သရဏဂံုပ်က္သည္ဆိုရာ၀ယ္

ယံုၾကည္ျခင္း ( belief ) ဆိုရာတြင္ ရတနာသံုးပါးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ေသာ တရားကို သဒၶါတရား ယံုၾကည္ျခင္း ( belief ) ဟုဆိုပါသည္။ ထိုမွတပါးေသာ ယံုၾကည္မႈ နတ္၊ ၀ိဇၨာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ စေသာာ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္မဟုတ္ေသာအရာမ်ားအေပၚ၌ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖင့္ ကိုးကြယ္ လွ်င္သရဏဂံုပ်က္စီးပါသည္။ ေသဆံုးေသာအခါတြင္လည္း သရဏဂံံုပ်က္စီးသည္။ သို႕ေသာ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိအလိုေလာဘေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆည္းကပ္လွ်င္ သရဏဂံု ညိႈးႏြမ္းပါသည္။ သရ ဏဂံုမတည္သူသည္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မျဖစ္ထိုက္ေပ။ သရဏဂံုတည္ပါ၏ ဟုလည္းဆိုေသး၊ တစ္ျခားေသာကိုး ကြယ္ရာအစစ္မဟုတ္သည္မ်ားကိုလည္း ဆည္းကပ္ပါသည္ဆိုသူသည္မိမိကာမပိုင္ရွိပါလွ်က္ ေနာက္ တစ္ ေယာက္ကို မ်က္ေစာင္းထိုးသူပမာ ရြံရွာဖြယ္အတိျဖစ္ပါ၏။
.........................................................................................................................................

အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာတြင္အပါယ္မလားေလာက္ေအာင္ ကုသိုလ္ အားႀကီးမားလွသျဖင့္ ေသာတာပန္ ႏွင့္တူ သည္ဟူ၍ပင္ ဖြင့္ဆိုထားေသာကုသိုလ္ ၆ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ_
၁။သရဏဂံုသံုးပါးကိုမတုန္မလႈပ္သက္၀င္ယံုၾကည္၍သရဏဂံုတည္သူ။
၂။ငါးပါးသီလၿမဲသူ။
၃။မည္သည့္ရက္ဟုသတ္မွတ္၍စာေရးတံမဲျဖင့္ဆြမ္းအျမဲလွဴသူ။
၄။၀ါဆိုသကၤန္းလွဴသူ။
၅။ေရတြင္းေရကန္တူး၍လွဴသူ။
၆။ေက်ာင္းေဆာက္လွဴေသာသူ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထိုကုသိုလ္ေျခာက္မ်ိဳးတြင္ သရဏဂံု ကုသိုလ္က ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေနျခင္းမွာ ကုသိုလ္စြမ္းအား အႀကီးဆံုးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။