အခ်ိန္တုိင္းေတြးေနရင္း ဘ၀ေျပာင္းေနသည္

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မုိးညွင္းသိဂီၤေက်ာင္းတိုက္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ ေဟာၾကားေသာ “အခ်ိန္တုိင္းေတြးေနရင္း ဘ၀ေျပာင္းေနသည္” တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ား နာယူမွတ္သား က်င့္ၾကံအား ထုတ္ၾက၍ မိမိတုိ႔ လိုရာပန္းတုိင္ကုိ ရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။


တရားေတာ္ကုိ ကူးယူနာၾကားႏုိင္ပါရန္။