သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားၾကီးမ်ား

အဂုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ သဒၶမၼ၀ဂ္၊ ပဌမသဒၶမၼသေမၼာသသုတ္ေတာ္ တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာသနာကြယ္ေစႏိုင္ေသာ တရားၾကီးမ်ားကို ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁။ တရားမနာျခင္း၊


ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကိုနာယူျခင္းမရွိျခင္းသည္ သာသနာကြယ္ေစျခင္းအေၾကာင္း အစပ႒မပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရားမနာယူသည့္အတြက္ .....


က) မၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၾကားရျခင္းမွ ကင္းေ၀းသြားပါသည္။

ခ) ၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္၍ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ လည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဂ) ယံုးမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား၌ ယံုးမွားကင္းရျခင္းမရွိသည့္ျပင္ ပို၍ပင္တိုးလာႏိုင္ပါသည္။

ဃ) အယူမွန္သမၼာဒိ႒ိကိုမည္သို႔မွမရႏိုင္ေတာ့ပါ။

င) သဒၶါပညာမရွိေတာ့၍ စိတ္ၾကည္လင္ႏိုင္ျခင္းမရရွိေတာ့ပါ။

ကာေလနဓမၼသာ၀နမဂၤလာ ဟုဆိုသည့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားနာျခင္း မရွိေသာသူမ်ားသည္ သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးေနျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အယူမမွန္ေသာ သံသယမ်ားစြာထံုလြမ္း ေနေသာသူမ်ားက သယ္ေဆာင္လာမည့္သာသနာအတြက္ မေတြး၀ံ့စရာပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္တရားနာျခင္းအမူအားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾက ပါေစ။

၂။ စာေပမသင္ျခင္း၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ပိဋကတ္စာေပမ်ားကိုသင္ၾကားမူမရွိျခင္းသည္လည္း သာသနာေတာ္ကိုပ်က္စီးေစ ႏိုင္ပါ သည္။ တရားစာေပမ်ားကိုသင္ယူ က်က္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါကအမွား အမွန္ခဲြျခားသိျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ၊၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အသိမွားေတာ့၊ အမွတ္မွားတယ္၊အမွတ္မွားေတာ့ အယူမွားၿပီး တျခားဘာသာ၀င္ျဖစ္ သြားတက္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရာစာေပမ်ား ေလ့လာသင္ယူၿပီး သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ၾကပါ ေစ။

၃။ ႏွုတ္တြင္မေဆာင္ထားျခင္း၊

သင္အံက်က္မွတ္ထားေသာ စာေပမ်ားကို ႏွုတ္တတ္အာဂံုေဆာင္ထားျခင္း မရွိပါကလည္း အလြဲလြဲအမွားမွားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းသာသနာေတာ္ပ်က္စီးေစ ႏိုင္ပါသည္။ အာဂံုေဆာင္မွ အာဂလူျဖစ္ ရိုးထံုးစံရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ က်က္မွတ္ၿပီး ႏႈတ္တြင္ေဆာင္၍သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

၄။ သိေအာင္မမွတ္ျခင္း၊

သင္အံက်က္မွတ္ထားသည္မ်ားကိုမွတ္မွတ္သားသားမထားရွိသျဖင့္ေႏွာင္းလူတို႔ေလ့လာျခင္းငွာမစြမ္းသာျခင္းသည္လည္းသာသနာေတာ္ကြယ္ေစေၾကာင္း
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ မိမိသိၿပီးသားတရားေတာ္မ်ားကို မိမိ သိရံုသာ မဟုတ္ဘဲ ေႏွာင္းလူငယ္တုိ႕
ေလ့လာ ဆည္းပူးႏိုင္ေအာင္မွတ္သား၊ ျဖန္႔ေ၀ သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာသနာေတာ္ သည္ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ တည္တ့ံ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

၅။ ပဋိပတ္ကင္းကြာျခင္း၊

ေဆာင္ထားအပ္ေသာတရားသေဘာတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ရိုေသစြာ ဥာဏ္ျဖင့္မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ကုန္။ အနက္သေဘာကိုသိ၍၊ တရားသေဘာကိုသိ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရား အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကုိ ရိုေသစြာမက်င့္ကုန္။ ထိုသို႔ေသာ မျပဳသင့္မျပဳက်င့္အပ္သည္မ်ားကို က်င့္ေနျခင္းျဖင့္သာသနာကြယ္ ေစႏိုင္ပါသည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အဂုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ သဒၶမၼ၀ဂ္္၌ အ ထင္အရွားမိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ႏိႈးေဆာ္ခ်က္။ ။
စာဖက္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိသိရွိၿပီးေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ လိုက္က်င့္ၾကပါ။
အသိကို လိုက္မက်င့္ေတာ့ သိသလို မသိသလိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မသိတာဘဲ ျဖစ္သြား
တက္သည္ကုိ သတိ သံေ၀ဂ ရၾကပါကုန္။ ။