မိတ္ေဆြေကာင္း

အေသ၀နာစ ဗာလာနံ=လူမိုက္တို႕ကို မဆည္းကပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာျဖစ္ပါေပသည္။ ထုိ႔အ တြက္လူမုိက္ကိုေရွာင္ရွားရမည္ကို လူတိုင္းသိႏွင့္ေနၾကပါသည္။ လူမုိက္ကိုေေရွာင္လိုက္တာႏွင့္တျပိဳင္နက္လူ လိမၼာကိုေေပါင္းရမည္ဟုသိထားရပါမည္။ အေပါင္းအသင္းသည္ ေလာကတြင္အလြန္ပင္ အေရးၾကီးလွ ပါသည္။ မိမိေပါင္းေန ေေသာသူသည္ မိမိအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းလား၊ မိတ္ေဆြတုလား ဆုိသည္ကိုသိရပါ မည္။ အ ေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ လူေကာင္းမ်ားကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ား ျမင္ေတြ႕ဖူးမည္ထင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုုင္လည္း မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစား ေနထိုင္သင့္ေပသည္။ အပယ္ေဖာ္မိတ္ေဆြတုေလး မ်ိဳးကိုဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

(၁) အရက္ေသစာေသာက္စားရာ၌အေဖာ္ျပဳသူ။
(၂) ညအခါ အခါမဲ႔လည္ပတ္သြားလာရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။

(၃) ပြဲလမ္းသဘင္၊ ဗြီဒီယို၊ ႐ုပ္ရွင္္ ၾကည့္႐ႈရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။

(၄) ေလာင္းကစားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။ ဤအဂၤါ (၄) ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု၊ အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု ဟု ေခၚပါသည္။

(သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္)

မိမိကိုယ္တုိင္လည္းမိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစာေနရသိလို၊ မိမိေပါင္းေသာ သူသည္လည္းမိတ္ေဆြ ေကာင္းသာျဖစ္သင့္ပါသည္။ အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ေပါင္းသင္းေနရေသာ္ လူေပါင္းစိတ္ခြာ အေနျဖင့္ အက်ိဳးမရွိေသာအလုပ္မ်ားကို လိုက္မလုပ္မိေစရန္ေစာင့္ထိန္းသင့္ေပသည္။ ထုိ႔အတူတရားဓမၼမ်ား ကိုရွာေဖြေလ့လာရာတြင္လည္းဆရာေကာင္းလိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ကတရားရဖို႔ဆရာေကာင္းလိုသည္ဟု ဆိုေသာစကားကို ၁၇၉၂ ၾကိမ္မွာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ မိမိသည္ “ပူေဇာ္ရာတြင္အ မ်ားသံဃား၊ ကိုးကြယ္ရာ တြင္ေရြးခ်ယ္ပါ” သူေသာစကားကို ႏွလံုးသြင္းထားသင့္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္အမ်ား အားျဖင့္ သဒၶါတရား(ယံုၾကည္မႈ) ေကာင္းၾကပါသည္။ ထုိယံုၾကည္မႈ အားလံုးသည္ ဘု ရား၊ တရား၊ သံဃာ အေပၚတြင္သာျဖစ္ရပါမည္။ သို႔မွမိမိကိုးကြယ္မႈ အမွန္ျဖစ္ပါမည္။ ေထရ၀ါဒစစ္မွန္ပါမည္။ အျခားေသာနတ္္မ်ား၊ ဘိုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္မ်ား ကိုပိုမို၍အားကိုးေနသည္မွာ အလြန္ ေအာက္တန္းက်ပါသည္။ ေျပာေတာ့ဗုဒၶဘာသာ၊ လုပ္ေနၾကသည္ကေတာ့ ဘုရားရွင္၏တရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ထုိသို႔မွား ေနေသာအယူအဆမ်ားကို မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္ အမွန္္ကိုေျပာေပးသင့္ပါသည္။ အမွားတကာ အမွားထဲတြင္ ကိုးကြယ္ မႈမွားျခင္းသည္အဆိုးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ကိုေျပာေပးရမည္မွာမိမိတာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ လိုက္နာမႈ႔ ရွိ၊ မရွိသည္မိမိႏွင့္မဆိုင္ေတာ့ပါ။ မေျပာေပးပါက မိမိသည္မိတ္ေဆြေကာင္းမဟုတ္ပါ။ ေျပာမရ သည့္ေနာက္ဆံုးမွဥေပကၡာျပဳရပါမည္။

