အကဲ့ရဲ႕မလြတ္ေသာေလာက

လူေလာက သေဘာကိုၾကည့္ရလွ်င္ ေလာကၾကီးအတြင္း ျဖစ္တည္က်င္လည္ေနၾကမႈ၊ ရုန္းကန္ေနရမႈ၊ ၾကိဳးစားေဆာက္တည္ေနရမႈ စေသာ ဘ၀ေနထိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေန ၾကရသည္ကို ေတြးၾကည့္လွ်င္ပင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘ၀တစ္ခုရလာရျခင္းသည္ အေၾကာင္း တရားမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ခႏၶာကိုရလာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း တရားမရွိလွ်င္ အက်ိဳးတရားခႏၶာလည္း မျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါ။ ထို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၊ စာဖတ္သူတုိ႔ ရရွိေနေသာအက်ိဳးတရား ခႏၶာမွ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ရွာၾကရပါမယ္။ အတိတ္ကာလက သမုဒယသစၥာ (ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရား)။ တဏွာ၊ ေလာဘ (ပယ္သတ္ရမည့္တရား) မ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့၍ ယခုကာလတြင္ ဒုကၡသစၥာ (ဆင္းရဲ ျခင္းအမွန္တရား)။ ျဖစ္-ဒုကၡ၊ ပ်က္-ဒုကၡ (ပိုင္းျခားသိရမည့္တရား) ကိုရရွိ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္က မသိမႈ (အ၀ိဇၨာ)၊ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ (တဏွာ) ဦးေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုတိုင္ သံသရာရွည္ေနျခင္းပါ။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားမ်ားကိုသာက်င့္ၾကံ အားထုတ္သင့္ပါၿပီ။ ေလာကတြင္ ေနထုိင္ရသ၍ ေလာကဓံရွစ္ပါး (လာဘ္ရျခင္း၊ မရျခင္း။ အေျခြရံရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း။ ေကာင္က်ိဳးခ်မ္းသာ ခံစားရျခင္း၊ မေကာင္းက်ိဳးခံစားရျခင္း)ႏွင့္ လည္းၾကံဳေတြ႕ ေနရမည္မွာ မလြဲေပ။

ေလာကၾကီးမွာ မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ျဖစ္ေစ အကဲ့ရဲ႕မလြတ္ႏုိင္ဟု ဘုရွားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းဆုိသည့္ ေလာကဓံႏွင့္ ၾကံဳလာရသည္ ရွိခဲ့ေသာ္ ရန္တံု႔မျပန္မိေစရန္ သတိရွိရပါမယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ တစ္ေန႔၌ အတုလ ဥပါသကာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ သူ၏အေပါင္းအေဖာ္ ငါးရာတုိ႔သည္ တရားနာရန္ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ေရွးဦးစြာ အရွင္ေရ၀တ ထံခ်ဥ္းကပ္ ၾကပါတယ္။ အရွင္ေရ၀တသည္ အနည္းငယ္ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာ တရားထိုင္ေနေလရာ အရွင္သာရိပုတၱရာထံ သြားၾကပါတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက ခက္ခဲနက္နဲေသာ အဘိဓမၼာတရားသေဘာမ်ားကို က်ယ္၀န္းစြာ ေဟာေျပာရာ ၿငီးေငြ႔လာၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ တရားကို နာယူမည္ဟုဆံုးျဖတ္၍ အရွင္အာနႏၵာထံ သြားၾကျပန္တယ္။ အရွင္အာနႏၵာက အေျခခံတရားမ်ား၏ လိုရင္းသေဘာတုိ႔ကို တိုတိုတုတ္တုတ္ ေဟာေျပာရာ နားမရွင္းျဖစ္ၾကျပန္တယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔သြားေရာက္ၾကၿပီး ေလွ်ာက္ထားၾကျပန္တယ္။ “အရွင္ဘုရား အရွင္ေရ၀တက တရားမေဟာပါ၊ သူ႔ဘာသာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက က်ယ္၀န္းစြာေဟာ၍ ၿငီးေငြ႔ၾကရပါတယ္။ အရွင္အာနႏၵာ တရားေဟာပံုမွာ တုိတိုက်ဥ္းက်ဥ္းျဖစ္၍ နားလည္ရန္ခက္ပါတယ္။ ဘယ္တရားႏွင့္မွ အဆင္မေျပ၍ အရွင္ဘုရားထံ တရားနာရန္ လာေရာက္ၾကပါတယ္” ဟုေလွ်ာက္ထားရာ ဘုရားရွင္က ေအာက္ပါအတုိင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

“အုိ…အတုလ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ေရွးရိုးအစဥ္လာေပတည္း။ ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ယခုမွျဖစ္သည္မဟုတ္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ မ်ားစြာေျပာေဟာ သူကုိလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ႏိႈင္းခ်ိန္၍ ေျပာေသာသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူမည္သည္ မရွိေပ”

ေလာကလူမ်ား၊ စိတ္အထာကား၊ စကားမ်ားလွ်င္ အျပစ္တင္၏။ နည္းလွ်င္ကဲ့ရဲ႕၊ ရွုံ႕ခ်မဲ့၏။ မခ်ဲ႕လိုရင္းသင့္ရံုရွင္းလည္း၊ စိတ္တြင္မၾကိဳက္၊ ကဲ့ရဲ႕လိုက္၏။ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈကြာ၊ ဘာပဲျမင္ျမင္၊ အျပစ္တင္သည္၊ ဤလွ်င္လူ႔သေဘာေပတည္း။
(ေကာဓ၀ဂ္၊ အတုလဥပါသကာ၀တၳဳ)၊

က်ေနာ္တုိ႔ ေလာကမွာ ျဖစ္လာၾကတဲ့ လူသားေတြ အားလံုး ေလာကဓံရွစ္ပါး ရွိသည့္ အနက္ ခုႏွစ္ပါးသည္ လူတုိင္းမခံစားၾကရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကုိေတာ့ လူတုိင္းခံၾကရစၿမဲပါ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဘုရားရွင္က ေလာကမွာ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူ မရွိဟု မိန္႕ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာ လုပ္တာပဲျဖစ္ပေစ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ျခင္း မရွိပါေလ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ႀကီးက “အမ်ားအက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိ္ုးက၊ ခႏိုးခနဲ႔၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း၊ မဖဲ့မေစာင္း၊ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ၊ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့။” ဟု ဆံုးမစကား ဆုိခဲ့ပါတယ္။
ထုိဆံုမစကားမ်ားကုိ မွတ္သာနာယူၿပီး မိမိတုိ႔ေနၾကရတဲ့ ဘ၀တခုဆုိတဲ့ အခ်ိန္တုိကာလေလးမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ေလာကဓံတရားကုိ ေကာင္းစြာရင္ဆုိင္ ႏိုင္ၾကပါေစ။


စိတ္၏ ေအးခ်မ္းမႈကုိ ရရွိခံစားႏုိင္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ…


မွတ္ခ်က္။ ။အရင္ကေရးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းပါ။