တစ္ေယာက္စကား၊ တစ္ေယာက္နားမွာ၊ မခါးရေအာင္၊ သတိေဆာင္၍၊ ေမာင္တို႔ဆိုေလ၊ ပ်ားသကာသို႔ ခ်ိဳလွေစ၊၊မေတြ႕ခိုက္ရန္၊ မက်ဴးလြန္ႏွင့္၊ မ်က္မာန္ေဒါသ၊ မထြက္ရေအာင္၊ မာန္မာနကို ခ်ဳပ္ၾကေလ၊၊ေသႏွင့္အရက္၊ စီးပြားပ်က္ကို၊ တစ္စက္ကယ္မွ်၊ မေသာက္ၾကႏွင့္၊ ေရွာင္ၾကပါေလ၊ ရွင္ေတာ္ေဟာသည့္ အဆိပ္ေရ၊၊ရွင္မဟာရ႒သာရ

နိ၀ါေတာစ မဂၤလာ

မာန္မာနၾကြယ္၊ ထိုသူ၀ယ္၊ မ်ိဳးႏြယ္ညံ့မည္ဆို။
ထိုက္သူ႐ိုက်ိဳး၊ မာန္ကိုခ်ိဳး၊ အမ်ိဳးျမတ္သကို။
ေျခသုတ္ပုဆိုး၊ ေျမြစြယ္က်ိဳးလား၊ မလႊားမပ၊ စိတ္ကိုခ်၊ မုခ်မဂၤလာ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး