သံေ၀ဂရင့္သန္ပြားမ်ားႏုိင္ပါေစ

မိမိေသရမည္ကို မၾကာမၾကာ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ေပးျခင္း အားျဖင့္… စိတ္ဓာတ္ကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစသည္။ အျမင္မွန္ကန္ေစသည္။ မာန္မာနေလ်ာ့နည္းေစသည္။ လူတုိင္းကို မိမိက တန္းတူဆက္ဆံသည္။ ခင္မင္သူတုိးပြားေစသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ပ်က္စီးမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခါ စိတ္တုန္လႈပ္မႈ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း မၾကာမၾကာ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ပါ…
“တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ငါလည္းေသရမည္။ ငါ႔မိဘမ်ားလည္းေသရမည္။ ငါ႔သား၊ ငါ႔သမီးေတြလည္း ေသရမည္။ ငါ႔ညီကိုေမာင္ႏွမေတြလည္း ေသရမည္။ ငါ႔ေဆြမ်ိဳး ေတြလည္း ေသရမည္။ ငါ႔သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြလည္း ေသရမည္။ ငါ႔ ထက္ႀကီးသူေတြလည္း ေသခဲ့ၿပီ။ ငါနဲ႔ရြယ္တူေတြလည္း ေသေနၾကဆဲ၊ ငါ႔ထက္ ငယ္သူေတြလည္း ေသေနၾကတယ္”