ဓမၼစၾကၤာတရားေဟာရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာနိမိတ္ႀကီး (၃၂) ပါး

(၁) ေလာကဓာတ္တစ္ေသာင္းတုန္လွဳပ္ျခင္း။
(၂) အပူ ၊ အေအး မ်ွတျခင္း။
(၃) တစ္ေသာင္းေသာေလာကဓာတ္၌ရုတ္တရက္အသံတိတ္၍ျငိမ္သြားျခင္း။
(၄) ေလျပင္း မုန္တိုင္း မလာျခင္း။
(၅) ေလေျပ ေလညွင္းတိုက္ခတ္ျခင္း။
(၆) ျမစ္အေပါင္းတို ့၌ ေရမစီးပဲရပ္တန္ ့ျခင္း။
(၇) ပန္း၊သစ္ပင္ အေပါင္းတုိ ့တစ္ျပိဳင္နက္ပြင့္ျခင္း။
(၈) ေကာင္းကင္၌တည္ေသာ အာကာသ႒ရတနာတို ့ ေရာင္၀ါကြန္ ့ျမဴးျခင္း။
(၉) လူ ့ျပည္၊နတ္ျပည္၌ရွိေသာတူရိယာအေပါင္းတို တစ္ျပိဳင္နက္အလိုလိုျမည္ျခင္း။
(၁၀) ေကာင္းကင္မွနတ္ပန္းမိုးရြာခ်ျခင္း။
(၁၁) တစ္ျပိဳင္နက္ပဲ့တင္ဟီးျခင္း။
(၁၂) ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၌ငရဲမီးျငိမ္းျခင္း။
(၁၃) အညစ္အေႀကးကင္းစင္လ်က္ေကာင္းကင္ကေန၀န္းအထူးသျဖင့္ထြန္းလင္းျခင္း။
(၁၄) ေန ့အခါ၌ႀကယ္တာရာတို ့ကိုျမင္ရျခင္း။
(၁၅) မိုးမရြာပဲေကာင္းကင္မွနတ္ေရစင္သြန္းခ်ျခင္း။
(၁၆) ျဂိဳလ္ႀကီးခုႏွစ္လံုးတို ့ႀကည္လင္ထင္ရွားစြာေပၚလာျခင္း။
(၁၇) သတၳာဗီသနကၡတ္မ်ားလည္းထင္ရွားစြာေပၚလာျခင္း။
(၁၈) တြင္း၊ဂူ၊လိုဏ္ေခါင္းေအာင္း၍ေနေသာသတၱ၀ါတို ့ထြက္လာျခင္း။
(၁၉) လ၀န္းသည္ျပဳၽဗၹာသဠ နကၡက္ႏွင့္ယွဥ္၍ေပၚလာျခင္း။
(၂၀) လူအေပါင္းတို ့အလိုခပ္သိမ္းျငိမ္း၍ေရာင့္ရဲျခင္း။
(၂၁) ကိုးဆယ့္ေျခာက္ျဖာေ၀ဒနာစြဲကပ္သူတို ့ေပ်ာက္ကင္းျခင္း။
(၂၂) ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မွူေျပျခင္း။
(၂၃) ျပိတၱာအေပါင္း ၀ ေျပာျခင္း။
(၂၄) ကိေလသာတရားျငိမ္းျခင္း။
(၂၅) အပါယ္ေလးပါး၌ဒုကၡေဘးကင္းျခင္း။
(၂၆) တစ္ေလာကလံုး၌ျမဴအညစ္အေႀကးကင္းစင္၍သန္ ့ရွင္းႀကည္လင္ျခင္း။
(၂၇) မေကာင္းေသာအနံ ့ေပ်ာက္ျခင္း။
(၂၈) နတ္ပန္းနံ ့သာႀကိဳင္လွိဳင္ျခင္း။
(၂၉) နတ္ျပည္ေျခာက္ဘံုတို ့ႏွင့္ရူပျဗဟၼာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ဘံုအကုန္ျမင္ရျခင္း။
(၃၀) ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၌ခံေနၾကရေသာ သတၱ၀ါအလံုးစံုကိုအကုန္ျမင္ရျခင္း။
(၃၁) ျမိဳ ့တံခါး ၊ အိမ္တံခါး မွစ၍ပိတ္ထားသမ်ွအလံုးစံုအကုန္ပြင့္ျခင္း။
(၃၂) သတၱ၀ါအေပါင္းတို ့၌ ေသမွဳ ၊ ပဋႎသေႏၶေနမွဳ ၊ ဖြားျမင္မွဳမရွိျခင္း။