ျမတ္ဗုဒၶ၏သာသနာကား ပင္လယ္ၾကီးႏွင့္တူ၏

သမုဒၵရာေရလႈိင္းေတြ ပုတ္ခတ္လိုက္တိုင္း ရတနာေတြဟာ သမုဒၵရာ၏ အနက္႐ႈိင္းဆံုးေနရာသို႕ ေရာက္ရသလို စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔သည္လည္း ေလာကဓံတို႔ႏွင့္ၾကံဳရေလေလ သာသနာ၏

အနက္႐ႈိင္းဆံုးမဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္သို႔တုိင္ေအာင္ၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ၾကေလ၏။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ဆင္းရဲဒုကၡ မက်ေရာက္ႏူိင္ၿခင္းတရား


၁ ။ အမ်က္ေဒါသကုိ စြန္႔ပယ္ၿခင္း ။

၂ ။ မာနကုိ စြန္႔ပယ္ၿခင္း ။

၃ ။ သံေယာဇဥ္ အားလုံးကုိ ေက်ာ္လြန္ၿခင္း ။

၄ ။ နာမ္ရုပ္၌ တြယ္တာကပ္ၿငိမွဳ မရွိၿခင္း ။

၅ ။ ေၾကာင္႔ၾကမွဳ မရွိၿခင္း ။