“၀ါကၽြတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္၀ိုင္း”

အရွင္အာစာရလကၤာရ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “၀ါကၽြတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္၀ိုင္း” တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

မိဘေမတၱာ သားလိမၼာ၊

အရွင္သုဇာတ ေဟာၾကားေသာ “မိဘေမတၱာ သားလိမၼာ” တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ ၁ နာရီပဲ ေဟာၾကားထားတာပါ။ စာဖတ္သူမ်ား နာၾကားကုသိုလ္ယူႏိုင္ေစရန္ ဓမၼဒါနျပဳအပ္ပါတယ္။ ဘေလာ့မွ ဓမၼေတးသီခ်င္းကို ညာဘက္အစြန္ဆံုးေကာ္လံ “ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဘုရားခန္းပံုမွာ ပိတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။