ပုထုဇဥ္ေတြ အားကိုးထိုက္တဲ႔ အပါယ္မက်ႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္(၇)မ်ိဳး...

(၁) ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား ဆည္းကပ္ျခင္း။
(၂) ငါးပါးသီလၿမဲျခင္း။
(၃) အာ႐ံုဆြမ္း ၊ ေန႔ဆြမ္း ေန႔စဥ္မျပတ္လွဴဒါန္းျခင္း။
(၄) စာေရးတံမဲ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၅) ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴျခင္း။
(၆) ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းျခင္း။
(ရ) သံဃိကဒါနေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းျခင္း။

ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န

No comments: