ကိုယ္က်ိဳးမနည္းဘူးလား .....

အားမွလုပ္မယ္၊ အားမွလုပ္မယ္ဆိုၿပီး အားရက္ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ ေခါင္း(အေလာင္းပံုး) ထဲ၀င္ မယ့္ေန႔ပဲ။ ဒီလိုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အားရက္ကိုမေစာင့္နဲ႔ေတာ့။ ဒီကေန႔သည္ကိုယ့္ အတြက္ ေနာက္ေန႔သည္ ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ဘူးေလ။ အနာဂတ္ဆိုတာမေသ ခ်ာဘူးတဲ့။ မေတာ္ ေကြးေသာလက္မဆန္ခင္၊ ဆန္႕ေသာလက္မေကြးခင္ ဆိုသလို ညေသသြားဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ ကိုယ္က်ိဳးမနည္းဘူးလား။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ တို႕၌ မထိုက္ေသာ တရားေျခာက္မ်ိဳးအား အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သီတ၀ဂ္ ပဌမ အဘၻဗၺ႒ာန သုတ္၌ ဤသို႕ျပဆိုေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။
ထိုေျခာက္မ်ိဳးသည္ကား...ဥာဏ္အျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ(ေသာတာပန္)ပုဂိၢဳလ္သည္....
၁။ျမတ္စြာဘုရားအားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၂။တရားေတာ္အားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၃။သံဃာေတာ္တို႕အားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၄။အက်င့္သိကၡာ၌မရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၅။မကပ္ေရာက္အပ္သည့္အေၾကာင္းတရား( ကံငါးပါး ၊ ဒိ႒ိ ၆၂ ပါး ) ကိုတဖန္ကပ္ေရာက္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၆။ ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ( ကာမသုဂတိ ) ဘ၀ကို ျဖစ္ေစျခင္း၌ လည္းေကာင္း ....... မထိုက္။
ဟူ၍ ဗုဒၶျမတ္စြာမိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။