“ေသတတ္ၾကရေအာင္၊”

ယခုအခ်ိန္မွာ အတုအေယာင္ေတြ၊ ေထရ၀ါဒ မဟုတ္ေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒကို တိုက္ရိုက္မတုိက္ခိုက္ေသာ္လည္း သာသနာကို သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ တုိက္ခိုက္ေနၾကသည္ကို က်ေနာ္တုိ႔ေတြ သိရွိၿပီး လက္မခံၾကဖုိ႔ အရင္ဆံုးေျပာပါရေစ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ က်ေနာ္တုိ႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ရရွိၿပီး နိဗၺာန္ကို ေရာက္ရွိရန္ တရားအားထုတ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာ မဟုတ္ေသာ မည္သည့္ အယူအဆကို မဆို ဂရုစိုက္စရာ မလိုေတာ့ပါ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အနီးဆံုးေသာလမ္းနဲ႔ သြားၾကရပါမယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သစၥာတရားမ်ား နာၾကားသိရွိေစရန္ႏွင့္ သိရွိၿပီးေသာ တရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ဖုိ႔ သတိေပးပါရေစ။ တရားႏွင့္ ေသဆံုးေသာ မထက္ထက္ေအာင္၏ စ်ာပန ဗြီဒီယို ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ၾကည့္ၾကပါ။ ၾကည့္ၿပီး မိမိတုိ႔သည္လည္း တေန႔ေတာ့ ေသရမယ္ ဆုိတာ သတိသံေ၀ဂရၾကပါ။ အသက္ငယ္ပါေသး ဆုိၿပီးေတာ့ တရားကို မ်က္ႏွာလြဲထားရင္ေတာ့ သံသရာ တေၾကာမွာ ေမ်ာရေပးဦးမယ္။ တရားေတာ္ကို နာယူမွတ္သားကာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ဘေလာ့မွ ဓမၼေတးသီခ်င္းကို ညာဘက္အစြန္ဆံုးေကာ္လံ “ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ဘုရားခန္းပံုမွာပိတ္ၿပီးမွတရားဖြင့္ပါ။