ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း

အရွင္ဇ၀န ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း အမည္ရေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေတာ္ကုိ နာယူၾကည္ညိဳႏုိင္ၾက၍ တရားေတာ္အတုိင္း လိုက္နာ က်င့္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာ ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ႏုိင္ၾကပါေစ…။