ျမတ္ေသာအက်င့္သီလမရွိဘဲ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွင္ေနရတာထက္ ျမတ္ေသာအက်င့္သီလရွိၿပီး တစ္ရက္မွ် အသက္ရွင္ေနရတာက သာ၍ျမတ္၏။

(ဓမၼပဒ)
လူမိုက္တစ္ေသာင္း ၊ ခ်ီးမြမ္းေရွာင္းလည္း ၊ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ၊ ျပစ္တင္ေၾကာက္ေလာ႔။

(မဃေဒ၀လကၤာ)