“ယေန႔ေထရ၀ါဒ”

ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ေဟာၾကားတဲ့ “ယေန႔ေထရ၀ါဒ” တရားေတာ္ပါ။ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာပါတယ္။ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ပြားေတာ္ အေၾကာင္းႏွင့္ အရွင္ဥပဂုတၱ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဟာၾကားထားပါတယ္။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွန္နဲ႔ တရားနာတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ တရားေတာ္ကုိ ၿပီးဆံုးေအာင္ နာၾကားၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။
အျခားေသာတရားေတာ္မ်ားကုိလည္း နာယူႏိုင္ပါတယ္။ ကူးယူႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
http://www.dhammaceti.org/tayartaw.htm

တရားစစ္ တရားမွန္ျဖင့္ ခ်မ္းသာသုခ ျပည့္၀ႏုိင္ၾကပါေစ…
ကူးယူႏိုင္ပါရန္။
http://www.sendspace.com/file/d7v2ot