႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ႐ႈပြားဘို႔ရာ၊ ဘာမ်ား၀န္ေလး၊ သင္ေငးေနတာ၊ ေန႔ရက္လျဖဳန္း၊ ေသဆံုးေတာ႔ မွာ၊ သင့္ဘ၀ သင္မွအားမနာ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

No comments: