အျပဳ၊ အဖ်က္ဤႏွစ္ရပ္ကို ပိုင္းျခားထင္ထင္သိျမင္ပါေလာ့..၊

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟုခံယူလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မိမိတုိ႔သည္ အမွန္တရားကိုသာ ခြန္အားသတၱိျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံလ်က္ အမွန္တရားကိုသိျမင္ေရး အတြက္ တက္စြမ္းသမွ်ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ဟု စိတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တရား (သစၥာတရား)မ်ား၊ ထုိတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဟာၾကားသြားေသာ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေဟာၾကားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္သာ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္သည္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းလက္ခံၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလ်င္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ


ကလြဲၿပီး အျခားေသာ အယူမ်ားကို အားထားေနစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ လူေတြက လတ္တေလာ အဆင္ေျပမႈကို လုိလားေသာေၾကာင့္ အျခားအယူအဆမ်ားလုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ထုိသူမ်ိဳးမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ကမၼႆကတသမာဒိ႒ိ ကိုပင္မရွိတာ ျဖစ္သြားပါမည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တရားေတြကို မိမိတုိ႔လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပင္ မိမိ၏တန္ဖုိးကုိ ျဖတ္ရာေရာက္ပါသည္။ လူေတြ၏ ယံုၾကည္မႈေတြမွာ အတုေယာင္ေတြ လြမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အမွားမ်ားစြာျဖစ္ၾကရသည္။ အားလံုးကိုအေသးစိတ္ေျပာရရင္ ေျပာလို႔မဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀င္းသိန္းဦး ေရးသားေသာ “ေရွးဘ၀ ေနာက္ဘ၀ ဗုဒၶမေ၀ဖန္” စာအုပ္မွ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္႐ႈသိေသာ အသိအနည္းငယ္ကိုသာ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

ယခုတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအားရွည္စူး၍ တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚတြင္ ဘုိးေတာ္၊ ဘေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ အစ္မေတာ္ အမည္ခံ ၀ိဇၨာဓိုလ္ႏွင့္ နတ္မ်ားက ဘုရား ႏွင့္စင္ၿပိဳင္ အကုိးကြယ္ခံေနၾကသည္မွာ အျမင္မေတာ္မလွပါဘူး။ သူတုိ႔အားကိုးကြယ္သူအခ်ိဳ႕ ကေျပာၾကသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုဘ၀မွာပင္ ၀ိပႆနာလမ္းကိုလုိက္၍ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ပါက မဂ္ဉာဏ္၊ ဖုိလ္ဉာဏ္ကို လ်င္ျမန္စြာရၿပီး နိဗၺာန္အားမ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အ၀ိဇၨာလႊမ္း၍ မသိနားမလည္ မုိက္မဲၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါအေပါင္းကို သနားသက္ညွာလွသျဖင့္ ထုိက္သင့္သူတုိ႔အား ကယ္တင္ေစာင္မရင္း သာသနာျပဳေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါတုိ႔အေပၚ မိဘ၊ ဆရာသမားသဖြယ္ ေစာင့္မၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားျဖစ္၍ အနေႏၲာအနႏၲဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူုတို႔အား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ထုိက္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။ (ဤေနတြင္သတိျပဳရန္မွာ ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္ အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါးတုိ႔၏ ကြဲျပာျခားနားမႈ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အေနႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ထုိက္သည္မွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သံုးပါးသာ လွ်င္ျဖစ္သည္။ ေနာက္လူတုိ႔က မိဘႏွင့္ဆရာေပါင္းထည့္ကာ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ေသာ္လည္း ရတနာသံုးပါးႏွင့္တန္းတူထား ကိုးကြယ္ရန္မဟုတ္ေပ)။

မိဘႏွင့္ဆရာသမားတုိ႔အား ေက်းဇူးရွင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ သားသမီးက်င့္၀တ္၊ တပည့္က်င့္၀တ္တုိ႔ႏွင့္အညီ အရိုအေသေပး၊ အလုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္တန္းတူထား၍ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ရန္ကား မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္၄င္းတုိ႔ေျပာသလို သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ကယ္ တင္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္ပဲ ထားဦးေတာ့၊ စစ္မွန္ေသာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ကား ရတနာျမတ္သံုးပါးႏွင့္ တန္းတူထား၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။

