ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါး ကန္ေတာ့ခန္း

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးညွင္းသိဂီၤေက်ာင္းတိုက္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ ေဟာၾကားေသာ “ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ခန္း” တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ား နာယူမွတ္သား က်င့္ၾကံအား ထုတ္ၾက၍ မိမိတုိ႔ လိုရာပန္းတုိင္ကုိ ရရန္၊ ေရာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။