မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊

သာသနာထြန္းကားရာ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ပါးေသာ ဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ႕ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ႏွစ္(၁၀၀)၀န္းက်င္ သာသနာေတာ္ ညွိဳးႏြမ္းခဲ့မႈအေပၚ အေၾကာင္းခံၿပီး သာသနာႏွစ္ (၂၄၉၈)တြင္ သဂၤါယနာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္မွာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေမးခြန္းမ်ားကို မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးက ေျဖဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဆ႒မအၾကိမ္ သဂၤါယနာတင္ၿပီးမွ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို စာအုပ္မ်ားတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္၏ ဘုရားေလာင္း ဘ၀မွ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ သာသနာထူေထာင္ၿပီး သာသနာျပဳေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဘုရားရွင္၏ သာ၀ကမ်ား၊ သားေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ သာသနာျပဳလာခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၏ ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ မေမ့အပ္ပါဘူး။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱသာရာ ဘိ၀ံသ ၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ေထ႐ုပၸတၱိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေရာက္လာၾကတဲ့ ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတာ္တုိ႔၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို ပိုမိုသိရွိကာ တရားေတာ္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။