စာဖတ္သူတုိ႔သိႏွင့္ေနၿပီးေသာ(သတၱိဂုမၺဇာတ) ဇာတ္ကိုအနည္းငယ္ေျပာလိုပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ဓားျပလူမိုက္တို႔ႏွင့္ေပါင္းမိ၍ ေက်းမိုက္ျဖစ္ရေသာ သတၱိဂုမေက်းႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေပါင္း မိ၍ေက်းလိမၼာျဖစ္ရေသာ ပုပၹသူ၀ေက်းတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ သင့္ပါသည္။ ေရွးအခါက ပၪၥာလတိုင္းမွပၪၥာလ ဘုရင္ႀကီးသည္ ေတာကစားထြက္ရာမွခရီးလြန္ကာရြာတစ္ရြာသို႔
ေရာက္ သြား၏။ ရြာတံခါးကို ၀င္မိလ်င္ “ဒီဘုရင္ႀကီးကို ဖမ္းၾက၊ ဆီးၾက၊ သတ္ၾက” စေသာရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္အသံကိုၾကားရ၍ အသံလာရာ သို႔ၾကည့္လိုက္ရာေက်းသားတစ္ေကာင္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနသည္ကိုေတြ႕လိုက္ရ၏။ ထိုရြာသည္ဓားျပရြာ ျဖစ္၍ေက်းသားသည္လည္း ဓားျပမ်ားႏွင့္အတူအေနၾကာလာသျဖင့္ရက္ စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစိတ္ဆိုးစိတ္ ယုတ္မ်ား၀င္ေနသည့္ သတၱိဂုမေက်းမိုက္ျဖစ္၏။ ဘုရင္ႀကီးသည္ေၾကာက္ ရြံ႔ံ႔စိတ္ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ခ်က္ ခ်င္းထို ေနရာမွထြက္ခြာလာရာ မၾကာမီပင္ရေသ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ သြား၏။ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္းပင္ “အရွင္မင္းႀကီး ႂကြေတာ္မူပါ၊ ထိုင္ေတာ္မူပါ၊ စမ္းေရေအးေအးေသာက္ေတာ္မူပါ၊ ခ်ိဳၿမိန္ေသာသစ္သီးမ်ားကို လည္းသံုးေဆာင္ေတာ္မူပါ၊ ရွင္ရေသ့မ်ား သစ္သီးရွာ သြားေနခိုက္ျဖစ္ လို႔အရွင္မင္းႀကီးကို ဧည့္၀တ္ျပဳမည့္ သူမရွိ၍ စိတ္မေကာင္းပါ၊ အကၽြႏ္ုပ္မွာ လက္မရွိ၍ ကိုယ္တိုင္ဧည့္၀တ္မျပဳ ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနပါသည္၊ အရွင္မင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္သာ အလိုရွိသလိုသံုးေဆာင္ေတာ္မူပါေတာ့”စေသာ သာယာသည့္ ဧည့္ခံစကားကိုၾကား ရ၍အသံ လာရာသို႔ၾကည့္လိုက္ရာေက်းသားတစ္ေကာင္ ကိုပင္ေတြ႔ရျပန္သည္။ ေက်းသား၏သာယာလွေသာ ဧည့္ခံစ ကားေၾကာင့္မင္းႀကီး၏ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈတို႔သည္ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ၿငိမ္းသြားၾကကာၾကည္သာရႊင္လန္းအပန္းေျပ သြားေတာ့၏။ ဤေက်းသားကားရေသ့သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ အေနၾကာသျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းဓါတ္အရွိန္ဟပ္၍ သူျမတ္စိတ္၀င္ကာယဥ္ေက်းလိမၼာေနေသာ ပုပၹသူ၀ေက်းလိမၼာျဖစ္၏။ မင္းႀကီးကယခင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ ေက်းသားႏွင့္ ယခုေက်းသားတို႔ကြားျခားပံုကို ေျပာျပေစရာေက်းသားႏွစ္ေကာင္မွာတစ္အူထံု႔ဆင္းညီရင္းအစ္ ကိုမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ေလျပင္းတိုက္သျဖင့္ အသိုက္မွလြင့္ကာတကြဲ တျပားစီက်ရာတြင္ ယခင္ေက်းသားက ဓားျပမ်ားထံ ေရာက္သြား၍ ယခုေက်းသားကရေသ့တို႔ထံေရာက္လာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုပၹသူ၀ ေက်းလိမၼာက ရွင္းျပသျဖင့္ မင္းႀကီးသိရ၏။

ထုိေက်းညီအကိုႏွစ္ေကာင္ကို ဥပမာျပဳကာ သတိတရားရၾကပါေစ။ မိမိေရာက္ေနေသာအရပ္ေဒသ၊ ပတ္၀န္း က်င္၊ ေပါင္းသင္းေနေသာ မိတ္ေဆြသည္ မိမိအတြက္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျဖစ္ေစသလား၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ေန သလား ဆုိတာကိုသတိဥာဏ္ယွဥ္ကာေနထုိင္ တက္ၾကပါေစ။ မိမိအတြက္ေကာင္းက်ိဳး ဆုိသည္မွာ ေလာကီ စည္းစိမ္ေကာင္းက်ိဳးသည္ အဓိကမဟုတ္ေပ။ မိမိရဲ႕စိတ္တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တည္းဟူေသာ အကု သုိလ္တရားမ်ားမွကင္းေ၀းေစၿပီး၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိးပြားေအာင္ လမ္းျပေပးႏုိင္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း သာလွ်င္ပို၍ အေရးၾကီးပါသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္လည္းမိတ္ေဆြ ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ေနရ ပါမည္။

ေဒ၀ဒတ္။.....။ လူဆိုးလူမိုက္ႀကီး ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိ၍ အဇာတသတ္ဘုရင္သည္ ဖခင္ကိုသတ္မိသျဖင့္ ရႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္ကိုဆံုးရံူးရရံုမွ်မက အ၀ီစိငရဲ၏ အရံျဖစ္ေသာ ဥႆဒငရဲသို႔ပင္ က်ေရာက္ရ၏။

အဂုၤလိမာလ။.....။ လူတစ္ေထာင္မက သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ လူဆိုးႀကီး အဂုၤလိမာလသည္ ျမတ္စြာဘုရား တည္းဟူေသာ သူေတာ္သူျမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဆည္းကပ္ခြင့္ရ၍ လူဆိုး ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရံုမွ်မက အာသေ၀ါ ကုန္ခန္း၍ ရဟႏၲာ ျဖစ္သည္အထိ အက်ိဳးရသြား၏။


“သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္တရားျမတ္၊ လႊမ္းပတ္ကမာၻတည္ေစေသာ္…”

စာေရးသူ- ေအာင္ေဆြဦး