႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ႐ႈပြားဘို႔ရာ၊ ဘာမ်ား၀န္ေလး၊ သင္ေငးေနတာ၊ ေန႔ရက္လျဖဳန္း၊ ေသဆံုးေတာ႔ မွာ၊ သင့္ဘ၀ သင္မွအားမနာ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
ကုသိုလ္မယူ၊ အသက္႐ွဴ ၊ ထိုသူေသ၍ ေနေတာ႔သည္။
အကုသိုလ္ယူ၊ အသက္႐ွဴ၊ သူလည္းေသ၍ ေနေတာ႔သည္။
ကုသိုလ္ပဲယူ၊ အသက္႐ွဴ ၊ ထိုသူမေသ ရွင္ေတာ႔သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ

၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရာ၌...

ျဖစ္ေအာင္ျပဳက ေလာဘတဏွာ၊ ပ်က္ေအာင္ျပဳက ေဒါသအာဂ၊ မသိျငား ျဖစ္ပြားအ၀ိဇၨာ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ
မလုပ္မေျပာ၊ လုပ္မွေျပာ၊ သေဘာစင္လွေစ။
အေျပာသာခ်ဲ႕၊ အလုပ္မဲ႔၊ ကဲ႔ရဲ႕မလြတ္ေခ်။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္တိပိဋက-ဓမၼဘ႑ာဂါရိကမင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကံကို ျပဳၾကကုန္သည့္ ပညာမဲ႔ကုန္ေသာ သူမိုက္တို႔သည္ မိမိသည္ပင္ ရန္သူကဲ႔သို႔ျဖစ္၍ သံသရာ၌ က်င္လည္ၾကရကုန္၏။

(ဓမၼပဒ-သုပၸဗုဒၶကု႒ိ၀တၴဳ)