“ပါရမီနဂို၊ မရွိလိုက
ကုသိုလ္ဒုစရိုက္၊ မေဟာထိုက္တည့္
လူမုိက္တိရစာၦန္၊ နိဗၺာန္စကား
လြန္ခါးနား၏။”

(မဃေဒ၀ လကၤာ)

သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားၾကီးမ်ား

အဂုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ သဒၶမၼ၀ဂ္၊ ပဌမသဒၶမၼသေမၼာသသုတ္ေတာ္ တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာသနာကြယ္ေစႏိုင္ေသာ တရားၾကီးမ်ားကို ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁။ တရားမနာျခင္း၊


ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုနာယူျခင္းမရွိျခင္းသည္ သာသနာကြယ္ေစျခင္းအေၾကာင္း အစပ႒မပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရားမနာယူသည့္အတြက္ .....


က) မၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၾကားရျခင္းမွ ကင္းေ၀းသြားပါသည္။

ခ) ၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္၍ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ လည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဂ) ယံုးမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား၌ ယံုးမွားကင္းရျခင္းမရွိသည့္ျပင္ ပို၍ပင္တိုးလာႏိုင္ပါသည္။

ဃ) အယူမွန္သမၼာဒိ႒ိကိုမည္သို႔မွမရႏိုင္ေတာ့ပါ။

င) သဒၶါပညာမရွိေတာ့၍ စိတ္ၾကည္လင္ႏိုင္ျခင္းမရရွိေတာ့ပါ။

ကာေလနဓမၼသာ၀နမဂၤလာ ဟုဆိုသည့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားနာျခင္း မရွိေသာသူမ်ားသည္ သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးေနျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အယူမမွန္ေသာ သံသယမ်ားစြာထံုလြမ္း ေနေသာသူမ်ားက သယ္ေဆာင္လာမည့္သာသနာအတြက္ မေတြး၀ံ့စရာပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္တရားနာျခင္းအမူအားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾက ပါေစ။

၂။ စာေပမသင္ျခင္း၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ပိဋကတ္စာေပမ်ားကိုသင္ၾကားမူမရွိျခင္းသည္လည္း သာသနာေတာ္ကိုပ်က္စီးေစ ႏိုင္ပါ သည္။ တရားစာေပမ်ားကိုသင္ယူ က်က္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါကအမွား အမွန္ခဲြျခားသိျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ၊၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အသိမွားေတာ့၊ အမွတ္မွားတယ္၊အမွတ္မွားေတာ့ အယူမွားၿပီး တျခားဘာသာ၀င္ျဖစ္ သြားတက္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရာစာေပမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ၾကပါ ေစ။

၃။ ႏွုတ္တြင္မေဆာင္ထားျခင္း၊

သင္အံက်က္မွတ္ထားေသာ စာေပမ်ားကို ႏွုတ္တတ္အာဂံုေဆာင္ထားျခင္း မရွိပါကလည္း အလြဲလြဲအမွားမွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းသာသနာေတာ္ပ်က္စီးေစ ႏိုင္ပါသည္။ အာဂံုေဆာင္မွ အာဂလူျဖစ္ ရိုးထံုးစံရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ က်က္မွတ္ၿပီး ႏႈတ္တြင္ေဆာင္၍သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

၄။ သိေအာင္မမွတ္ျခင္း၊

သင္အံက်က္မွတ္ထားသည္မ်ားကိုမွတ္မွတ္သားသားမထားရွိသျဖင့္ေႏွာင္းလူတို႔ေလ့လာျခင္းငွာမစြမ္းသာျခင္းသည္လည္းသာသနာေတာ္ကြယ္ေစေၾကာင္း
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ မိမိသိၿပီးသားတရားေတာ္မ်ားကို မိမိ သိရံုသာ မဟုတ္ဘဲ ေႏွာင္းလူငယ္တုိ႕
ေလ့လာ ဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္မွတ္သား၊ ျဖန္႔ေ၀ သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာသနာေတာ္ သည္ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ တည္တ့ံ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၅။ ပဋိပတ္ကင္းကြာျခင္း၊

ေဆာင္ထားအပ္ေသာတရားသေဘာတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ရိုေသစြာ ဥာဏ္ျဖင့္မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ကုန္။ အနက္သေဘာကိုသိ၍၊ တရားသေဘာကိုသိ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရား အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကုိ ရိုေသစြာမက်င့္ကုန္။ ထိုသို႔ေသာ မျပဳသင့္မျပဳက်င့္အပ္သည္မ်ားကို က်င့္ေနျခင္းျဖင့္သာသနာကြယ္ ေစႏိုင္ပါသည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အဂုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ သဒၶမၼ၀ဂ္္၌ အ ထင္အရွားမိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ႏိႈးေဆာ္ခ်က္။ ။
စာဖက္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိသိရွိၿပီးေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ လိုက္က်င့္ၾကပါ။
အသိကို လိုက္မက်င့္ေတာ့ သိသလို မသိသလိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မသိတာဘဲ ျဖစ္သြား
တက္သည္ကုိ သတိ သံေ၀ဂ ရၾကပါကုန္။ ။

ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား(၄) ပါး

၁။ ေဒါသထြက္တဲ့ သူကို ေမတၱာပြား၊

၂။ ႏႈတ္ၾကမ္းတဲ့ သူကို ယဥ္ေက်းစြာေျပာ၊

၃။ ႏွေျမာတဲ့ သူကို နာနာေပး၊

၄။ လိမ္တက္တဲ့ သူကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္ဆံ၊


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
( “ဥတၱရာ၀တၳဳ” တရားေတာ္မွ… )

ဓမၼသာ၀န (တရားနာရေသာ) အက်ိဳး(၅)ပါး

၁။ မၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၾကားရျခင္း၊

၂။ ၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္၍ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရျခင္၊

၃။ ယံုးမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား၌ ယံုးမွားကင္းရျခင္း၊

၄။ အယူမွန္သမၼာဒိ႒ိကိုရျခင္း၊

၅။ သဒၶါပညာတိုးပြား၍ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း။
“သစ္ဆန္းၾကားနာ၊ စင္ၾကယ္စြာသား၊ ယံုမွားပယ္တက္၊ ေျဖာင့္မတ္ယူျမင္၊
စိတ္ၾကင္လင္ရိုး၊ ဤငါးမ်ိဳးသည္ တရားနာရာ အက်ိဳးတည္း။”
ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ အရွင္ေကာသလႅ

ေတာင့္တ၍မရေသာ တရား(၅)ပါး…

၁။ အိုတက္တက္တဲ့ သေဘာတရားကို မအို္ပါနဲ႔လို႔္ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၂။ နာတက္တက္တဲ့ သေဘာတရားကို မနာပါနဲ႔လို႔ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၃။ ေသတက္တက္တဲ့ သေဘာတရားကို မေသပါနဲ႔လို႔ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၄။ ပ်က္စီီးတက္တက္တဲ့သေဘာတရားကို မပ်က္စီးပါနဲ႔လို႔ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၅။ ကုန္ဆံုးတက္တက္တဲ့သေဘာတရားကို မကုန္ဆံုးပါနဲ႔လို႔္ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။


အရွင္ေကာ၀ိဒ ( " စိတ္ဆုိတဲ့ စိတ္ " တရားေတာ္မွ… )

ကိုယ္က်ိဳးမနည္းဘူးလား .....

အားမွလုပ္မယ္၊ အားမွလုပ္မယ္ဆိုၿပီး အားရက္ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ ေခါင္း(အေလာင္းပံုး) ထဲ၀င္ မယ့္ေန႔ပဲ။ ဒီလိုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အားရက္ကိုမေစာင့္နဲ႔ေတာ့။ ဒီကေန႔သည္ကိုယ့္ အတြက္ ေနာက္ေန႔သည္ ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ဘူးေလ။ အနာဂတ္ဆိုတာမေသ ခ်ာဘူးတဲ့။ မေတာ္ ေကြးေသာလက္မဆန္ခင္၊ ဆန္႕ေသာလက္မေကြးခင္ ဆိုသလို ညေသသြားဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ ကိုယ္က်ိဳးမနည္းဘူးလား။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ တို႕၌ မထိုက္ေသာ တရားေျခာက္မ်ိဳးအား အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သီတ၀ဂ္ ပဌမ အဘၻဗၺ႒ာန သုတ္၌ ဤသို႕ျပဆိုေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။
ထိုေျခာက္မ်ိဳးသည္ကား...ဥာဏ္အျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ(ေသာတာပန္)ပုဂိၢဳလ္သည္....
၁။ျမတ္စြာဘုရားအားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၂။တရားေတာ္အားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၃။သံဃာေတာ္တို႕အားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၄။အက်င့္သိကၡာ၌မရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၅။မကပ္ေရာက္အပ္သည့္အေၾကာင္းတရား( ကံငါးပါး ၊ ဒိ႒ိ ၆၂ ပါး ) ကိုတဖန္ကပ္ေရာက္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၆။ ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ( ကာမသုဂတိ ) ဘ၀ကို ျဖစ္ေစျခင္း၌ လည္းေကာင္း ....... မထိုက္။
ဟူ၍ ဗုဒၶျမတ္စြာမိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။

ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း....

၁။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အေပၚ၌ သဒၶါတရားျပည့္၀စြာလွဴျခင္း၊


။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္္အားရိုရိုေသေသလွဴျခင္း၊


၃။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏လိုအပ္မႈကိုလွဴျခင္း၊


၄။လွဴၿပီး၀တၳဳကို မႏွေမွ်ာျခင္း၊


၅။မိမိအလွဴေၾကာင့္အျခားသူတို႕အားမထိခိုက္ျခင္း။“သဒၶါၾကည္ညိဳ၊ ရိုေသလွစြာ၊ အခါကိုသိ၊ မစြန္းၿငိပဲ၊ မထိမပ ဤငါး၀၊မွတ္သား သပၸဴရိသ ျမတ္ဒါန”


ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န

ကာလဒါန ( ၅ ) ပါး

၁။ အာဂႏၱဳက ဒါန ... ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၂။ ဂမိက ဒါန ... ခရီးသြားျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၃။ ဂိလာန ဒါန ... နာဖ်ားေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၄။ ဒုဗၻိကၡဒါန ... ငတ္မြတ္ရွားပါးေသာ ကာလ၌ လွဴဒါန္းျခင္း၊


၅။ န၀သႆ န၀ဖလ ဒါန ... ေကာက္ဦး ၊ သစ္သီးဦးတို႕ကို လွဴဒါန္းျခင္း။ဆရာႀကီးဦးသုခမွတ္စုမွ.... ။

ဒါန (၈) မ်ိဳး

၁။ အာသဇၨဒါန - ေရာက္ဆဲခဏ၌ ေပးလွဴျခင္း၊
၂။ ဘယဒါန - သူတစ္ပါးတို႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေဘး ၊ အပါယ္ေဘးတို႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍လွဴျခင္း၊
၃။ အတီတာေပကၡဒါန - ငါ့အား ပစၥည္း၀တၳဳုကို ေပးဘူူးေသာသူဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၄။ အနာဂတာေပကၡဒါန - ဤပုဂိၢိဳလ္အား ယခုလွဴလွ်င္ ေနာင္ငါ့အား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ၀တၳဳကို ေပးလတၱံ႕........ ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၅။ သာဟုဒါန - ဒါနဟူသည္ ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္း၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၆။ နာရဟဒါန - စားႏိုင္ေသာသူသည္ ၊ မစားႏိုင္ေသာသူ ( မစားရသူ ) အားမေပးပဲ မေနထိုက္ဟု ေပးလွဴျခင္း ၊
၇။ အဗၻဳဂၢစၧဒါန - ဤအလွဴကိုေပးလွဴသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသံသည္ လႊမ္းမိုး၍ တက္လတၱံ႕ .. ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၈။ စိတၱာလကၤာရဒါန - ၀ိပႆနာ စိတ္၏တန္ဆာ အၿခံအရံ အက်ိဳးငွာ ေပးလွဴျခင္း။
ဆရာႀကီးဦးသုခမွတ္စုမွ... ။
စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶက အဂၤုတၳိဳရ္ ပါဠိေတာ္၌ ဤသို႕ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။


(က) ကာလ= ေျပာသင့္ေသာအခါမွ ေျပာရ၏၊ အခ်ိန္မတန္လွ်င္ မေျပာဆိုရာ။


(ခ) သစၥာ= အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။


(ဂ) သဏု= ႏူးညံ့ခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုရာ၏၊ ခက္ထန္ရင့္သီးစြာ မေျပာဆိုရာ။


(ဃ) အတၱသံဟိတ= အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္မည့္စကားကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။


(င) ေမတၱာစိတၱ= ေမတၱာေရွ႕ထား ေျပာဆိုရာ၏၊ ေဒါသေမာင္းတင္း၍ မေျပာဆိုရာ။


ျမတ္ဗုဒၶကေကာသလမင္းၾကီးအားဤသို႕ေဟာ္ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
၁)အိပ္ယာမွခဏခဏႏိုးေနသူအတြက္ ည သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။
၂)ခရီးပန္းလာေသာသူတို႕အတြက္ ခရီး သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။
၃)သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိၾကေသာသူတို႕ အတြက္ သံသရာခရီး သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။

သရဏဂံုပ်က္သည္ဆိုရာ၀ယ္

ယံုၾကည္ျခင္း ( belief ) ဆိုရာတြင္ ရတနာသံုးပါးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ေသာ တရားကို သဒၶါတရား ယံုၾကည္ျခင္း ( belief ) ဟုဆိုပါသည္။ ထိုမွတပါးေသာ ယံုၾကည္မႈ နတ္၊ ၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ စေသာာ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္မဟုတ္ေသာအရာမ်ားအေပၚ၌ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖင့္ ကိုးကြယ္ လွ်င္သရဏဂံုပ်က္စီးပါသည္။ ေသဆံုးေသာအခါတြင္လည္း သရဏဂံံုပ်က္စီးသည္။ သို႕ေသာ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိအလိုေလာဘေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆည္းကပ္လွ်င္ သရဏဂံု ညိႈးႏြမ္းပါသည္။ သရ ဏဂံုမတည္သူသည္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မျဖစ္ထိုက္ေပ။ သရဏဂံုတည္ပါ၏ ဟုလည္းဆိုေသး၊ တစ္ျခားေသာကိုး ကြယ္ရာအစစ္မဟုတ္သည္မ်ားကိုလည္း ဆည္းကပ္ပါသည္ဆိုသူသည္မိမိကာမပိုင္ရွိပါလွ်က္ ေနာက္ တစ္ ေယာက္ကို မ်က္ေစာင္းထိုးသူပမာ ရြံရွာဖြယ္အတိျဖစ္ပါ၏။
.........................................................................................................................................

အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာတြင္အပါယ္မလားေလာက္ေအာင္ ကုသိုလ္ အားႀကီးမားလွသျဖင့္ ေသာတာပန္ ႏွင့္တူ သည္ဟူ၍ပင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာကုသိုလ္ ၆ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ_
၁။သရဏဂံုသံုးပါးကိုမတုန္မလႈပ္သက္၀င္ယံုၾကည္၍သရဏဂံုတည္သူ။
၂။ငါးပါးသီလၿမဲသူ။
၃။မည္သည့္ရက္ဟုသတ္မွတ္၍စာေရးတံမဲျဖင့္ဆြမ္းအျမဲလွဴသူ။
၄။၀ါဆိုသကၤန္းလွဴသူ။
၅။ေရတြင္းေရကန္တူး၍လွဴသူ။
၆။ေက်ာင္းေဆာက္လွဴေသာသူ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထိုကုသိုလ္ေျခာက္မ်ိဳးတြင္ သရဏဂံု ကုသိုလ္က ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေနျခင္းမွာ ကုသိုလ္စြမ္းအား အႀကီးဆံုးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သရဏဂံုတည္ျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပါဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၌ ရရွိေသာအက်ိဳးရွစ္ပါးကိုဤသို႕မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။

(၁)ေဒသပူဇာ၊

(၂)ပညာထက္ညား၊

(၃)နတ္မ်ားေစာင့္လာ၊

(၄)ဥစၥာေပါၾကြယ္၊

(၅)ႏုနယ္လွပ၊

(၆)လူကခ်စ္ခင္၊

(၇)မိတ္လွ်င္ၿမဲတံု၊

(၈) ဂုဏ္သတင္းတက္ .....

ဤရွစ္ခ်က္ မပ်က္သရဏဂံုအက်ိဳးတည္း။

သရဏဂံု ေလးမ်ိဳး

၁)အတၱသႏၷိယ်ာတန သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါး၌ေဆာင္ႏွင္း၍ကိုယ္ကိုစြန္႔ျခင္း။၂)တပၸရာယဏ သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါး၌ လည္းေလ်ာင္းျခင္း။
၃)သိႆဘာ၀ူပဂမန သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍မိမိကိုယ္အားရတနာသံုးပါ၌သာ တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ဆည္း ကပ္ျခင္း။

၄)ပါဏိပါတ သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါးတို႕၌ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ အသက္စြန္႔၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လဲေလ်ာင္ျခင္း။(ဆရာၾကီးဦးသုခမွတ္စုမွ...)

သရဏဂံုေဆာက္တည္ျခင္းအေၾကာင္း(၄)ပါး

၁)အမ်ိဳးအမွတ္ျဖင့္္ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊(သရဏဂံုမေျမာက္)။
၂)ေဘးကိုေၾကာက္ေသာအားျဖင့္ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊(သရဏဂံုမေျမာက္)။

၃)ေက်းဇူးရွင္အမွတ္ျဖင့္ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊(သရဏဂံုမေျမာက္)။

၄) ျမတ္ေသာအလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအားျဖင့္ ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္း၊( သရဏဂံုေျမာက္၏)။

(ဆရာၾကီးဦးသုခမွတ္စုစာအုပ္မွ...)
လူေကာင္းသည္ အရူးႏွင့္ၿပိဳင္၍ အ၀တ္မလစ္ေကာင္း။

A good man should not remain naked as a mad man does .

သူေတာ္ေကာင္းသည္ မသူေတာ္ႏွင့္ၿပိဳင္၍ ေဒါသမျဖစ္ေကာင္း။

A gentleman should not show anger as a mad man does .

က်င္ၾကီးသည္ ေႏြးသည္ျဖစ္ေစ ၊ ေအးသည္ျဖစ္ေစ ရြံရွာဖြယ္သာတည္း။

Stool is loath some whether it is hot or cool .

(ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾသ၀ါဒ)

ငါေတြ႕လို ျမင္လိုေသာ အရာ

၁) ရတနာသံုးပါးတို႔၏ အရိပ္သည္ ....

သင္တို႔၏ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး၀ယ္ ထာ၀ရေအးၿငိမ္းလ်က္တည္ၾက႔ပါေစ။

၂) ရတနာသံုးပါးအား ........

အားကိုသေလာက္ အားကိုးရာလည္းေရာက္ၾကပါေစ။

၃) ကုသိုလ္ကမၼပထတရားမ်ား .......

ၾကိဳးစားသေလာက္အက်ိဳးမ်ားၾကပါေစ။

၄) မိမိတို႕ေစတနာအလိုက္ထိုက္သင့္ေသာ အက်ိဳးထူးတရားမ်ား မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ပင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းခံစားႏိုင္ ၾကပါေစ ။


(က) ဤသို႔ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားမ်ား ၾကိဳးစားၿမဲၾကိဳစားေနၾကသလို ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးတရားလည္း တိုးပြားၿမဲတိုးပြားၾကပါေစ။

(ခ) ဤသို႔ေလာကီ ေလာကုတၱရာတရားမ်ား တိုးပြားၿမဲတိုးပြားေနၾကသလို ကုသိုလ္ကမၼပထတရားမ်ားကိုလည္း ၾကိဳးစားၿမဲၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ။

(ဂ) ငါျဖည့္က်င့္ခဲ့ေသာ ပါရမီကုသိုုလ္ကံ၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ေမတၱာေတာ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္
အားလံုးခ်မ္းသာျခင္းအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကၿပီး ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွလြန္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။(မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဓမၼနီတိကထာမွ... )

ပညာရွိတုိ႔ စြန္႔ပယ္အပ္သူ (၁၁) ဦး

၁ ။ ေကာဓံ - အမ်က္ေဒါသၾကီးသူ ။

၂ ။ ေလာဘံ - အလုိၾကီးသူ ။

၃ ။ မဒံ - မာန္ယစ္လြန္းသူ ။

၄ ။ မာနံ - ေထာင္လြႊားသူ ။

၅ ။ တိႏၷံ - ပ်င္းရိသူ ။

၆ ။ ဣႆံ - ၿငဴစူေစာင္းေၿမာင္းသူ ။

၇ ။ ပမာဒံ - ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၌ ေမ႔ေလ်ာ႔သူ ။

၈ ။ ေသာဏၰံ - ေသအရက္ေသာက္ၾကဴးသူ ။

၉ ။ နိဒၵါလုကံ - အအိပ္ၾကဴးသူ ။

၁၀။ မကၡံ - ေက်းဇူးေခ်တက္သူ (ကန္းသူ) ။

၁၁။ မေစၧရဥၥ - ၀န္တုိသူ ။

ျမတ္ဗုဒၶ၏သာသနာကား ပင္လယ္ၾကီးႏွင့္တူ၏

သမုဒၵရာေရလႈိင္းေတြ ပုတ္ခတ္လိုက္တိုင္း ရတနာေတြဟာ သမုဒၵရာ၏ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေနရာသို႕ ေရာက္ရသလို စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔သည္လည္း ေလာကဓံတို႔ႏွင့္ၾကံဳရေလေလ သာသနာ၏

အနက္႐ႈိင္းဆံုးမဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္သို႔တုိင္ေအာင္ၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ၾကေလ၏။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ဆင္းရဲဒုကၡ မက်ေရာက္ႏူိင္ၿခင္းတရား


၁ ။ အမ်က္ေဒါသကုိ စြန္႔ပယ္ၿခင္း ။

၂ ။ မာနကုိ စြန္႔ပယ္ၿခင္း ။

၃ ။ သံေယာဇဥ္ အားလုံးကုိ ေက်ာ္လြန္ၿခင္း ။

၄ ။ နာမ္ရုပ္၌ တြယ္တာကပ္ၿငိမွဳ မရွိၿခင္း ။

၅ ။ ေၾကာင္႔ၾကမွဳ မရွိၿခင္း ။

ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမႏွင္႔အညီ ေနထုိင္ၿခင္း

၁ ။ မည္သူ႔အေပၚတြင္ မဆုိ အရင္းအဖ်ား မခြဲၿခားဘဲ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း ထားပါ။

၂ ။ ေကာင္းေသာ ဣဌာရုံႏွင္႔ ေတြ႔ေသာအခါ လြန္စြာ၀မ္းသာအားရ ေသာမနႆ ေလာဘ

မၿဖစ္ပါႏွင္႔။

၃ ။ မေကာင္းေသာ အနိဌာရုံႏွင္႔ ေတြ႔ေသာအခါ၌လည္း ၀မ္းနည္းပက္လက္ မႏွစ္သက္ေသာ

ေဒါမနႆ ေဒါသ မၿဖစ္ပါႏွင္႔။

၄ ။ မိမိပိုင္ မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မတရား ပုိင္ဆုိင္လုိ႔သည္႔ မတရားရယူလုိသည္႔

ေလာဘ မထြက္ပါႏွင္႔။ ေရာင္႔ရဲပါ၊ တင္းတိမ္ပါ၊ ဆင္းရဲသည္ကုိ ဂုဏ္ယူပါ။ မတရား

ခ်မ္းသာတာကုိ ဂုဏ္မယူပါႏွင္႔။

၅ ။ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ မညွဥ္းဆဲပါႏွင္႔၊ မႏွိပ္စက္ပါႏွင္႔၊ကာယ အားၿဖင္႔၊ ႏွဳတ္အားၿဖင္႔၊စိတ္အားၿဖင္႔

မညွဥ္းဆဲပါႏွင္႔။

၆ ။ သတၱ၀ါအားလုံး မိမိႏွင္႔ ထိေတြ႔သိရွိသူ၊ မိမိႏွင္႔ ထိေတြ႔သိရွိၿခင္း မရွိသူ၊ မိမိအား ခ်စ္ခင္လုိလား

သူ၊ မိမိအား မုန္းတီးစက္ဆုပ္သူ၊ မိမိအားခ်စ္လည္းမခ်စ္၊ မုန္းလည္းမမုန္း အလယ္အလတ္

သေဘာရွိသူ အားလုံးအေပၚ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာ မိမိႏွင္႕ထပ္တူၿဖစ္ေသာ ေမတၱာထားရွိပါ။

၇ ။ လိမ္ညာ မုသားစကားေၿပာၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။

၈ ။ မည္႔သည္႔စိတ္ၿဖင္႔ ၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေစလုိ၍ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဆုိးေစလုိ႔၍ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဖရုသ၀ါစာတည္း

ဟူေသာ ဆဲဆုိၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၉ ။ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားေအာင္ ကုန္းတုိက္ေသာ၊ ရန္တုိက္ေပးေသာ ပိသုဏ၀ါစာ စကားကုိ

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၁၀။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ လူဖ်င္းလူေပါ႔တုိ႔ နားေထာင္၍ ေကာင္းရုံသာ ၿဖစ္ေသာ

( အနက္အဓိပၸာယ္မရွိ ၊ အက်ဳိးမရွိေသာ) အပ်က္အေခ်ာ္ ေပ်ာ္ရုံသာၿဖစ္ေသာ သမၨပၸလာပ

စကားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ ပါ၀င္ကာ အာလာပ သလႅာပ ဗရုတ္သုတ္ခ

မဟုတ္က ဟုတ္ကစကားမ်ား မေၿပာပါႏွင္႔။

၁၁။ ဆုိေရးရွိက ဆုိသည္႔စကားကုိ နားခံသာေအာင္၊ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ သာယာေပ်ာင္း

ညင္းစြာ ေၿပာဆုိပါ၊ လူပုံအလယ္တြင္ အရွက္ကြဲေစၿခင္း၊ ေဒါသတၾကီး ၿပဳမူ ေၿပာဆုိၿခင္းတုိ႔မွ

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၁၂ ။ ငါးပါးသီလကုိ ၿမဲၿမံစြာ က်င္႔ၾကံအားထုတ္ပါ။

၁၃ ။ သရဏဂုံသုံးပါးကုိ တည္ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာ၊ ေမတၱာဘာ၀နာကုိပြားပါ။

၀ိပႆနာလမ္းသို႔ တက္လွမ္း ႏူိင္ပါေစ။

၁၄ ။ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ကုိ ဆည္းကပ္ပါ။

၁၅ ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားတုိ႔ကုိ ၾကားနာမွဳမ်ားပါ။

၁၆ ။ အစဥ္ ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းေသာ စိတ္ကုိၿမွဳပ္ႏွံထားပါ။

၁၇ ။ ေလာကုတၱရာတရားေတာ္တြင္ စိတ္ကုိ ၿမွဳပ္ႏွံထားပါ။

၁၈ ။ * ခႏီ ၱစ သည္းခံၿခင္းတရားကုိ မေမ႔မေလ်ာ႔ေလႏွင္႔။

* ရန္ကုိရန္ခ်င္း မတုံႏွင္းႏွင္႔ ။

* ေမတၱာၿဖင္႔သာ ရန္ကုိ ေအာင္ႏူိင္ရာ၏ ။

၁၉ ။ ကာယ၊ ၀စီ၊ မေနာအားၿဖင္႔ ၿပဳမွဳလွဳပ္ရွား ေၿပာဆုိမွဳ၊ ၾကံစည္ေတြးေတာမွဳ မွန္သမွ်သည္

သင္႔မသင္႔ ေလ်ာ္မေလ်ာ္၊ အခ်ိန္အခါ ဟုတ္ မဟုတ္၊ ေၿပာလွ်င္ဘာၿဖစ္မလဲ၊ မေၿပာလွ်င္

ဘာၿဖစ္မလဲ၊ ဆင္ၿခင္ၿပီးမွ ေၿပာသင္႔၏၊ လုပ္သင္႔၏ ၊ စဥ္းစားသင္႔၏။ အက်ဳိးအၿပစ္ ေ၀ဖန္

ၿပီးမွ လုပ္သင္႔၏ ။ စိတ္ေနာက္ကုိပါ၊ အခၽြန္းမရွိ၊ ပညာမရွိ မၿပဳမူသင္႔။

၂၀ ။ ဇေကာဓေမၼာ ဟူသည္႔အတုိင္း မိမိစိတ္ကုိ ေစာင္႔ထိန္းမွသာ တရားလည္းရ၊ လူေကာင္း

သူေကာင္းလည္းၿဖစ္၊ ယခုဘ၀တြင္ေရာ၊ သံသရာတြင္ပါ ခ်မ္းသာသုခ ရႏူိင္သည္။

နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း၊ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရားကုိ က်င္႔ၾကံ အားထုတ္ႏူိင္ပါေစ။

