ေရွးေဟာင္းျမန္မာက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ လူတို႔၏အညစ္အေၾကး(၉) မ်ိဳး...

(၁) အမ်က္ထြက္ျခင္း။
(၂) ေက်းဇူးမသိတတ္ျခင္း။
(၃) ျငဴစူမနာလိုျခင္း။
(၄) သ၀န္တိုျခင္း။
(၅) လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းျခင္း။
(၆) စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ျခင္း။
(၇) လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း။
(၈) မတရားလိုခ်င္ျခင္း။
(၉) မွားေသာအယူရွိျခင္း။
ထို (၉) ပါးကို ေရွာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္္ လူမြန္လူုျမတ္ ျဖစ္မည္။

ပုထုဇဥ္ေတြ အားကိုးထိုက္တဲ႔ အပါယ္မက်ႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္(၇)မ်ိဳး...

(၁) ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ဆည္းကပ္ျခင္း။
(၂) ငါးပါးသီလၿမဲျခင္း။
(၃) အာ႐ံုဆြမ္း ၊ ေန႔ဆြမ္း ေန႔စဥ္မျပတ္လွဴဒါန္းျခင္း။
(၄) စာေရးတံမဲ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၅) ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္း။
(၆) ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းျခင္း။
(ရ) သံဃိကဒါနေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းျခင္း။

ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န

ဒါနျပဳရာ၌...

(၁) ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ မိမိခ်ည္းသာလွဴ ၊ သူတစ္ပါးတို႕အား မတိုက္တြန္း ၊ ထိုသူမ်ိဳး ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း၌စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အျခံအရံကားမရွိ။
(၂) ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေပးလွဴျခင္းမရွိ ၊ သူတစ္ပါးတို႔အားေပးလွဴရန္ တိုက္တြန္း ၊ထိုသူမ်ိဳး
ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ မိမိမူ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ မျပည့္စံု။ အျခံအရံကားေပါ၏။
(၃) ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေပးလွဴျခင္းမရွိ ၊ သူတစ္ပါးတို႕အားလည္း မတိုက္တြန္း မႏိႈးေဆာ္ ၊
ထိုသူမ်ိဳး ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ မိမိလည္း မခ်မ္းသာ။ အျခံအရံလည္းမရွိ။
(၄) ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းလွဴ ၊ သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ႏိႈးေဆာ္ ၊ ထိုသူမ်ိဳးျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌မိမိလည္း စည္းစိမ္ခ်မ္းသာရွိ
အျခံအရံလည္းေပါၾကြယ္၏။

(ဓမၼပဒ)

ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္း(၈)ပါး ...

(၁) ႐ုပ္နာမ္(၂)ပါး ၊ ခႏၶာ(၅)ပါးကို မသိျခင္း။
(၂) အ၀ိဇၨာဖံုးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ခႏၶာ ျဖစ္-ပ်က္ ကို မသိျခင္း။
(၃) ဖႆကို ဖႆျဖစ္တာဘဲလို႔ မျမင္ဘဲ ငါထိေတြ႔တယ္ဟူ၍ သိေနျခင္း။
(၄) ခႏၶာကို သူပဲ ၊ ငါပဲဲ ၊ ေယာက်ၤားပဲ ၊ မိန္းမပဲ စသျဖင့္ အမွတ္မွားေနျခင္း။
(၅) ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ငါပိုင္ငါစိုး ဟု ၾကံစည္မွားျခင္း။
(၆) ျဖစ္-ပ်က္ခႏၶာေတြကို ငါ ၊ သူတစ္ပါး ၊ေယာက်ၤား ၊ မိန္းမဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းမွားျခင္း။
(၇) မိတ္ေဆြမွားနဲ႔ ေပါင္းသင္းမွားျခင္း။
(၈) ဒိ႒ိ မကြာေသးတဲ႔ မွားတဲ႔ တရားကို နာမိျခင္း။
“ဤေလာက၌ ငါတို႔သည္ မုခ်မေသြ ေသဆံုးၾကရမည္သာျဖစ္၏...ဟူ၍ မသိၾကကုန္ေသာ သူမိုက္တို႔အတြက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ျငင္းခုန္ကြဲျပားျခင္းသည္ မေျပၿငိမ္းကုန္။ ထိုသို႔သိေသာ ပညာရွိတို႔အတြက္ကား ထိုသို႔သိျခင္းေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ျငင္းခုန္ ကြဲျပားျခင္းတို႔သည္ ေျပၿငိမ္းကုန္၏”...။...။

(ဓမၼပဒ-ေကာသမၺီရဟန္းမ်ား၀တၴဳ)