တရံေရာအခါက ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ၀ိဇၨာဓိုလ္တစ္ဦးသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ မိဖုရားႀကီးအေဆာင္ေတာ္သို႔ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ျဖင့္၀င္ေရာက္ကာ ကာမဂုဏ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ထုိကိစၥကုိ မင္းႀကီးသိရွိသြားသျဖင့္ ၄င္းအားလိုက္လံဖမ္းဆီးေစခဲ့ရာ ၀ိဇၨာဓိုလ္သည္ ရဟန္းအသြင္ေဆာင္၍ သုသာန္အတြင္း၌ ညာေျခတစ္ဖက္တည္းႏွင့္ရပ္ကာ မႏၲာန္ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ရင္း ေနကိုရွိခိုးဟန္ျပဳေနေလသည္။ ထုိရဟန္းတုအား မင္းခ်င္းမ်ားက လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ၀ိဇၨာဓိုလ္ တန္ခိုးျဖင့္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရဟန္းစစ္ႏွင့္ ရဟန္းတုမခြဲျခားတက္ေသာ ျဗဟၼဒတ္မင္းသည္ ရဟန္းမွန္သမွ် မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္ေစသျဖင့္ ရဟန္စစ္မ်ားပါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရရာ ကိုးကြယ္ရာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရဖူးသည္။ (၀ိဇၨာဓရဇာတ္၊ ဆကၠ နိပါတ္၊ ဇာတက၀တၳဳ။)

ဤသည္ကား ၀ိဇၨာဓိုလ္ဆုိတိုင္း ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္လိုသူမ်ားအတြက္ သတိျပဳစရာ သာဓက တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၀ိဇၨာဓိုလ္ဆုိသူမ်ားသည္ သတၱ၀ါအေပါင္းကို ကယ္တင္ရင္း ေနာင္ပြင့္မည့္ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေျမာ္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ကာလရွည္ၾကာစြာ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ သက္တမ္းကိုရွည္သည္ထက္ ရွည္ေအာင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ ေနၾကသည္ဟုလည္း ဆိုၾကျပန္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ပညာဉာဏ္ရွိသူတုိ႔ လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေသာ ဆင္ေျခတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အလိုအရမူ မတည္ၿမဲေသာ၊ ဆင္းရဲေသာ၊ အစုိးမရေသာ ဤေလာကမွ တစ္စကၠန္႔ေစာ၍ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ တစ္စကၠန္႔ေစာ၍ ခ်မ္းသာသုခရၿပီဟု မွတ္ယူရမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔မ်က္ေမွာက္၌ပင္ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရာ တရားစစ္တရားမွန္တုိ႔ ရွင္သန္ထြန္းကားေနပါလ်က္ မလိုက္နာမက်င့္ၾကံေသးဘဲ ေနာက္ဘုရားအပြင့္ကိုေစာင့္ဆုိင္းမည္ဆုိျခင္းမွာ ဉာဏ္ပညာနည္းေသာလုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သာသာသနာျပဳေနၾကသည္ဟု ေျပာေနၾကသူမ်ားသည္လည္း လူ“အ” မ်ားပင္ျဖစ္ေပမည္။

ဆရာေတာ္အရွင္သုမဂၤလက တရားထဲတြင္ ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘိုးမင္ေခါင္တုိ႔ အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္း ေဟာၾကားတဲ့အခါ၊ ထုိပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕တပည့္က သူတုိ႔ဆရာေတြဟာ ဗုဒၶါႏုႆတိပြား ေနတာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို အပါယ္ေရာက္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလားဟု ေလ်ာက္ၾကားသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္က သူတုိ႔ ဗုဒၶါႏုႆတိကို ႏွလံုးသြင္းၿပီးေသတယ္လို႔ အာမခံမလားေမးပါတယ္။ သူတုိ႔ယူဆထားတဲ့အယူကိုက မၿမဲတဲ့သေဘာ(အနိစၥ)ကို ၿမဲတယ္(နိစၥ) လို႔ယူဆထားတဲ့အတြက္ မိစာၦဒိ႒ိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မိစာၦဒိ႒ိတုိ႔၏ သြားရာသည္ အပါယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္အားထားရာ မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အားထားမႈမလုပ္သင့္ပါ။ မိမိတုိ႔ကုိ လြမ္းမိုးေနေသာ အ၀ိဇၨာ အမိုက္ေမွာင္ကို ဉာဏ္အလင္းျဖင့္ခြင္း၍ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါသည္။ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔သည္လည္း အားလံုး၏ အက်င့္ေပၚမွာ မူတည္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားမ်ားကို လုိက္နာ က်င့္သံုးေနၾကသ၍ သာသနာသည္လည္း တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာဆုိင္ရာ သာသနိကအေဆာက္အအံုတခ်ိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာၾကသည့္ ဘုိးေတာ္၊ ဘေတာ္၊ မယ္ေတာ္ မ်ားကိုဤအတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္ေနပါက မသင့္ေတာ္ပါ။ လူတုိင္းကိုသိေစခ်င္ပါသည္။ အသိတရားကိုလည္း က်င့္ေစခ်င္ပါသည္။


“စာဖတ္သူမ်ား အသိအျမင္တုိးပြားကာ သာသနာအက်ိဳး၊ မိမိအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ”


“သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္တရားျမတ္ လႊမ္းပတ္ကမာၻတည္ေစေသာ္..”