ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမႏွင္႔အညီ ေနထုိင္ၿခင္း

၁ ။ မည္သူ႔အေပၚတြင္ မဆုိ အရင္းအဖ်ား မခြဲၿခားဘဲ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္း ထားပါ။

၂ ။ ေကာင္းေသာ ဣဌာရုံႏွင္႔ ေတြ႔ေသာအခါ လြန္စြာ၀မ္းသာအားရ ေသာမနႆ ေလာဘ

မၿဖစ္ပါႏွင္႔။

၃ ။ မေကာင္းေသာ အနိဌာရုံႏွင္႔ ေတြ႔ေသာအခါ၌လည္း ၀မ္းနည္းပက္လက္ မႏွစ္သက္ေသာ

ေဒါမနႆ ေဒါသ မၿဖစ္ပါႏွင္႔။

၄ ။ မိမိပိုင္ မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မတရား ပုိင္ဆုိင္လုိ႔သည္႔ မတရားရယူလုိသည္႔

ေလာဘ မထြက္ပါႏွင္႔။ ေရာင္႔ရဲပါ၊ တင္းတိမ္ပါ၊ ဆင္းရဲသည္ကုိ ဂုဏ္ယူပါ။ မတရား

ခ်မ္းသာတာကုိ ဂုဏ္မယူပါႏွင္႔။

၅ ။ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ မညွဥ္းဆဲပါႏွင္႔၊ မႏွိပ္စက္ပါႏွင္႔၊ကာယ အားၿဖင္႔၊ ႏွဳတ္အားၿဖင္႔၊စိတ္အားၿဖင္႔

မညွဥ္းဆဲပါႏွင္႔။

၆ ။ သတၱ၀ါအားလုံး မိမိႏွင္႔ ထိေတြ႔သိရွိသူ၊ မိမိႏွင္႔ ထိေတြ႔သိရွိၿခင္း မရွိသူ၊ မိမိအား ခ်စ္ခင္လုိလား

သူ၊ မိမိအား မုန္းတီးစက္ဆုပ္သူ၊ မိမိအားခ်စ္လည္းမခ်စ္၊ မုန္းလည္းမမုန္း အလယ္အလတ္

သေဘာရွိသူ အားလုံးအေပၚ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာ မိမိႏွင္႕ထပ္တူၿဖစ္ေသာ ေမတၱာထားရွိပါ။

၇ ။ လိမ္ညာ မုသားစကားေၿပာၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။

၈ ။ မည္႔သည္႔စိတ္ၿဖင္႔ ၿဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေစလုိ၍ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဆုိးေစလုိ႔၍ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဖရုသ၀ါစာတည္း

ဟူေသာ ဆဲဆုိၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၉ ။ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ကြဲသြားေအာင္ ကုန္းတုိက္ေသာ၊ ရန္တုိက္ေပးေသာ ပိသုဏ၀ါစာ စကားကုိ

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၁၀။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ လူဖ်င္းလူေပါ႔တုိ႔ နားေထာင္၍ ေကာင္းရုံသာ ၿဖစ္ေသာ

( အနက္အဓိပၸာယ္မရွိ ၊ အက်ဳိးမရွိေသာ) အပ်က္အေခ်ာ္ ေပ်ာ္ရုံသာၿဖစ္ေသာ သမၨပၸလာပ

စကားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဟုိစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ ပါ၀င္ကာ အာလာပ သလႅာပ ဗရုတ္သုတ္ခ

မဟုတ္က ဟုတ္ကစကားမ်ား မေၿပာပါႏွင္႔။

၁၁။ ဆုိေရးရွိက ဆုိသည္႔စကားကုိ နားခံသာေအာင္၊ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ သာယာေပ်ာင္း

ညင္းစြာ ေၿပာဆုိပါ၊ လူပုံအလယ္တြင္ အရွက္ကြဲေစၿခင္း၊ ေဒါသတၾကီး ၿပဳမူ ေၿပာဆုိၿခင္းတုိ႔မွ

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၁၂ ။ ငါးပါးသီလကုိ ၿမဲၿမံစြာ က်င္႔ၾကံအားထုတ္ပါ။

၁၃ ။ သရဏဂုံသုံးပါးကုိ တည္ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာ၊ ေမတၱာဘာ၀နာကုိပြားပါ။

၀ိပႆနာလမ္းသို႔ တက္လွမ္း ႏူိင္ပါေစ။

၁၄ ။ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ကုိ ဆည္းကပ္ပါ။

၁၅ ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားတုိ႔ကုိ ၾကားနာမွဳမ်ားပါ။

၁၆ ။ အစဥ္ ၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းေသာ စိတ္ကုိၿမွဳပ္ႏွံထားပါ။

၁၇ ။ ေလာကုတၱရာတရားေတာ္တြင္ စိတ္ကုိ ၿမွဳပ္ႏွံထားပါ။

၁၈ ။ * ခႏီ ၱစ သည္းခံၿခင္းတရားကုိ မေမ႔မေလ်ာ႔ေလႏွင္႔။

* ရန္ကုိရန္ခ်င္း မတုံႏွင္းႏွင္႔ ။

* ေမတၱာၿဖင္႔သာ ရန္ကုိ ေအာင္ႏူိင္ရာ၏ ။

၁၉ ။ ကာယ၊ ၀စီ၊ မေနာအားၿဖင္႔ ၿပဳမွဳလွဳပ္ရွား ေၿပာဆုိမွဳ၊ ၾကံစည္ေတြးေတာမွဳ မွန္သမွ်သည္

သင္႔မသင္႔ ေလ်ာ္မေလ်ာ္၊ အခ်ိန္အခါ ဟုတ္ မဟုတ္၊ ေၿပာလွ်င္ဘာၿဖစ္မလဲ၊ မေၿပာလွ်င္

ဘာၿဖစ္မလဲ၊ ဆင္ၿခင္ၿပီးမွ ေၿပာသင္႔၏၊ လုပ္သင္႔၏ ၊ စဥ္းစားသင္႔၏။ အက်ဳိးအၿပစ္ ေ၀ဖန္

ၿပီးမွ လုပ္သင္႔၏ ။ စိတ္ေနာက္ကုိပါ၊ အခၽြန္းမရွိ၊ ပညာမရွိ မၿပဳမူသင္႔။

၂၀ ။ ဇေကာဓေမၼာ ဟူသည္႔အတုိင္း မိမိစိတ္ကုိ ေစာင္႔ထိန္းမွသာ တရားလည္းရ၊ လူေကာင္း

သူေကာင္းလည္းၿဖစ္၊ ယခုဘ၀တြင္ေရာ၊ သံသရာတြင္ပါ ခ်မ္းသာသုခ ရႏူိင္သည္။

နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း၊ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရားကုိ က်င္႔ၾကံ အားထုတ္ႏူိင္ပါေစ။

၂၁ ။ စိတ္ကုိ ေမတၱာၿဖင္႔ ထုံမြမ္းပါေလ။

၂၂ ။ မိမိစိတ္ကုိ အစဥ္ သတိၿဖင္႔ ကပ္ထားပါေလ မလြတ္လုိက္ပါႏွင္႔။ စိတ္ဟူသည္ ၿဖန္႔က်က္တက္

ေသာ သေဘာရွိ၏။