ခုလိုဆုိေတာ့ လြယ္သားပဲ

ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ခုလိုဆုိေတာ့ လြယ္သားပဲ အမည္ရသည့္ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအလုပ္ အားထုတ္ေနေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အေနျဖင့္ နာယူသိထားသင့္သည့္ တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼမိတ္ေဆြ မ်ားအားလံုး ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ႕စြာျဖင့္ တရားေတာ္ကုိ နာယူၾကည္ညိဳ ႏုိင္ၾကသျဖင့္ တရားကေပးေသာ ေကာင္းက်ိဳး တရားတုိ႔ကုိ ရရွိ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ…