ေလာကဒဏ္ရာ၊ ကိုယ့္သာနာ၊ စိတ္မွာ မနာႏွင့္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက

1 comment:

venkawwida said...

လာလည္သြားပါတယ္

ဆိုက္ေလးကေကာင္းပါတယ္

ဒီ template ကုိ ဘယ္နားကယူထားလဲ

သိခ်င္ပါတယ္

ေမးပို႔ေပးပါ

ဘုန္းဘုန္း