လာဘဗုဒၶဘာသာ…

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုးကြယ္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုရားရွင္ သည္သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကုိ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သိျမင္ၿပီးပြင့္ထြန္းလာရသည္ကို သိရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ္၌ ပဥၥ၀ဂၢီငါးပါးကို သစၥာတရားေတာ္ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္


၏ တရားဓမၼကို စတင္ေဟာၾကားတဲ့ တရားျဖစ္တာေၾကာင့္ ဓမၼစၾကၤာတရားလို႔သိလာၾကပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တရား ေတာ္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္(၃)မ်ိဳးသာက်န္ပါတယ္။


(၁) မေကာင္းမႈ မွန္သမွ်ကုိ မၿပဳနဲ႔၊ မလုုပ္နဲ႔ေရွာင္။(၂) ေကာင္းမႈ မွန္သမွ်လုပ္၊ ၿပည္႔စုံေအာင္လုပ္။(၃) မိမိစိတ္ကုိ ၿဖဴစင္ေအာင္၊ သန္႔ရွင္းေအာင္၊ စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္။ပိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ေျပာရရင္ စိတ္ျဖဴစင္ေအာင္လုပ္နည္းေတြမွာ သမထနည္းန႔ဲ၀ိ ပႆနာနည္း (၂)နည္းရွိပါ မယ္။ အေပၚကအခ်က္ေတြေလာက္ကေတာ႔ ခရစ္ယာန္မွာလဲ ညႊန္ၾကားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕လိုရင္း အႏွစ္ ခ်ဳပ္မွာေတာ့ ကိေလသာကို အျမစ္ျပဳတ္ေအာင္ ပယ္သတ္ရမယ္လို႔ မွတ္ယူၾကရပါမည္။ ကိေလသာဆိုတာက ေတာ႔ ရယူလက္ခံ ထားသူရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို ပူေလာင္ဆင္းရဲေအာင္ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ႔ တရားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိေလသာရွိေနသမွ် သံသရာကမလြတ္ဘဲ တ၀ဲလည္လည္က်င္လည္ျပီး ေသျပီးရင္းေသေနရဦးမွာျဖစ္လို႔ ကိေလသာကိုလည္း သတ္တတ္တဲ႔ “မာရ္” လို႔ေခၚပါတယ္။ ကိေလသာ အက်ဥ္း(၁၀)ပါးရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးအစား အားျဖင္႔ (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။(၁) ၀ိတိကၠမ ကိေလသာ- အာရံု (၅)ပါး ကို ႏွစ္သက္တြယ္တာ၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံတို႔ျဖင္႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ အေလ်ာက္ေဖာက္ျပန္က်ဴးလြန္ေစတတ္မႈ။ (သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔တားဆီရန္)။(၂) ပရိယုဌာန ကိေလသာ- မေနာ ဒြာရ၌ ထၾကြေသာင္းက်န္းတတ္သည္႔ ကိေလ သာ။ (သမထ ဘာ၀နာက်င္႔ၾကံ ျခင္းျဖင္႔ တားဆီးရန္)။(၃) အႏုသယ ကိေလသာ- သံသရာတေလွ်ာက္ အစဥ္ကိန္းေအာင္းေနခဲ႔ျပီး အခါအခြင္႔ သင္႔ေသာအခါ ေပၚထြက္လာျပီး ေဖာက္ျပန္က်ဳးလြန္တတ္ေသာ ကိေလသာ။ (၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအားထုတ္ ျခင္းျဖင္႔ အျမစ္ျဖဳတ္ ပယ္သတ္ရန္)။

