ရွစ္ပါးသီလေပးျခင္း၊

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားခ်ီးျမွင့္ေသာ ရွစ္ပါးသီလေပး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္မွာ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္လိုသူမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး သက္ရွိထင္ရွားရွိသလို အာ႐ံုျပဳၿပီး သီလေတာ္ကုိ ခံယူ ေဆာက္တည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိလည္း ေရးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱ၀ါအားလံုး သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာႏုိင္ၾကသျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သြားရာ နိဗၺာန္သို႔တုိင္ေအာင္ ေရာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။


စိတ္၊

ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “စိတ္” ဆုိတဲ့ တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား ႏွစ္သစ္မွာ တရားေတာ္မ်ား နာယူက်င့္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။