား"

သင့္အတြက္သစၥာျပဳရန္ ေကာင္းမႈမည္မွ်ရွိေနမည္လဲ။
လမ္းျပရွင္အစစ္ရဲ႕၀ါဒကို မည္မွ်လိုက္နာခဲ႔ဘူးသလဲ။
လြတ္ေျမာက္ျခင္းအစစ္ကို မည္မွ်ေတြ႕ရွိရွာေဖြျပီးျပီလဲ။
သာသနာေစာင့္ေရွာက္သူအစစ္ကို မည္မွ်ကူညီၾကမည္လဲ။
ဘ၀အတြက္တီထြင္ေပးသူအစစ္ (သင့္မွာ) မည္မွ်ရွိျပီလဲ။
အားကိုးရာအစစ္ကား-သစၥာ လမ္းျပရွင္အစစ္က-ဗုဒၶ
လြတ္ေျမာက္ရန္အစစ္က-ဓမၼ သာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္
ေစာင္ေရွာက္သူအစစ္က-သံဃာ ဘ၀အတြက္အေကာင္းဆံုး
တီထြင္ေပးသူအစစ္က-သဒၶါ
ဒီအႏွစ္ငါးပါးကိုသိရွိနားလည္ထားသူအတြက္ကေတာ့
အမွားဆိုတာလည္းမရွိ၊အဆိုးဆိုတာလည္းမပါ
ေၾကာက္ထိတ္လန္႔စရာကင္းကြာျပီး
လြတ္ျငိ္မ္းခ်မ္းသာမႈအစစ္ကိုဧကန္ရၾကမည္မလြဲပါ
ေမးႏိုင္သလို ေျဖႏိုင္ၾကပါေစ။

"ေျပာသလိုလုပ္မွသူေတာ္ေကာင္း"

သတိအေၾကာင္း၊ ၀ိပႆနာအေၾကာင္းေတြ
ေဖာင္ေဖာင္ၾကီးေျပာေနေပမဲ႔
စိတ္ေနစိတ္ထားေရာ
ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ကိုယ္ႏွဳတ္အမူအရာေရာ
ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈမရွိဘူးဆိုရင္
အဲဒီလူဟာ
ခ်ဴန္းျပီးမရြာတဲ႔မိုးနဲ႔တူတူပါပဲ။