ဒီအခ်က္က ဗုဒၶဘာသာမွာပဲရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လံုး၀ ျဖဴသြားေအာင္ ၀ိပႆနာလုပ္ရမယ္ ဆိုတာမွ ဗုဒၶဘာသာရဲ႔လိုရင္းျဖစ္မယ္။ ဤမွ် ေလာက္သတၱ၀ါေတြ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲဲေဘး၊ ကိေလသာေဘး၊ အပယ္ ေဘးတုိ႔မွ လြတ္ေျမာင္ေအာင္ သစၥာတရားမ်ား ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘုရာရွင္ကို လာဘ္လာဘေပါမ်ား ေအာင္အတြက္ ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ သူမ်ားကို လာဘဗုဒၶဘာသာ ဟုေခၚပါတယ္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကို အမွန္တ ကယ္ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ မဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔အလုပ္အဆင္ေျပေအာင္၊ မိမိတုိ႔လာဘ္ေပါမ်ားေအာင္ ဘုရားရွင္ကို သာ ကိုးကြယ္မႈ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ဓာတ္ေတြ၊ နတ္ေတြကိုပါ ကိုးကြယ္ေနတက္ၾကပါတယ္။ ဥဳံ၊ ေၾသာင္းေတြ ထဲ့ရြတ္ကာ ဘုရားရွိခိုး ေနတက္ၾကပါတယ္။ ထုိသူမ်ားဟာ ဘုရားရွင္ကုိ မေလးစားသိလိုပင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘုရားကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနာမည္ေတြေပးကာ လူေတြအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေနၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လာဘမုနိဘုရားဆုိေတာ့ လာဘ္ေပါမ်ားေအာင္ဟုဆိုကာ ေရြးၿပီးကိုးကြယ္ ၾကပါတယ္။ ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ထိုဘုရားကိုမကုိးကြယ္ဘဲ ခ်မ္းသာေနၾကေသာ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္ မ်ားရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္က အုိ၊ နာ၊ ေသ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တရားေဟာ ၾကားခဲ့တာပါ။ လာဘ္မ်ားေအာင္ ကယ္တင္မွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ထုိအေၾကာင္းကိုမွ မသိဘဲ ဘုရားကို ယၾတာေခ်တာ၊ မိမိအက်ိဳးကိုလိုလားၿပီး ဘုရားကိုလွဴတာ မ်ိဳးကို လာဘဗုဒၶဘာသာေတြလုပ္ၾကပါတယ္။ အတုအေယာင္ေတြၾကားမွာ သာသနာေတာ္ က ေမွးမွိန္လာရပါတယ္။ ၾကာၾကာစံရေအာင္ဆုိၿပီး ၾကာဇံလွဴၾကပါတယ္၊ အၾကံအစည္ေကာင္းေအာင္ “ၾကံ” လွဴပါတယ္။ ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ရွိေအာင္ ေပါက္ေပါက္စုပ္လွဴၾကပါတယ္။ “ေထာ”ေအာင္ဆုိၿပီး ေထာပတ္သီး လွဴၾကပါတယ္၊ ဘုရားကိုလွဴေတာ့အလံုးလိုက္လွဴတယ္။ မိမိစားေတာ့ သၾကား၊ ႏို႔ဆီန႔ဲေပါက္စား ၾကပါတယ္။ (ျဖစ္သင့္လား၊ မျဖစ္သင့္ဘူးလားဆုိတာ စာဖတ္သူမ်ားပင္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ)။ ထုိ႔အျပင္ ကိုးကြယ္မႈ မျပဳလုပ္အပ္တာမ်ားကိုပါလုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ တဆက္တည္း သူရႆတီဆိုေသာ ရုပ္ထုအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေျပာလိုပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ သူရႆတီအမည္ရွိေသာ ျမစ္ကေလး တစ္စင္းရွိတယ္။ ေႏြအခါမွာ ေသာင္မ်ားေပၚေသာအခါ ထိုေသာင္မ်ားေပၚတြင္ ကုလားမ်ားက သီးပင္စားပင္မ်ားစိုက္ၾကရာ အလြန္ျဖစ္ ထြန္းတယ္။ ဒါေလာက္ ျဖစ္ထြန္းရင္ ဒီျမစ္ကုိ ေစာင့္တဲ့နတ္က 'မ' တာျဖစ္မယ္ဟူေသာ စိတ္ကူးယဥ္အေတြး ေပၚလာၾကပါတယ္။ သာယာညင္းေပ်ာင္းစြာ စီးဆင္းေသာျမစ္ ေရကိုၾကည့္၍ နတ္သမီးသာျဖစ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကကာ ျမစ္ကမ္းနားတြင္ နတ္သမီးရုပ္ တစ္ရုပ္ထုလုပ္ၿပီး ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္း နယ္က်ယ္လာရာမွ ေဗဒင္ သံုးပံုကို သူရႆတီလက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ေသာအခါ သူရႆတီသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ ၀င္အားလံုးတို႔၏ အထြတ္အျမတ္ထားရာ နတ္သမီးအျဖစ္သို႔ေရာက္သြားပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္လာေသာအခါ ဘာသာေရးလုပ္ၾကံလုိသူ တစ္စုကေဗဒင္သံုးပံု ေစာင့္တာဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားကအေလးထား ကိုးကြယ္ၾကမည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အေလးထားကိုးကြယ္ ၾကေစရန္ ေဗဒင္သံုးပံုအစား ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္သည္ဟုဆိုကာ သူရႆတီလက္ထဲသို႔ ဗုဒၶ၏တရားရတနာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ထည့္ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။ အမွန္တကယ္မွာ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားက ပထမသင္ဂါယနာမွ ဆ႒မသင္ဂါယနာတိုင္ေအာင္ ဆင္းရဲမ်ိဳး စံုၾကားမွ မေပ်ာက္ပ်က္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ ယခုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းဆဲ ေနာင္လည္းေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း ေနမည္သာျဖစ္တယ္။ ယခုေတာ့ အသက္အေသခံၿပီး ပိဋကတ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား မ်က္ႏွာကိုမွ်မေထာက္ဘဲ ပိဋကတ္သံုးပံုကို သူရႆတီေစာင့္သည္ဆိုကာ ကုလားမရုပ္ကို ဘုရားရုပ္ပြား ေတာ္နားမွာ လာထားၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္မ်ားမွ ယေန႔တုိင္ ေဟာၾကားဆံုးမေနေသာ္လည္း လိုက္ပါမလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားရွိၾကပါတယ္။ ေနာင္လူမ်ား၏စိတ္မွာ ကိုကြယ္းအားထား စရာဟုမွတ္ထင္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိပါတယ္။ မိမိတုိ႔သိၿပီးေသာသူမ်ားမွ ထုိအယူမွားမ်ားကို ျပင္ႏိုင္ဖုိ႔လည္းလိုအပ္ပါမယ္။ ဘုရားရွင္ကစီးပြားေရး တက္ခ်င္ရင္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ိရိယ သံုးပါးလံုးကို အားကိုးရမည္ ဟုဆိုပါတယ္။ ထိုသို႔မသိၾကရသည့္အတြက္ကိုးကြယ္၊ အားထားမႈေတြ လြဲမွားကာ သရဏဂံုညႈိးႏြမ္းရပါတယ္။ အကယ္၍နတ္ကို ကိုးကြယ္ၿပီးေသပါက အန္ဖက္ စားၿပိႆာျဖစ္ရပါမယ္။ လာဘ္လာဘ လိုခ်င္တပ္မက္ေနေသာ လာဘဗုဒၶဘာသာမ်ားမွာ အျခားေသာကိုး ကြယ္မႈေတြမ်ားစြာ လုပ္တက္ၾကပါတယ္။ လာဘဗုဒၶ ဘာသာေတြရဲ႕စိတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေနတာသည္ တဏွာ(လိုခ်င္တပ္မက္မႈ) ျဖစ္ပါတယ္။ တဏွာ ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္အလုပ္မွန္သမွ်က ဆင္းရဲ ေၾကာင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တဏွာဦးေဆာင္ေနသ၍ သံသရာက မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ပြင့္လာၿပီး တရားေဟာတာက အုိ၊ နာ၊ ေသဆင္းရဲက လြတ္ေစခ်င္လို႔ပါ။ မိမိတုိ႔လုပ္ေနတာက ဆင္းရဲေၾကာင္းေတြသာ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားကုိေက်ာခုိင္းေနသူပမာျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရခဲလွတဲ့လူ႔ဘ၀၊ ၾကံဳရခဲတဲ့ ဘုရားသာသာနာကာလမွာ မိမိအသိအျမင္၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ မမွားၾကေစရန္
ေရးသား၍ ဓမၼဒါနျပဳအပ္ပါတယ္။
သဒၶါတရားကို အေဖာ္ျပဳ၍ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။