ဗုဒၶဘာသာ(၅)မ်ိဳး၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသည္ ဘာသာတရားအရေျပာရရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘုရားသည္ သစၥာေလးပါးကိုကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္သိျမင္ကာ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္က မိမိကိုယ္ တုိင္သိျမင္ေတာ္မူ သကဲ့သို႔ သတၱ၀ါတုိ႔ကိုလည္း သိေတာ္မူေစရန္ (၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး တရားေတာ္


မ်ားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားအတုိင္း နားေထာင္ႏိုင္ၿပီ၊ ေလးစားႏိုင္ၿပီ၊ သိရမယ့္သစၥာကို သိေအာင္ႀကိဳးစားတယ္(ဒုကၡသစၥာ)၊ ပြားရမယ့္သစၥာကို ရေအာင္ပြားမ်ားတယ္(မဂၢသစၥာ)၊ ပယ္ရမယ့္သစၥာကုိ ပယ္ၿပီးေတာ့(သမုဒယသစၥာ)၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရ မယ့္သစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ ေအာင္(နိေရာဓသစၥာ) ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ါဒ သည္ ၀ိဘဇၨ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလိုေျပာရရင္ ကုိယ္ပိုင္ဉာဏ္သံုးကာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေသာ ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ငါးမ်ိဳးရွိပါ တယ္။
(၁) ကုလဗုဒၶဘာသာ (မိရိုးဖလာကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊
(၂) လာဘဗုဒၶဘာသာ (လာဘ္လာဘကို လိုခ်င္၍ကိုးကြယ္ရေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊
(၃) ဘယဗုဒၶဘာသာ (ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာက္၍ကိုးကြယ္ရေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊~~~ဤသံုးမ်ိဳးကို ေအာက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚဆိုပါသည္။
(၄) သဒၶါဓိကဗုဒၶဘာသာ (သဒၶါတရားကိုအရင္းခံ၍ကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊~~~၄င္းကို အလတ္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဟုေခၚဆိုပါသည္။
(၅) ပညာဓိကဗုဒၶဘာသာ (ပညာဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ)၊~~~၄င္းကို အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚဆိုပါသည္။

ကုလဗုဒၶဘာသာ...

ကုလဗုဒၶဘာသာဆုိသည္မွာ အေဆြအမ်ိဳးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျခင္း (႐ိုးရာ ဗုဒၶဘာသာ)ျဖစ္ပါတယ္။ အေမ၊ အေဖက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သား၊ သမီးကဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျခင္းပါ။ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ ဘာေျပာမွန္းမသိ၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိ၊


သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိ၊ မိမိကိုးကြယ္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဘာကိုသိၿပီးပြင့္လို႔ ပြင့္မွန္းမသိ၊ ဘုရားက ဘာစကားေျပာမွန္းလည္း မသိ၊ ဘုရား၏ ၀ါဒသည္ ဘာ၀ါဒမွန္းလည္ မသိ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ မိမိကိုယ္ ကိုဗုဒၶဘာသာလို႔ ေျပာေနေသာ္လည္း ဗုဒၶက ဘာေျပာမွန္း မသိတဲ့သူမ်ားလည္းရွိၾကပါတယ္။ ဗုဒၶက ဘာအယူ၀ါဒ ရွိတယ္ဆုိတာ မသိတဲ့သူလည္းရွိၾကပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ိဳး ကို ကုလဗုဒၶဘာသာလို႔ ေခၚပါတယ္။ ကုလဗုဒၶဘာသာေတြရဲ႕ စရိုက္က လက္အုပ္ေတာ့ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။ လက္အုပ္ခ်ီတက္တုိင္း ဗုဒၶဘာသာဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ တခ်ိဳ႕က လက္အုပ္ခ်ီရွိခိုးတက္ရံုမွ်ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဟုဆုိၾကပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိေဆာက္တည္ေသာ သီလကို ဘာေျပာမွန္းမသိျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။ ေရွးတုန္းက ေက်ာင္းဒကာ ႏွင့္ ေက်ာင္းအမ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းလို႔သာ ေက်ာင္းဒကာ၊ ေက်ာင္းအမ လို႔ေခၚတာပါ။ သီလ အေၾကာင္းကို ဘာတစ္ခုမွ နားမလည္ပါဘူး။ တေန႔က်ေတာ့ ေက်ာင္းအမက ဘုန္းႀကီးကို အသားဟင္းကပ္ခ်င္ တယ္ဆုိၿပီး ငါးေရာင္းတဲ့ ေစ်းတန္းထဲကိုေရာက္သြားပါတယ္။ ငါးေရာင္းတဲ့သူကို ငါးတစ္ေကာင္ ဘယ္ေလာက္လဲေမးပါတယ္။ ငါးတစ္ေကာင္ တမတ္ဆုိေတာ့ ေက်ာင္းအမက ၀ယ္မယ္လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဘဲ ေစ်းသည္ ငါးအရွင္ တစ္ေကာင္ကိုယူကာ သံပိႆာေလးနဲ႔ထုသတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းအမက ငါးအရွင္ကုိ သတ္တာျဖစ္လို႔ မိမိေၾကာင့္ ေသရတယ္ဟုဆိုကာ ငါးကို မယူေတာ့ဘဲ ပိုက္ဆံေပးၿပီး အိမ္ျပန္လာပါေတာ့တယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ “သူတုိ႔မလို႔ အာဒိႏၷာဒါနကံ ကုိမေၾကာက္တာ” ဟု ေက်ာင္းဒကာ ကိုေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းဒကာက “သူမ်ားအသက္ သတ္တာဟာ ကာေမသုမိစၧာစာရကံပါ”ဟု ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္သားျငင္းေနရာမွ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးထံေရာက္သြားၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးထံေလွ်ာက္ေတာ့ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီးက “ငါးကို သံပိႆာေလးနဲ႔ထု ၿပီးသတ္တာန႔ဲ ထုၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ငါးကေလးက ဖလပ္၊ ဖလပ္ ဆုိၿပီး ေသတဲ့အတြက္ သမၸပၸလာပ၀ါစာကံ”ဟု မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ထုိသို႔ဗုဒၶဘာသာက ကုလဗုဒၶဘာသာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ေတာ့မည္ေန႔ဆုိလွ်င္ ဟင္းေကာင္းခ်က္ တက္ၾကပါတယ္။ ညစာ မစားရေတာ့ဘူးဆုိၿပီး အားရပါးရ စားေသာက္တက္ၾကပါတယ္။(လူတုိင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး)။ ဥပုသ္ ဆိုတာ ဥေပါသထ ဆုိတဲ့ ပါဠိမွလာပါ တယ္။ (ဥပ + ၀သထ)၊ ဥပ- ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ၀သထ- ေနထိုင္ျခင္း။ အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာေနထိုင္သူကို “ဥပုသ္သည္” လို႔ေခၚ ပါတယ္။ မိမိေဆာက္ တည္ေသာ သီလကိုလည္းလံုျခံဳေအာင္ မေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကပါဘူး။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာတရားကိုလည္း မိမိကိုယ္တုိင္ ေသခ်ာမသိဘူးဆုိရင္ ကုလဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလဗုဒၶဘာသာေတြမွာလႊမ္းမိုးေနတာက ေမာဟ (ေတြေ၀မႈ)စရိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလဗုဒၶဘာသာေတြဟာ သီလ၊ ဒါန စတဲ့ ကုသိုလ္ အလုပ္ေတြမွာလည္း အေလးနက္ထားေဆာင္ရြတ္မႈမရွိၾကပါဘူး။ မိမိတုိ႔လုပ္ ေဆာင္ေနတာေတြဟာ မွန္သေယာင္နဲ႔ မွားေနတာ လည္းရွိတက္ၾကပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဘုရားရွင္၏၀ါဒ အတုိင္းကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ႏွင့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ကာ တရားအသိ၊ ပညာတုိးပြားေအာင္ ေလ့လာသင္ယူ နာၾကားသင့္ေပသည္။ မိမိကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ မ်ားျဖစ္ၾကရေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါၿပီ။ မိမိသည္ တေန႔ကုန္ရင္ ေသမင္းက မိမိအခ်ိန္ထဲမွ တေန႔ကို ႏႈတ္ယူသြားၿပီဟူေသာ အသိတရားရရွိကာ စစ္မွန္ေသာ၊ တရားေတာ္ကို ကိုယ္တုိင္ေလ့လာက်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းေရးသား လိုက္ရပါတယ္။“အသိတလံုးလက္ကိုင္းသံုး အဆံုးနိဗၺာန္ျပည္”