၂၁ ။ စိတ္ကုိ ေမတၱာၿဖင္႔ ထုံမြမ္းပါေလ။

၂၂ ။ မိမိစိတ္ကုိ အစဥ္ သတိၿဖင္႔ ကပ္ထားပါေလ မလြတ္လုိက္ပါႏွင္႔။ စိတ္ဟူသည္ ၿဖန္႔က်က္တက္

ေသာ သေဘာရွိ၏။

ပညာရွိတုိ႔၏ အက်င္႔ (၃)ပါး


၁ ။ သုစိႏၱ တစိႏိၱ

ေကာင္းေသာအၾကံအစည္ကုိ ၾကံစည္ၿခင္း ။

၂ ။ သုဘာသိတဘာသီ

ေကာင္းေသာစကားကုိသာ ေၿပာၿခင္း ။

၃ ။ သုကတ ကမၼကာရီ

အၿပစ္မရွိ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိသာ ၿပဳလုုပ္ေလ႔ရွိၿခင္း ။

မင္းကြန္းေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဆုံးမစကား

မင္းကြန္းေဇတ၀န္ ဆရာေတာ္ၾကီးက…….

အေဟာင္းကုိ မၿပန္လင္႔

အသစ္ကုိ မၾကံလင္႔

ၿဖစ္ေအာင္ မၿပဳလင္႔

ပ်က္ေအာင္ မၿပဳလင္႔

ၿဖစ္တုိင္း ပ်က္တုိင္းၿမင္ေအာင္ရွူ

ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳက ေလာဘ

ပ်က္ေအာင္ၿပဳက ေဒါသ

ၿဖစ္တုိင္း ပ်က္တုိင္း မသိက ေမာဟ ဟုဆုံးမခဲ႔၏ ။

ဆီမီးကုိရွာ


အခါခပ္သိမ္း ကိေလသာမီး ေတာက္ေလာင္ေနသူမ်ား
ၿဖစ္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေပ်ာ္ၿမဴးရယ္ရြႊင္ၿခင္း ၿဖစ္ဘိ
သနည္း ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ႏွစ္လုိ၀မ္းသာၿခင္း ၿဖစ္ဘိ
သနည္း ။

အ၀ိဇၨာအမုိက္ေမွာင္ၾကီးၿဖင္႔ ပိတ္ဆီးေနသူမ်ား ၿဖစ္ပါလ်က္
အဘယ္ေၾကာင္႔ ပညာတည္းဟူေသာ ဆီမီးကုိ မရွာဘဲ
ေနၾကကုန္သနည္း ။
(ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ)

စကားမ်ားမ်ားေၿပာၿခင္း၏ အၿပစ္ ငါးပါး

၁ ။ စကားမ်ားမ်ား ေၿပာသၿဖင္႔ မမွန္မကန္ေသာ မုသာ၀ါဒ စကားမ်ားေၿပာမိၿခင္း ။
၂ ။ ပိသုဏ၀ါစာ ကုန္းတုိက္ ၊ ေခ်ာပစ္စကား ေၿပာဆုိမိၿခင္း ။
၃ ။ အက်ဳိးမဲ႔ေသာ သမၺပၸလာပ စကားေၿပာဆုိမိၿခင္း ။
၄ ။ ၾကမ္းတမ္းယုတ္မာေသာ ဖရုသ၀ါစာ စကားကုိေၿပာမိၿခင္း ။
၅ ။ ေသဆုံးပါက အပါယ္သုိ႔ လားရၿခင္း ။

ခႏၶာငါးပါးေပၚရာ ဒြါရေၿခာက္ခု

၁ ။ စကၡဳဒါြရ - မ်က္စိအၾကည္ ၊

၂ ။ ေသာတဒါြရ - နားအၾကည္ ၊

၃ ။ ဃာနဒြါရ - ႏွားေခါင္းအၾကည္ ၊

၄ ။ ဇိ၀ွါဒါြရ - လွ်ာအၾကည္ ၊

၅ ။ ကာယဒြါရ - ကိုယ္အၾကည္ ၊

၆ ။ မေနာဒြါရ - စိတ္အၾကည္ ၊

ကုသိုလ္ (၁၀) ပါး

၁ ။ ဒါန = ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ လွဴဒါန္းၿခင္း ။

၂ ။ သီလ = သီလေဆာက္တည္ၿခင္း ။

၃ ။ ဘာ၀နာ = သမထ ၀ိပႆနာပြား မ်ားၿခင္း ။

၄ ။ အပစာယန = အနႏ ၱငါးၿဖာအား ရုိေသၿခင္း ။

၅ ။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ = အနႏ ၱငါးၿဖာ၏ အမွဳ ၾကီးငယ္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ။

၆ ။ ပတိၱဒါန = မိိမိၿပဳေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳကုိ တစ္ပါးသူအား အမွ်ေ၀ၿခင္း ။

၇ ။ ပတၱာႏုေမာဒနာ = သူတစ္ပါးၿပဳေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳကုိ ၀မ္းေၿမာက္စြာ သာဓု

ေခၚၿခင္း ။

၈ ။ ဓမၼႆ၀န = တရားေတာ္ကုိ နာၾကားၿခင္း ။

၉ ။ ဓမၼေဒသနာ = တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားၿခင္း ။

၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ = နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေၿဖာင္႔မွန္ေသာ အယူူကုိယူၿခင္း ။

