ဗာလပ႑ိတသုတ္

ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ …
သာသနာေတာ္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့၊ ခိုင္ၿမဲေစရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားက ခက္ခဲပင္ပန္းစြာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လာခဲ့ရသည္ကုိ သိရွိေစလုိပါတယ္။ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေစရန္အတြက္ သဂၤါယနာတင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ သာသနာေတာ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းပ်က္စီးေစမည့္ အယူ၀ါဒမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ရပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သဂၤါယနာတင္ရပံုကုိ သိသင့္တယ္လို႔ ခံယူမိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ တရားေတာ္မ်ားမွ ဗာလပ႑ိတသုတ္ကုိ ေရႊးထုတ္၍ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးက ေမး၍ မင္းကြန္းတိပိဋကတ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျဖဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္မ်ား တရားေတာ္ကုိ နာၾကား၍ မိမိတုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူ႔ဘ၀အခ်ိန္တုိတုိ ကာလေလးကုိ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ႏုိင္ၾကပါေစ။ ကံေကာင္း၍ က်န္ရွိေနေသာ လက္ရွိအခ်ိန္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။

Player မေပၚလာပါက ခဏေစာင့္ပါ။
တရားေတာ္ကုိ ကူးယူႏုိင္ပါတယ္။