ေဒ၀ဒတ္ ဘုရားရွိခိုး

ဣေမဟိ အ႒ီဟိ တမဂၢပုဂၢလံ၊
ေဒ၀ါတိ ေဒ၀ံ နရဒမၼ သာရထႎ ။
သမႏၲ စကၡံဳ သတပုည လကၡဏံ၊
၀ါေတဟိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂေတာသၼိ။
အဂၢပုဂၢလံ - ကမာၻအလံုးတြင္ အသာဆံုးပုဂၢိဳလ္တည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ။ ေဒ၀ါတိေဒ၀ံ - နတ္အေပါင္းတို႔၏ ဦးေခါင္းညြတ္လွ်ိဳး ခုိကုိးရာအစစ္ နတ္မင္းလင္းျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ။ နရဒမၼသာရထႎ - ဆံုးမရန္ႀကံဳ မ်ားဗိုလ္ပံုကုိ စံုလင္စြာ သင္ေပးလ်က္ ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမေတာ္မူေပထေသာ ။ သမႏၲစကၡံဳ - ၾကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုကုိ အကုန္သိျမင္ သဗၺညဳဥာဏ္ရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ ။ သတပုညလကၡဏံ - ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဘုန္းသမာၻေၾကာင့္ ေကာင္းစြာျမင့္ၾကြယ္ တင့္တယ္ေသာ လကၡဏာလည္း ရွိေပထေသာ။ တံဗုဒၶံ - တု၍မႏိုင္ ၿပိဳင္၍မရ ကမာၻ႕ထိပ္ေခါင္ ထိုေနာင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားကုိ ။ ဣေမဟိ အ႒ီဟိ - အသားေတြေပ်ာက္ အေရေျခာက္သျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ထင္စြာ ဤသံုးရာေသာ အ႐ိုးတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း။ ဣေမဟိ ပါေဏဟိ - မၿငိမ္လွဳပ္လွက္ ခ်ဳပ္ပ်က္ခါနီးျဖစ္ေသာ ဤအသက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ။ သရဏံ - ဦးတင္က်န ဖူးခ်င္လွလည္း မရေတာ့ပါ ။ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ သာလွ်င္ ။ ဂေတာသၼိ - အျပစ္ရွိသမွ် သတိရသျဖင့္ အာမ၀ႏၲံ အကုန္ခံ၍ အတန္တန္ဆည္းကပ္ပါသည္ ဘုရား။ နတ္တကာတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူထေသာ၊ လူ-နတ္-ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ အရာမကေသာ ကုသိုလ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ဘုန္းလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူထေသာ၊ ေလာကတြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားကုိ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤအရိုးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤက်န္ရွိေနေသးေသာ အသက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

မွတ္သားရန္။ ။ေျမျမိဳေနေသာကာလတြင္ ေဒ၀ဒတ္ က ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးအားေနာက္ဆံုး ရွိခိုးရြတ္ဆိုခဲ့ေသာ ဘုရားရွိခိုးျဖစ္ပါတယ္။ ေဒ၀ဒတ္က ဤသို႔ ရွိခိုးခဲ့ေသာကုသိုလ္ေၾကာင့္ ေနာင္ကာလတြင္ ပေစၥကဗုဒၶ အျဖစ္ပြင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။