အဆင္းသာရွိ၍ ရနံ႔မရွိေသာ၊ တင့္တယ္လွပေသာ( ေပါက္ပြင့္စေသာ ) ပန္းသည္ ပန္ဆင္သူအား ရနံ႔တည္းဟူေသာ အက်ိဳးကိုမေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ( ပိဋကတ္ ) တရားေတာ္သည္ မလိုက္နာ မက်င့္ ၾကံသူအား အက်ိဳးကိုမေဆာင္ႏိုင္ကုန္။

ဆတၱပါဏိဥပါသကာ၀တၳဳ၊ ပုဖၸ၀ဂ္၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္
ျပည့္စံုေသာ သီလရွိကုန္ေသာ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ ( ဥာဏ္ျဖင့္ ) သိ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ ေသာ ထိုသူတို႔၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္းကို မာန္နတ္သည္ မသိမေတြ႔ မျမင္ႏိုင္ေပ ။

(ေဂါဓိကေတၱရ၀တၳဳ ၊ ပုပၹ၀ဂ္ ၊ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္)

အျပစ္ေဖာ္ျပ ႏိွမ္႔ခ်ဆံုးမေလ႔ရွိေသာ ပညာရွိအား ျမွဳပ္ထားေသာေရႊအိုးကို ေျပာၾကားလာသူကဲ႔သို႔ ထင္မွတ္႐ႈၾကည့္၍ ဆည္းကပ္ရ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာပညာရွိကို ဆည္းကပ္ေသာသူအားျမတ္၏။ မယံု႔ည့ံေပ။

(ဓမၼပဒ - ရာေတၴရ၀တၴဳ)

႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ႐ႈပြားဘို႔ရာ၊ ဘာမ်ား၀န္ေလး၊ သင္ေငးေနတာ၊ ေန႔ရက္လျဖဳန္း၊ ေသဆံုးေတာ႔ မွာ၊ သင့္ဘ၀ သင္မွအားမနာ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ကုသိုလ္မယူ၊ အသက္႐ွဴ ၊ ထိုသူေသ၍ ေနေတာ႔သည္။
အကုသိုလ္ယူ၊ အသက္႐ွဴ၊ သူလည္းေသ၍ ေနေတာ႔သည္။
ကုသိုလ္ပဲယူ၊ အသက္႐ွဴ ၊ ထိုသူမေသ ရွင္ေတာ႔သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ

၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရာ၌...

ျဖစ္ေအာင္ျပဳက ေလာဘတဏွာ၊ ပ်က္ေအာင္ျပဳက ေဒါသအာဂ၊ မသိျငား ျဖစ္ပြားအ၀ိဇၨာ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ
မလုပ္မေျပာ၊ လုပ္မွေျပာ၊ သေဘာစင္လွေစ။
အေျပာသာခ်ဲ႕၊ အလုပ္မဲ႔၊ ကဲ႔ရဲ႕မလြတ္ေခ်။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္တိပိဋက-ဓမၼဘ႑ာဂါရိကမင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံကို ျပဳၾကကုန္သည့္ ပညာမဲ႔ကုန္ေသာ သူမိုက္တို႔သည္ မိမိသည္ပင္ ရန္သူကဲ႔သို႔ျဖစ္၍ သံသရာ၌ က်င္လည္ၾကရကုန္၏။

(ဓမၼပဒ-သုပၸဗုဒၶကု႒ိ၀တၴဳ)

ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာတုန္းက၊ ေနာက္ဆံုးအထိ ပါရမီ လူနတ္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေရးမို႕၊ အသက္ေပးလို႕ ျဖည့္ခဲ႔သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာအတြက္ေတာ႔၊ ငါပါအသက္ ဆံုးေစမည္။ စိတ္မပ်က္ေပါင္ ခုလိုေတြးလို႕၊ ကုသိုလ္ေရးမို႕ ႀကိဳးစားမည္။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာဂႏၶာ႐ံု ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္မေ႔ရြေပမယ္႔... ပုဂံကိုေက်ာခိုင္းၿပီး ေျပးရင္ေတာ႔ ့ ဘယ္ေတာ႔မွ မေရာက္ဘူး မွတ္ပါ။

ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရာလကၤာရ
စစ္ကိုင္းတံတား အေလွ်ာက္မခက္ အေဆာက္ခက္။ လယ္လုပ္မခက္ လယ္တည္ခက္။ အက်င့္မခက္ မသိခက္။

ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ

ကိေလသာရန္သူတို႔ကိုတက္ညီလက္ညီျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရေသာ(ဗိုလ္-ဣေျႏၵ)ငါးပါး...

သဒၶါက အထုပ္ ။
၀ီရိယက အလုပ္ ။
သတိက အခ်ဳပ္္ ။
သမာဓိက အအုပ္ ၊၊
ပညာက အဟုတ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္တိပိဋကဓရ- ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

၀ိပႆနာ ႐ႈပြားရာ၌...

လူလည္း မဆင္းရဲ၊ စိတ္လည္း မဆင္းရဲ၊ ဥာဏ္ေတာ႔ ဆင္းရဲတယ္။ ၀ိပႆနာ႐ႈ မွတ္ေနစဥ္- ၀ိပႆနာ ႐ႈလို႕ေကာင္းလိုက္တာဆိုရင္ တဏွာ၊ ငါ႐ႈႏိုင္တယ္၊ ငါျမင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မာန၊ ငါ႐ႈေနတယ္ဆိုရင္ ဒိ႒ိ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ အထူးသတိျပဳပါ။

“ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ”


သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔အား အႀကိမ္တစ္ရာ ေပါင္းေသာ္လည္း ဘာမွ ေက်းဇူးမမ်ားႏိုင္ေပ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ခႏၶာ၏ အျဖစ္-အပ်က္ ကို မျမင္ဘဲ အႏွစ္တစ္ရာ ရွည္ေနရတာထက္ အျဖစ္-အပ်က္ ကို ျမင္ၿပီး တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္တာက ျမတ္၏။။ ျဖစ္-ပ်က္မပါ သက္တစ္ရာ ေနတာအလကား။
ျဖစ္-ပ်က္ကိုျမင္ တစ္ေန ႔ပင္ လြန္လွ်င္ ထို႕ထက္အက်ိဳးမ်ား။

တစ္ဘ၀သာသနာက်မ္းျပဳဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ
ဆိုပိန္႕မညွာ၊ ေစ႔ေစ႔နာေလာ့၊ ဂဂၤါသဲမွ်၊ ပြင့္ကုန္ၾကသား၊ ဘုရားသာသနာ၊ ေခတ္အခါ၀ယ္၊ လူ႕ရြာနတ္၌၊ နင္ႀကံဳႀကိဳက္လည္း၊ အမိုက္မေခြၽ ၊ အလိုက္ေန၍၊ အေျခမႀကီး၊ အခ်ီးႏွီးလွ်င္၊ ယီးတီးေယာင္ေတာင္၊ ခုတိုင္ေအာင္တည့္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ မသိမိုက္သည္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ သိမိုက္ထက္ ပို၍ ကန္း၏။
တတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ မတတ္မိုက္သည္ မတတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ တတ္မိုက္ထက္ ပို၍ ကန္း၏။

(ဓမၼနီတိကထာ)
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
သီလရနံ႔ ေမႊးပ်ံ႕ႀကိဳင္စြာ၊
သီလဆင္တိုင္း ႐ႈတိုင္းလွပါ၊
သီလေစာင့္ျငား မလားပါယ္ရြာ၊
ျမတ္သီလ စိတ္ခ်ကိုးကြယ္ရာ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ဓေမၼာ ဟေ၀ ရကၡတ ဓမၼစာရီ
- တရားကို ေစာင့္ေရွာက္သူကို တရားက ျပန္၍ ေစာင့္ေရွာက္၏။

ျမတ္ဗုဒၶ
လူတိုင္း၌ ေမြးကတည္းက ပါလာေသာ “ဓားမႀကီး”တစ္လက္ ရွိ၏။
၎ကို အသံုးျပဳတတ္က အသံုး၀င္ေပမယ္႔ အသံုးမျပဳတတ္က မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ျပန္၍ ခုတ္သတ္တတ္၏။ ထို “ဓားမ”သည္ကား လက္ႏွစ္လံုးခန္ရွိေသာ ပါးစပ္ေပါက္ျဖစ္၏။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ] စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတရားေတာ္ မွေကာက္ႏႈတ္၏။

မိမိ၏စိတ္ကို သမာဓိ(တည္ၾကည္ေအးခ်မ္းမႈ) ျဖစ္ေစရန္...

အျခားသူမ်ား၏ အျပစ္မ်ားကို မၾကည့္ရာ၊ အျခားသူမ်ား၏ ထိုထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳ မျပဳကိုလည္း
မၾကည့္ရာ။ - မိမိ၏ ေကာင္းမႈ ျပဳသည္ မျပဳသည္ကိုသာ ၾကည့္ရာ၏။


(ဓမၼပဒ-ပါေ၀ယ်က၀တၴဳ)
ကိုးကြယ္ရာမွားျခင္းသည္ အမွားတကာတို႔တြင္ အမွားဆံုးေသာမွားျခင္း ျဖစ္၏။

ဆရာႀကီးဦေရႊေအာင္ မဟာ၀ိဇၨာ(သကၠတ) ၊ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ (သာသနာျပဳဘြဲ႕)
လိုခ်င္လွ်င္ ဆင္းရဲသည္။ မလိုခ်င္လွ်င္ ခ်မ္းသာသည္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န
တစ္စတစ္စ၊ စြန္႕၀ံ႔မွလွ်င္... ဘ၀ေနာက္ေႏွာင္း၊ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏။

ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ

ျမတ္ဗုဒၶက ဂါမဏိအား ဤသို႕ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလ၏-

“ဂါမဏိ- လြန္ေလၿပီးေသာအခါက သတၱ၀ါတို႕သည္ မကင္းေသာ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ရွိကုန္၏။ ယင္းတို႕ျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ကုန္၏။ ကေခ်သည္ သည္ထိုသတၱ၀ါတို႕အလယ္သို႕ ၀င္၍ ထိုသတၱ၀ါတို႕အား လြန္စြာႏွစ္သက္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ မိုက္မဲေတြေ၀ျခင္းငွာ တပ္ႏွစ္သက္ေစတတ္ေသာအာ႐ံု၊ မိုက္မဲေတြေ၀ေစတတ္ေသာ အာ႐ံုတို႕ကို အနီးသို႕ ေဆာင္၏။ ထိုကေခ်သည္
မိမိလည္းလြန္စြာေမ႔ေလ်ာ႔လ်က္သူတစ္ပါးတို႕ကိုလည္း လြန္စြာေမ႕ေလ်ာ႔ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ေသသည္မွေနာက္၌ ပဟာသ အမည္ ရွိေသာငရဲ ၌ျဖစ္ရ၏” ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

(သံယုတ္ပါဠိေတာ္)

အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု...

(၁) အရက္ေသစာေသာက္စားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၂) ညအခါ အခါမဲ႔လည္ပတ္သြားလာရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၃) ပြဲလမ္းသဘင္၊ ဗြီဒီယို၊ ႐ုပ္ရွင္္ ၾကည့္႐ႈရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၄) ေလာင္းကစားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
ဤအဂၤါ (၄) ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု၊ အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု ဟု ေခၚသည္။

(သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္)
ေလာကဒဏ္ရာ၊ ကိုယ့္သာနာ၊ စိတ္မွာ မနာႏွင့္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက